.
اطلاعات کاربری
درباره ما
دوستان
خبرنامه
آخرین مطالب
لینکستان
دیگر موارد
آمار وب سایت
 
جزوه مبانی نظری معماری كه با فرمت پی دی اف در 137 صفحه آماده شده است جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته معماری ویژه کنکور سال 95
دسته بندی معماری
بازدید ها 31
فرمت فایل pdf
حجم فایل 9074 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 137
جزوه مبانی نظری معماری

فروشنده فایل

کد کاربری 1800
کاربر
 
 

جزوه مبانی نظری معماری

جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته معماری ویژه کنکور سال 95

فهرست مطالب

عناصر اولیه در ارتباط بصری................................................................................................ ...................8

تعریف ریاضی نقطه: ............................................................................................................................8

عناصر نقطه مانند در معماری: ................................................................................................ .................9

حالات روانی شکلها:...........................................................................................................................11

رنگمایه ( تونالیته یا سایه - روشن):................................................................................................ ..........13

ترکیب رنگها: ................................................................................................................................ ..15

رنگهای گرم و سرد: ...........................................................................................................................17

تضادهای رنگی ( کنتراست رنگی): ................................................................................................ ...........19

نسبتهای گوته: ................................................................................................................................19

ویژگیهای روانی رنگها:........................................................................................................................20

شکلها و رنگها:................................................................................................................................ .22

ترکیببندی ( کمپوزسیون 22..............................................................................................(Composition

طراز کردن و برجسته ساختن:................................................................................................ ...............23

انواع تعادل: ................................................................................................................................ ....24

تعادل متقارن: ................................................................................................................................ .24

تعادل نامتقارن:................................................................................................................................25

تعادل شعاعی یا مرکزی: ................................................................................................................27

عناصر اولیه در ارتباط بصری

هر تصویری از عناصر اولیه مرکب است. این عناصر عبارتند از: نقطه، خط، شکل، جهت، سایه – روشن، رنگ، بافت، بعـد،

مقیاس و حرکت.

انتخاب و ترکیب این عناصر بستگی به ساخت و نوع کار دارد.

نقطه:

ساده ترین، تجزیه ناپذیرترین و اولین عنصر است. نقطه همیشه به شکل دایره توپر نیست و هـر شـکلی مـیتوانـد داشـته

وباشد. نقطه ب دن یا شکل بودن آن نسبت به محدوده فضایی که در آن قرار دارد تعریف میشود. یک واحد سـاختمانی در

عکس هوایی شهر، یک نقطه است اما در مقیاس محله دیگر یک نقطه به حساب نیامده و یک شکل محسوب می . شود

نقطه مبین یک مکان در فضا است و چشم را شدیداً به خود جذب میکند. نقطه وسیله اندازهگذاری است. چند نقطـه در

یک کادر خاصیت اتصالی دارد. سبکی در نقاشی وجود دارد به نام (Pointilist) و پوینتیلیست که وسیله نقاشـی در آن

فقط نقطه است

 

تعریف ریاضی نقطه:

نقطه عنصر بدون بعد است. از نظر هنرهای بصری اولین اثر قلم روی کاغذ یا... نقطه است و شـکل و انـدازه آن متغیـر

است. نقطه انرژی کافی برای ارتباط بصری دارد. از نظر فلسفی فاقد بعد است و حالت ایستا، بدون جهت و مرکزی دارد.

در فرمشناسی نقطه میتواند مشخص کننده دو سر یک خط، تقاطع دو خط، برخورد گوشههای یـک سـطح یـا حجـم و

مرکز یک شکل یا یک محوطه باشد. نقطه در مرز محیط خود دارای تعادل و سکون است. عناصـر اطـراف را حـول خـود

سازماندهی میکند و محیط اطراف را تحت تسلط قرار میدهد. وقتی نقطه از مرکز دور میشود یک کشـش بصـری بـین

نقطه و محیطش به وجود می . آید

رنگهای گرم و سرد:

اصطلاح رنگ گرم و سرد به دمای رنگ مربوط میشود که حاصل تاثیر فیزیولوژیک رنگهاست. رنگهای گرم باعث افزایش

فشارخون، انقباض مردمک چشم، ایجاد انرژی و تحرك میشود و بالعکس رنگهای سرد.

رنگهای گرم اصلی زرد و قرمز هستند. رنگ سرد اصلی آبی است. در یک ترکیببندی رنگهای گرم در حال انبسـاط بـوده

نزدیکتر دیده میشوند. رنگهای سرد عمیق و آرام هستند و برای رنگ زمینه مناسبند. رنگ گرم در زمینه سرد از خلـوص

و تحرك بیشتری برخوردار است و بالعکس.

ترکیبات قرمز و زرد رنگهای گرم را تشکیل میدهد. میزان گرمای رنگها به ترتیب به صورت زیر است:

نارنجی زرد نارنجی نارنجی قرمز ? 18 مبانی نظری معماری

 

ترکیبات آبی و آبی سبز رنگهای سرد را تشکیل میدهد. آبی و فیـروزهای و آبـی روشـن رنگهـای سـردند کـه فیـروز های

سردترین رنگ است.

رنگهای خنثی:

رنگهای سفید، سیاه و انواع مختلف خاکستریها، رنگهای خنثی هستند که بار عاطفی زیادی نداشته و نه سرد و نه گرمند.

رنگهای مکمل:

ترکیب هر دو رنگ اصلی، رنگی را به وجود میآورد که مکمل رنگ اصلی سوم است.

آبی + قرمز = بنفش زرد

زرد + قرمز = نارنجی آبی

آبی + زرد = سبز قرمز

هر دو رنگ مکمل، اگر با نسبتهای مشخصی ترکیب شوند یک رنگ خنثی (خاکستری) به دست می . آید

رنگهای مکمل کنار هم خاصیت رنگی یکدیگر را تشدید میکنند. در دایره رنگ اتین، رنگهای مکمل روی یک قطـر قـرار

دارند.

نوع فایل:Pdf

سایز: 6.27mb

تعداد صفحه:137:: موضوعات مرتبط: دانشگاهی , معاری , ,
:: برچسب‌ها: جزوه مبانی نظری معماری ,
:: بازدید از این مطلب : 71
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : محمد
ت : شنبه 23 دی 1396
.
 
این جزوه درمورد تاریخ معماری (قسمت دوم) است كه با فرمت پی دی اف در 174صفحه آماده شده است جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته معماری ویژه کنکور سال 95
دسته بندی معماری
بازدید ها 41
فرمت فایل pdf
حجم فایل 5607 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 174
جزوه تاریخ معماری (قسمت دوم)

فروشنده فایل

کد کاربری 1800
کاربر
 
 

جزوه تاریخ معماری (قسمت دوم)

 

فهرست مطالب

معماری جهان...................................................................................................................................9

ایاصوفیه، قسطنطیه.............................................................................................................................9

سنت ویتاله، راونا (530 -547 میلاد) .......................................................................................................10

کلیسای مدور سانتا کنستانزا، روم (340-355 میلادی) ..................................................................................10

معماری جهان.................................................................................................................................11

مبانی نظری معماری..........................................................................................................................11

مقدمه ..........................................................................................................................................11

هدف ...........................................................................................................................................11

الفبای معماری ................................................................................................................................11

روش ارائه درس: ..............................................................................................................................11

برخی تعاریف..................................................................................................................................12

مفاهیم کلی و همگانی در معماری ..........................................................................................................12

انواع فضا .......................................................................................................................................13

معماری هنر خلق فضا است، فضایی قابل ادراك و دارای فرم.............................................................................13

برخی عناصر تعریف کننده فضا: .............................................................................................................14

بازشوها در فضا: ...............................................................................................................................14

نتیجه گیری ...................................................................................................................................15

ادراك .......................................................................................................................................... 16

مبحث ادراك برای شناخت اثر معماری..................................................................................................... 16

انواع احساسها ................................................................................................................................17

آشنایی با معماری جهان .....................................................................................................................18

هنر غارنشینان.................................................................................................................................18

معماری جهان

مبانی نظری معماری

مقدمه

این درس که شامل شرکت در کلاسهای نظری و نیز تمرینهای عملی است با یک هدف خاص دنبال میشود که به

طور خلاصه آن را میتوان به شرح زیر بیان کرد:

هدف

آشنایی با آثار جاودانه معماری جهان به قصد کشف حاکم بر اصول خلق فضا در آنها، در جهت به دست آوردن ابزار

مناسب برای فعالیت در زمینه معماری.

چنانکه از جمله بالا بر میآید در مورد جاودانگی و جهانی بودن آثار مورد بحث تأکید داریم و دلیل این تأکید خود نهفته

در هدفی است که آن را دنبال میکنیم یعنی شناخت الفبای معماری.

الفبای معماری

عناصر تشکیل دهنده فرم و فضا ابزار حساس معماری هستند که در مقابل ''عملکردگرایی'' محض، شناخت آنها، هدف ما

است، چرا که سودمندی و عملکردگرایی تابع زمان و مکان و زودگذر است ولی آنچه خارج از زمان و مکان به فرم و فضا

مفهوم میبخشد، راز جاودانگی یک اثر و جهانی بودن آن را در خود دارد. بنابراین برای رسیدن به هدفی که ذکر شد به

روش زیر عمل میکنیم:

روش ارائه درس:

روش ارائه درس یک روش دو مرحلهایست که مرحله اول آن حائز توجه و اهمیت بیشتر است.

- در مرحله اول پا را فراتر از حیطه تاریخی میگذاریم و به شناخت و تجزیه و تحلیل عناصر تشکیل دهنده یک اثر

معماری (فرم، فضا و سازه) خارج از قیود زمانی و مکانی میپردازیم. در این مسیر سعی در کشف اصول جهانی و جاودانه

معماری داریم.

- مرحله دوم عوامل زمان و مکان را دخالت داده و کوشش میکنیم با آثار معماری هر دوره تاریخی با توجه به تأثیرات

زمانی و مکانی آشنا شویم و در این مسیر به کشف اصول تابع زمان و مکان در معماری نائل آییم و با روند تاریخی و

پیدایش سبکها و مکاتب آنها آشنا خواهیم شد.? 12 تاریخ معماری /قسمت دوم

 

در فصل اول سیلابس درس طوری تنظیم شده است که تابع سیر تاریخی معمول در کتابهای تاریخ هنر و معماریست

اما باز به علت تأکید که در مرحله اول روی تجزیه و تحلیل آثار معماری فارغ از زمان و مکانشان داریم، در هر فصلی

نخست یک اثر را پیش از آنکه وارد دوره تاریخی آن شویم مطالعه میکنیم و سپس به دوره تاریخی آن اثر و بررسی

ویژگیهای هر دوره و تأثیر آن ویژگیها در هنر معماری آن دوره میپردازیم.

برخی تعاریف

فرهنگ: مجموعه ارزشها، رفتارها و پندارهای جامعه/ ایدئولوژی و مذهب، علم تکنولوژی، هنر/.

هنر: توانایی عینیت بخشیدن به احساسات یا تبدیل موارد ذهنیتها به موارد ملموس در مسیر نیل به کمال است.

معماری: هنریستکه نشأت گرفته از ایدئولوژی و مذهب و علم تکنولوژی یک جامعه است. معماری بازتابی از فرهنگ یک

جامعه است. به این ترتیب بحث سبکها و دورهها در آن مطرح است.

طبق نظر ویترو ویوس: در معماری ایستایی، زیبایی و کارآیی مطرح است.

بنابراین میتوان گفت: معماری هنر خلق فضا در جهت رفع نیازهای عینی و ذهنی بشر به کمک تکنولوژی است.

سبک: روش بیان و نحوه برخوردی است که مورد قبول مردم یک دوره قرار گرفته و جملگی در صحت آن متفقالقولند.

مکتب: زیر مجموعه سبک است. نقش یک هنرمند، سلیقه یک گروه، نگرش خاص یک مذهب، یا نقش یک مکان

جغرافیایی در پیدایش یک جریان هنری میتواند یک مکتب را بوجود آورد.

مد: پاسخگویی به نیازهای روانی (ذهنی و غیرذهنی) در کوتاه مدت است.

معرفی معماران و اتفاقات مهم دورانهای معماری معاصر ایران:

دوره ناصری:

تأثیرات شهرسازی هوسمان و نمایشگاههای جهانی عامل اصلی ورود مدرنیته به ایران مجلس شورای ملی اثر میرزا مهدی

خان شقاقی (متأثر از معماری نئوکلاسیک اروپا)

ساختمان دارالفنون

تکیه دولت توسط ممالک در سال 1284 هـ . ق

ورود اکلکتیزم اروپایی: ساختمانهای قدیم تلگرافخانه | ساختمان شمسالعماره (استفاده از سـاعت بـه عنـوان نمـاد نئـو

گوتیک، یکی از شاهکارهای آئینه کاری و گچ بری قاجار، در زمره نخستین ساختمانهای پنج طبقه تهران)

خانه قوام (موزه آبگینه اکنونی توسط هانس هولاین، استفاده از پلکان مدور در سرسرا)

عمارت تلگرافخانه (استفاده از عناصر معماری نئوکلاسیک و گنبد فرانسوی)

دوره پهلوی اول:

همزمان با مراحل اولیه صنعتی شدن ایران و احداث راهها، پلها و راهآهن

طرح ایستگاه راه آن 1313 (تحت تأثیر معماری نازیستی با تأکید بر ابهت)

طرح دانشگاه تهران و دبیرستان البرز تحت تأثیر معماری نئوکلاسیک

آندره گدار Andre Godard: متولد سال 1881 میلادی معمار و باستانشناس فرانسوی بود، او در اوایل دوره پهلوی بـه

ایران وارد شد و به استخدام دولت ایران درآمد. مسئولیتهـای او نظیـر مـدیر اداره عتیقیـات (باسـتانشناسـی و مـوزه)

فعالیتهای پژوهشی و شناسایی و ثبت آثار فرهنگی ایران (با همکاری همسرش یدا گدار و ماکسیم سیرو) انتشار نشـریه

باستان شناسی، بنیان گذاری دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، ریاست و استادی همین دانشـکده در آغـاز، وی را

مهمترین شخصیت خارجی معماری دوره پهلوی اول قرار میدهد که نزدیک به ربع قرن در ایران حضور داشت.

از مهمترین آثار او در زمینه طرح و اجرای آثار معماری، نقشه اصلی جانمایی محوطه و سـاختمانهـای دانشـگاه تهـران،

طرح و سرپرستی موزه ایران باستان بوده است.

نوع فایل:Pdf

سایز: 5.47mb

 

تعداد صفحه:174:: موضوعات مرتبط: دانشگاهی , معاری , ,
:: برچسب‌ها: جزوه تاریخ معماری (قسمت دوم) ,
:: بازدید از این مطلب : 25
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : محمد
ت : شنبه 23 دی 1396
.
 
این جزوه درمورد تاریخ معماری (قسمت اول) است كه با فرمت پی دی اف در 182صفحه آماده شده است جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته معماری ویژه کنکور سال 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی
دسته بندی معماری
بازدید ها 41
فرمت فایل pdf
حجم فایل 8541 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 182
جزوه تاریخ معماری (قسمت اول)

فروشنده فایل

کد کاربری 1800
کاربر
 
 

جزوه تاریخ معماری (قسمت اول)

 

فهرست مطالب

فصل اول : هنر قبل از تاریخ................................................................................................ ............... 7

هنر بدوی ( هنر پریمی تیو ):................................................................................................ ..................7

خاور نزدیک جایگاه اولین تمدن بشری : ................................................................................................ .....8

تستهای فصل اول ( هنر قبل از تاریخ)................................................................................................ .......12

فصل دوم : هنر بین النهرین................................................................................................ ..............13

تست فصل دوم: (بین النهرین) ................................................................................................ ..............18

فصل سوم: هنر مصر ....................................................................................................................... 19

هنر مصر : ................................................................................................................................ ......20

تست فصل سوم ( تمدن مصر):................................................................................................ ...............25

فصل چهارم : هنر ایران قبل از اسلام ................................................................................................ ..26

هنر ایران قبل از اسلام:.......................................................................................................................27

تمدن هخامنشی ( معماری پارسی ) ................................................................................................ .........30

نقش رستم:................................................................................................................................ ....37

تست های فصل چهارم:هنر ایران قبل از اسلام:............................................................................................47

فصل پنجم : هنر هند ......................................................................................................................52

تست های فصل پنجم: ....................................................................................................................... 56

فصل ششم : هنر چین و ژاپن ................................................................................................ .......... 57

هنرچین و ژاپن:...............................................................................................................................58

تست های فصل ششم: .......................................................................................................................62

فصل هفتم: هنر یونان.................................................................................................................... 63

هنر یونان : ................................................................................................................................ .....64

تست های فصل هفتم ( هنر یونان ) ................................................................................................ ........71

فصل هشتم : هنر روم .................................................................................................................... 73

فصل اول : هنر قبل از تاریخ

هنر بدوی (هنر پریمی تیو ):

از نظر مورخان دوره ای قبل از تاریخ دو رانی است که از آغاز ظهور بشر در حدود چهار میلیون سـال پـیش تـا بدسـت

آمدن نخستین اسناد مدارك ادامه داشته است این دوران شامل دو دوره عصر حجر و عصر فلزات می باشد.

عصر حجر شامل سه دوره است :

الف ) دوره پارینه سنگی یا سنگ قدیم : از مشخصات این دوره حضور انسان اولیه و اقتصاد بر مبنای شکار می باشد.

دوره پارینه سنگی به سه دوره تقسیم میگردد:

1 )پارینه سنگی قدیم 2 )پارینه سنگی میانه 3 )پارینه سنگی جدید

نقاشیهای درون غار آلتامیرا در اسپانیا ، لاسکو،کومپال و فون دوگوم درفرانسه و حضور انسـان اولیـه درغارهـای معـروف

ایران مانند هوتو و کمر بند مربوط به دوران پاره سنگی . جدید می باشد

از مشخصات نقاشی های درون غارها انتزاعی بودن آن ورعایت اصول طبیعت گرایانه (ناتور الیستی) و نزدیکی به واقعیـت

را میتوان نام برد. انسان اولیه با پرتاب نیزه وتمرین مداوم به سوی نقاشی حس غلبه بر آن حیوانات را پیدا میکرد و با ا

فزایش تعداد حیوانات درنقاشی بارور تر شدن آنهارا طلب می کرد.

ب) دوره میان سنگی یا سنگ میانه: زمان شروع این دوره از هزاره دهم تا ششم قبل از میلاد اسـت . از خصوصـیات

این دوره ساخت ابزار توسط انسان اولیه است که این ابزار جنبه عملکردی داشته است.

 

ج) دوره نو سنگی یا سنگ جدید : در این دوران بشر اولیه که ابزار سازی را از برای شکار انجام می داد، کنار گذاشت

و به کشاورزی و دامداری متمایل شد از خصوصیات این دوره ظهور کشاورزی ، کم شـدن وسـعت جنگلهـا ،شـروع خانـه

سازی با چوب ، تولد صنایع سفال و نساجی ، تولید لوازم سنگی جدید متناسب با صنایع تازه متولد شده و پـرورش گلـه

های بزرگ گاو ، بز ، اسب را می توان نام برد . ? 8 تاریخ معماری

 

در مناطقی از اروپا سنگ های عظیمی را بدون استفاده از ملات بر روی هم قرا ر میدادند که جنبه مذهبی داشـته انـد و

گاهی به عنوان مقبره استفاده می شد که به آن" دولمن" میگفتند از نمونه های آن بنای استون هنج واقع در سالزبری

انگلستان را می توان نام برد ،پلان این بنا دایره ای شکل است با 120 قطعه سنگ که عملکرد آن رصد خانه بوده است.

نکته:اولین خانه های ساخته شده بدست بشر خانه های دایره ای شکلی بوده است که با شـاخ و بـرگ گیاهـان پوشـش

داده می شد علت استفاده از پلان مد ور حل کردن مشکلات سقف بوده است.

عصر فلزات نیز شامل دو دوره می باشد عصر مفرغ و عصر آهن

 

تستهای فصل اول (هنر قبل از تاریخ)

1. به عقیده گیرشمن قدیمی ترین محل سکونت بشری که در دشت ساخته شده کدام است؟

1 )اریحا در فلسطین 2 )چتل هویوك 3 )سیلک در کاشان 4 ) تپه حصار در دامغان

پاسخ: طبق مطالب بیان شده در متن گزینه (( 3 )) پاسخ صحیح می باشد.

2 . تپه سیلک ، تپه حصار ، تپه گیان و شهر سوخته بترتیب در نزدیکی...........هستند.

1 ) کاشان ، دامغان ، نهاوند وسیستان 2 ) کاشان ، دامغان ، همدان وسیستان

3 ) کاشان ، سمنان ، تویسر کان و کرمان 4 ) کاشان ، دامغان ، تبریز و کرمان

پاسخ گزینه ((1)) صحیح است .

3. روستاهای صخره ای ایران چه نام دارند و در کجا واقع می باشند ؟

1) کندوان ، در نزدیکی تبریز و ابیانیه در نزدیکی کاشان

2) کندوان در نزدیکی تبریز و ماسوله در نزدیکی رشت

3) میمنه در نزدیکی شهر بابک و ابیانیه در نزدیکی کاشان

4) کندوان در نزدیکی تبریز و میمنه در نزدیکی شهر بابک

پاسخ : گزینه (( 4 )) صحیح است

تست فصل دوم: (بین النهرین)

1. اولین کاربرد طاق و قوس معماری مربوط به کدام دوره است؟

1) بین النهرین 2 )یونان 3 ) روم 4 ) مصر

پاسخ: گزینه (1) صحیح می باشد.

2 . خط میخی توسط کدامیک از اقوام زیر اختراع گردید ؟

1 ) آشوری ها 2 ) آکدیان 3 ) بابلی ها 4 ) سومری ها

پاسخ: گزینه (4) صحیح می باشد.

 

نوع فایل:Pdf

سایز: 8.34mb

 

تعداد صفحه:182:: موضوعات مرتبط: دانشگاهی , معاری , ,
:: برچسب‌ها: جزوه تاریخ معماری (قسمت اول) ,
:: بازدید از این مطلب : 11
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : محمد
ت : شنبه 23 دی 1396
.
 
جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته معماری كه با فرمت پی دی اف در 144 صفحه آماده شده است جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته معماری ویژه کنکور سال 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی
دسته بندی معماری
بازدید ها 37
فرمت فایل pdf
حجم فایل 5805 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 144
جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته معماری

فروشنده فایل

کد کاربری 1800
کاربر
 
 

جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته معماری

 

فهرست مطالب

تنظیم شرایط محیطی ........................................................................................................................11

(تاسیسات ساختمان).........................................................................................................................11

فصل اول: عناصر سازنده اقلیم ................................................................................................ ..............12

تابش آفتاب : ................................................................................................................................ ..12

جریان هوا ................................................................................................................................ ..... 13

سیستم های باد : .............................................................................................................................13

سسیستم کلی باد های ایران : ................................................................................................ ...............15

رطوبت هوا : ................................................................................................................................ ... 15

در مورد رطوبت نسبی هوا ، دو پارامتر مورد بررسی قرار می گیرد:................................................................ ...... 16

دمای هوا: ................................................................................................................................ ...... 16

خلاصه فصل اول: .............................................................................................................................18

رطوبت مطلق درحالت اشباع ................................................................................................ ................

 

جمع آوری و دفع فاضلاب................................................................................................ ................140

تستهای فصل ................................................................................................................................141

فصل اول: عناصر سازنده اقلیم

اقلیم عبارتست از ترکیب عوامل جوی و فیزیکی محیط که خصوصیت جغرافیایی یک محل را مشخص می کنـد . عناصـر

سازنده اقلیم عبارتند از : 1 ) تابش خورشید 2 )جریان هوا و وزش باد 3 ) رطوبت هوا

5 4) دمای هوا ) میزان بارندگی (تعرق ).

تابش آفتاب :

(( آفتاب پرتویی الکترو مغناطیسی است که از خورشید ساطع می شود . خورشید در مکانهای جغرافیایی مختلـف ،دارای

تابش دهی متفا وت است که این امر بستگی به عرض جغرافیایی آن مکان دارد . میزان انرژی سا طع شد ه از خورشـید

22

107/1́ کیلـو وات بـه جـو کـره زمـین 8/3 ´10 14 کیلو وات می باشد از این انرژی بسیار مقادیر اندکی در حـدود

برخورد میکند که از این مقدار حدود 30% به فضا بازتابیده می شود حدود 23% صرف چرخه تبخیر و بـاران مـی شـود و

حدود 47% به سطح زمین می رسد و حدود % 01/0 درصدبه صورت فتو سنتز در گیاهان ذخیره می شود . امـواج الکتـرو

مغناطیسی خورشید دارای طول موج های مختلفی بین 29/0 تا 3 میکرون می باشد (هر میکرون یک هـزارم میلـی متـر

است )طیف نور خورشید به سه قسمت فرا بنفش ( 29/0 تا 4/0 میکرون ) قابل رویت ( 4/0 تا 7/0 میکرون ) ،فرو قرمـز

(بلند تر از 76/0 میکرون ) تقسیم می شوند.

جریان هوا

توده های عظیم هوا ،همیشه از مناطق پر فشار به سمت مناطق کم فشار حرکت مـی کننـد البتـه ایـن حرکـت تنهـا در

جهت منطقه پر فشار به کم فشار نیست بلکه تحت تاثیر نیروی (( کوریولیس )) که در اثر حرکت دورانـی زمـین بوجـود

می آید قرار می گیرد و از مسیرخود منحرف می شود این انحراف در جهت حرکت توده ها در نیم کره شـمالی در جهـت

حرکت عقربه های ساعت ودر نیم کر جنوبی در جهت عکس حرکت عقربـه هـای سـاعت اسـت . نیـروی کوریـولیس در

منطقه استوا صفر و در جهت حرکت به طرف قطبین افزایش می یابد. مناطق پر فشار عبارتند از :

) 1 مناطق قطبی در تمام طول سال : در این مناطق به دلیل سرمای شدید هوای سطح یخها ،هوای پر فشار ایجـاد مـی

شود

) 2 مناطق سرد آسیا ، شمال آفریقا ،استرالیا و آمریکای شمالی در زمستان.

3 ) کمربند های پر فشار در مناطق نیمه استوایی ،به ویژه در سطح اقیانوسـها در تابسـتان .

باد های غربی : مرکز این بادها در مناطق نیمه استوایی ، ولی حرکت آنها در جهت مناطق کم فشـار اقیـانوس منجمـد

شمالی است .در طول منطقه قطبی این بادها و بادها ی قطبی به هم نزدیک می شوند

وبه دلیل اختلاف زیاد درجه حرارت این دو توده ، جبهه جنوبی این سیستم باد طوفانی است

 

باد های قطبی :این بادها در اثر پراکنده شدن توده های هوای سرد از مناطق پر فشار قطبی و اقیانوس منجمـد شـمالی

بوجود می آید جهت این بادها در جهت نیمکره شمالی ، به سمت جنوب غربی ودر نیم کـره جنـوبی بـه سـمت شـمال

غربی است

بادهای موسمی : اختلاف میانگین درجه حرارت سالانه هوای سطح زمین و دریا باعث ایجاد بادهـای زمسـتانی بـر روی

خشکی و بادهای تابستانی بر روی دریا می شود که به (( بادهای موسمی )) معروفند

تست های فصل اول :

1)کدام چهارعامل مهم اقلیمی باهم درشرایط راحتی حرارتی یک محیط نقش اساسی دارند؟

1) دمای هوا،سرعت جریان هوا،طول جغرافیایی مکان،زاویه تابش خورشید.

2) دمای هوا،رطوبت هوا،سرعت جریان هوا،متوسط دمای تشعشعی سطوح دربرگیرنده

3) دمای هوا، رطوبت هوا،عرض جغرافیایی مکان،زاویه ساعت خورشید.

4) دمای هوا،رطوبت نسبی،شدت تابش،زاویه انحراف

2)نقطه شبنم هوایی بادمای 18درجه سانتی گرادورطوبت نسبی%80برابر14درجه سـانتی گراداسـت،چنانچه

دمای هوای موردنظرخنک تراز14درجه سانتی گرادشود،کدام حالت ایجادمی شود؟

2 1)انجماد 3)تبخیر 4)تصعید )میعان

3)کدام تعریف برای اقلیم (CLHME)صحیح است؟

1)ترکیب عوامل فیزیکی وجوی یک محیط که خصوصیت جغرافیایی یک محل آن رامشخص می کند.

2)خصوصیات منطقه ای باشرایط مشخصی رااقلیم می نامند.

3)دما،رطوبت نسبی ونوریک منطقه رااقلیم می نامند.

4)شرایط جوی یکمنطقه رااقلیم می نامند.

4)کدام جمله صحیح است؟

1)رطوبت مطلق هوابه طورمستقیم توان تبخیررابیان می کند.

2)رطوبت هوابادمای هوادراتباط نیست.

3)رطوبت نسبی هوابه طورمستقیم توان تبخیررابیان می کند.

4)رطوبت مسبی ورطوبت مطلق هردوبه میزان یکسان مقداربخارآب موجوددرهوارانشان میدهند.

5)شدت انرژی خورشیدی که توسط زمین دریافت می شودتابع:

1)شدت وزش بادودمای هواست. 2)طول وعرض جغرافیایی منطقه است.

3)عرض جغرافیایی وصافی آسمان منطقه است. 4)وزش بادوتبخیرسطحی است.

پاسخنامه

5 4 3 2 1 سوال

3 3 1 4 2 گزینه

 

نوع فایل:Pdf

سایز: 3.72mb

 

تعداد صفحه:144:: موضوعات مرتبط: دانشگاهی , معاری , ,
:: برچسب‌ها: جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته معماری ,
:: بازدید از این مطلب : 12
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : محمد
ت : شنبه 23 دی 1396
.
 
طراحی اورژانس
دسته بندی معماری
بازدید ها 44
فرمت فایل pptx
حجم فایل 134 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 19
پاور‍‍پوینت طراحی اورژانس

فروشنده فایل

کد کاربری 1807
کاربر
 
 

مقدمه

بخش اورژانس بیمارستان یکی از بخش های مهم و اصلی آن محسوب می گردد به گونه ای که فعالیت سایر قسمت های بیمارستان تأثیر گذار است. این بخش موظف است تمام بیمارانی را که با هر نوع بیماری و هر سبک به آن مراجعه می کنند، پذیرش کرده و اقدامات درمانی را برای ایشان انجام دهد. بویژه باید آمادگی کامل را جهت پذیرش و کاهش خطر برای بیمارانی که دچار حادثه و یا هر گونه وضعیت حاد و فوری شده اند داشته باشد.


1
 


:: موضوعات مرتبط: دانشگاهی , معاری , ,
:: برچسب‌ها: پاور‍‍پوینت طراحی اورژانس ,
:: بازدید از این مطلب : 12
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : محمد
ت : شنبه 23 دی 1396
.
 
جزوه ایستایی معماری كه با فرمت پی دی اف در 79 صفحه آماده شده است جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته معماری ویژه کنکور سال 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی
دسته بندی معماری
بازدید ها 34
فرمت فایل pdf
حجم فایل 7990 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 79
جزوه ایستایی معماری

فروشنده فایل

کد کاربری 1800
کاربر
 
 

جزوه ایستایی معماری

 

فهرست مطالب

استاتیک ................................................................................................................................ .........7

یادآوری ................................................................................................................................ ..........7

استاتیک ذرات در صفحه .......................................................................................................................8

اجسام صلب و مجموعه نیروها................................................................................................ ...............10

محاسبۀ زاویۀ بین دو بردار در یک امتداد : ................................................................................................ .11

قضیۀ وارینیون : ...............................................................................................................................12

تعادل اجسام صلب............................................................................................................................14

انواع تکیه گاه در صفحه : ....................................................................................................................17

اجسام صلب مقید یا نا مقید ...................................

....

* روش های پایدار کردن کابل های معلق: ................................................................................................ 74

لکاب های ترکه ای: ........................................................................................................................... 75

سازه های چادری ( غشایی): ................................................................................................ ................. 75

* سازه های متکی بر هوا (75 ............................................................................................(air supported

* سازههای پر شده با هوا (76 ............................................................................................... (air inflated

مشخصه سازه های تنسگریتی: ................................................................................................ .............. 77

استاتیک

یادآوری

مفاهیم هم پایۀ علم مکانیک : زمان، فضا، جرم، نیرو

قوانین پایۀ مکانیک :

قانون متواضی الاضلاع : برای مشخص کردن نیرو نقطه اثر هم لازم است.

اصل قابلیت انتقال نیرو : اگر نیرویی که به جسمی وارد می شود در راستای خودش جابجا شود اثرات خـارجی آن تغییـر

نمی کند.

قانون اول نیوتن (اینرسی) : اگر برآیند نیروهای وارد بر جسمی صفر باشد تمایل به حفظ وضعیت خ Type equation

.here . ود دارد

قانون دوم نیوتن : F = m.a

قانون سوم نیوتن (عمل و عکس العمل) : اگر جسمی به جسمی دیگر نیرویی وارد کند جسم دوم هم نیرویـی در همـین

راستا و به همان اندازه اما در جهت مخالف به جسم اول وارد می کند.

استاتیک ذرات در صفحه

نمایش نیروها :بیان مقدار و زاویۀ نیرو از امتداد افق و در جهت مثبت مثلثاتی .

 

نیروهای مساوی : نیروهایی موازی اند و مقدار جهتشان یکی است.

نیروهای قرینه :نیرو هایی موازی که مقدارشان برابر و جهتشان مخالف است.

محاسبۀ برآیند نیروها :

شرط آنکه یک جسم صلب در صفحه مقید و معین باشد این است که:

الف) تعداد معادلات و مجهولات برابر باشند (فقط سه عکس العمل تکیه گاهی وجود داشته باشد) (3و3)

ب) هر سه عکس العمل با هم موازی یا متقارب نباشند.

*در اجسام صلب نامقید ناقص اگر در شرایط خاص به حالت تعادل برسد عکس العمل های تکیـه گـاهی قابـل نحاسـبه

است ولی در اجسام صلب نا مقید نا مناسب اگر در شرایط خاص هم به حالت تعادل برسند همۀ عکس العمل های تکیـه

گاهی قابل محاسبه نیست.

*اگر تعداد عکس العمل های تکیه گاهی (تعداد مجهولات) کمتر از (تعداد معادلات) باشدنامقید ناقص است و اگر تعـداد

عکس العمل های تکیه گاهی برابر 3 باشددو حالت دارد:

هر سه با هم موازی و متقارب نیستند جسم مقید و معین است.

هر سه با هم موازی و متقارب هستند جسم مقید نا مناسب است.

و اگر تعداد عکس العمل های تکیه گاهی بزرگتر از 3 باشد نیز دو حالت دارد:

 

نوع فایل:Pdf

سایز: 5.39mb

تعداد صفحه:79:: موضوعات مرتبط: دانشگاهی , معاری , ,
:: برچسب‌ها: جزوه ایستایی معماری ,
:: بازدید از این مطلب : 12
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : محمد
ت : شنبه 23 دی 1396
.
 
جزوه درك عمومی معماری كه با فرمت پی دی اف در 130 صفحه آماده شده است جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته معماری ویژه کنکور سال 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی
دسته بندی معماری
بازدید ها 34
فرمت فایل pdf
حجم فایل 9585 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 130
جزوه درك عمومی معماری

فروشنده فایل

کد کاربری 1800
کاربر
 
 

جزوه درك عمومی معماری

فهرست مطالب

فصل اول: نمایش اجسام ................................................................................................................... 7

انواع نمایش جسم: ..............................................................................................................................8

-1 خط راست و موازی با پرده باشد:................................................................................................ ..........9

رسم سه نما ی یک جسم: ....................................................................................................................11

ارتباط تصاو یر در سه صفحه نما ................................................................................................ .............13

رسم احجام با استفاده از تصاو یربالا و جانبی :..............................................................................................14

روش سه سه یبعد شینما جسم ( ویپرسپکت ): .............................................................................................17

الف - یپرسپکت یوها یهندس ( یمواز ):................................................................................................ .......17

-1 تصویرا کیزومتر :.........................................................................................................................18

تست سامانه یها یدیخورش ................................................................................................ ............113

وهیش یها یمعمار یا یران ................................................................................................ .................. 117

مساجد کی یا یوان ........................................................................................................................... 120

آثار یمعمار یش وه خراسان ................................................................................................ ................ 122

فصل اول: نمایش اجسام

انواع نمایش جسم:

نمایش اجسام مختلف در صفحه کاغذ به چند صورت انجام می شود. هدف از ارائه هر گونه نمایش از طرف طراح رساندن

مقصود خود از شکلی است کهمدنظر وی است و این کار 2 روش کلی دارد: روش 2 بعدی و روش های 3 بعدی

الف - روش 2 بعدی (سه نما): در این روش اجسام به صورت سه تصویر از سه قسمت اصلی جسم به نمایش درمی آیند

(جلو، بالا و کنار) که به ترتیب تصویر نما، پلان و نمای جانبی جسم نامیده می شوند.

 

محل قرارگیری سه تصویر در کنار هم نیز به صورت قراردادی مطابق شکل سمت راست بالا می باشد که تصویر جانبی

در سمت راست تصویر روبرو و تصویر بالا نیز در پایین تصویر روبرو قرار می گیرد.

در نگاه اول چنین تصاویری بسیار ساده و گویا می آیند ولی وقتی اجسام پیچیده تر می شوند و خطوط شیبدار و قوس

آنها زیاد می شود کار سخت تر می شود.

انواع سؤالاتی که دراین زمینه طرح می شود به دو صورت است، یا در آنها 2 نما از 3 نمای جسم داده می شود و نمای

سوم را می خواهند و یا 3 نما داده شده و حجم را می خواهند (و بر عکس حجم داده می شود و یکی از نماها را می

خواهند). پاسخ دادن به چنین سؤالاتی اغلب بسیار ساده بوده ولی در عین حال با سهل انگاری در رعایت نکات بسیار

ساده می تواند ما را به بیراهه ببرد. در اینجا چند مورد از اصول تشخیص و رسم خطوط و سه نماها را مرور می کنیم.

 

گردآوردنده های تخت آب چکه

این نوع کلکتور که از صفحات فلزی سیاه رنگ کنگرهای ساخته میشود. در این نوع کلکتورهـا آب از لولـهای در قسـمت

فوقانی، بر روی شیارهای صفحه میی کنگرهای چکد. آب در حین جریان با جذب حرارت از صفحهی سیاه رنگ مـوجدار،

در پاین در یک ناودانی جمع و از طریق لولهای جهت مصرف و با ذخیره خارج میشود.

گردآورندههای تخت هوایی

کلکتورهای تخت هوایی، یکی دیگر از گردآورندههایی هستند که در آنها از هوا با گـاز بـه عنـوان سـیال حامـل حـرارت

استفاده میشود.

نگهداری آسان و یخ نزدن هوا از مزایای این نوع کلکتورها در مقایسه با انواع کلکتورهایی است که با مایع کار میکنند. به

علاوه در این نوع گردآورندهها هوای گرم مستقیماً وارد ساختمان یا محفظه ذخیره میشود.

این کلکتورها معایبی نیز دارند که اهم آنها عبارتند از: مشکل گرم کردن آب مصرفی به وسیلهی هوای گـرم تهیـه شـده،

لزوم ساخت و نصب کانال هایی با سطح مقطع مناسب که معمولاً فضای زیادی از ساختمان را اشغال میکنند و احتیـاج

به هوا رسان با قدرت الکتریکی لازم برای انتقال هوای گرم از کلکتور به محل ذخیره.

گردآورندههای لولهای تخت خلاء

یک نوع از این کلکتورها، از یک سری لولههای شیشهای موازی که صفحه و لوله جذب کننده را در بر گرفته تشکیل شده

و برای این که از تلفات حرارتی بیشتر جلوگیری شود در داخل لولهی شیشهای ایجاد خلاء گردیده است.

گردآورنده های متمرکزکننده

به طور کلی سه نوع گردآورندة متمرکزکننده وجود دارد:

الف - گردآورندة متمرکزکننده با بشقابک سهموی

ب - گردآورندة متمرکزکننده با برج مرکزی و

ج - گردآورندة متمرکزکنندة خط سهموی

معمولاً به دلیل تولید انرپی بسیار زیاد در این روش، این نوع گردآورندهها در نیروگاههای برق خورشیدی و با کـورههـای

خورشیدی مورد استفاده قرار میگیرند.

برای اینکه چنین سامانهای کاملاً مؤثر باشد لازم است که این گردآورنده تمام مدت به طرف خورشید نشانهگیری شـود و

در نتیجه به شیوة ردگیری دو محوری نیاز دارد.

از این سطوح که هپلوستات نامیده میشوند، در صورتی که به شکل کلکتور سهومی کامل ساخته شـوند در تهیـه انـرژی

الکتریکی و حرارتی و مکانیکی در صنعت مورد استفاده قرار میگیرند. ?

متمرکزکنند ههای خطی (سهموی) و برجی (گردآورندههای متمرکز و خطی)

برای تولید گرمای زیاد

در گردآورندهه ای برخی از هلیوستات (خورشید یاب) برای تنظیم آینهها استفاده میشود.

پدیده فتوولتاییک:

به پدیدهای که در اثر تابش نور بدون استفاده از مکانیزمهای محرك مکانیکی الکتریسیته تولید کند، پدیـده فئوولتاییـک

میگفته شود.

- عاملی که این فرآیند را به وجود میآورد، سلول خورشیدی نام دارد.

- سامانه های فئوولتایی انرژی نوری را مستقیماً به انرژی الکتریکی تبدیل میکنند.

عملکرد سلولهای خورشیدی

مکانیسمهای فتوولتایی سلولهای خورشیدی، کریستالهای صافی هستند که از لایههـای نـازك از **** نیمـه هـادی

ساخته شدهاند که خصایص الکترونیکی متفاوت دارند و این امر موجب پیدایش میدان های الکترونیکی قـوی درون آنهـا

میشود.

پانل یا شبکه PV، از اتصال سلول های فتوولتایی به یکدیگر به وجود میآید که به صورت مدول در آورده میشوند. ایـن

مدولها را بر روی یک صفحه نصب میکنند و از زاویه و جهت صحیح برای حداکثر گردآوری فصلی و سالی برخوردارند.

تست سامانه های خورشیدی

.1 کدام مسجد از تغییر مسجد شبستانی به چهار ایوانی تغییر شکل یافته است؟

1) مسجد جامع اردستان 2) مسجد امام اصفهان

3) مسجد جامع زواره 4) مسجد گلپایگان

گزینه « 1» صحیح است.

.2 کدام مسجد از تغییر مسجد شبستانی به چهار ایوانی تغییر شکل یافته است؟

1) مسجد جامع زواره 2) مسجد جامع اردستان

3) مسجد جامع نائین 4) مسجد گلپایگان

نکته: در کل مساجد شیوه رازی به ویژه دوره سلجوقی دارای ویژگی های زیر میباشند:

-1 اغلب مساجد این دوره از نوع چهار ایوانی میباشند.

-2 مساجد شیوه رازی دارای تزئینات گچبری در داخل و تزئینات آجرکاری در فضای بیرونی میباشند.

-3 گنبد مساجد سلجوقی دو پوسته پیوسته، ساده و آجری (فاقد کاشیکاری) و از نوع ترکین میباشند.

-4 در مساجد شیوه رازی اغلب برای احداث گنبد از گوشه سازی پتکانه استفاده شده است.

گزینه « 2» صحیح است.

.3 کدام کاروانسراها از جهت شکل کالبدی به یکدیگر شبیه میباشند؟

1) درون شهری، کوهستانی 2) حاشیه شهری، درون شهری

3) درون شهری، برون شهری 4) حاشیه شهری، بین شهری

گزینه « 4» صحیح است.

.4 عملکرد کدامیک از ابنیه ذیل با دیگران تفاوت دارد؟

1) خان 2) رباط 3) سرا 4 ) گازارگاه

گزینه « 4» صحیح است. ? 114 درك عمومی / قسمت دوم

.5 کدام دوره به عصر طلایی و شکوفایی احداث کاروانسراها معروف است؟

1) قاجاریه 2) زندیه 3) صفویه 4 ) پهلوی

گزینه « 3» صحیح است.

.6 آب مورد نیاز در مجموعه بنای رباط شرف (در نزدیکی شهر سرخس) به کدامیک از شیوه های زیر

تأمین میشده است؟

1) به کمک قنات شرف که از زیر کاروانسرا میگذرد.

2) آب به کمک کارگران و حیوانات اهلی انتقال مییافته است.

)3 بنای کاروانسرا در مجاورت رودخانۀ سرخس قرار دارد.

4) استفاده از بام شیبدار برای جمعآوری آب باران

گزینه « 4» صحیح است.

نوع فایل:Pdf

سایز: 6.78mb

تعداد صفحه:130:: موضوعات مرتبط: دانشگاهی , معاری , ,
:: برچسب‌ها: جزوه درك عمومی معماری ,
:: بازدید از این مطلب : 10
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : محمد
ت : شنبه 23 دی 1396
.
 
جزوه زبان تخصصی هنر معماری كه با فرمت پی دی اف در 196 صفحه آماده شده است جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته معماری ویژه کنکور سال 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی
دسته بندی معماری
بازدید ها 43
فرمت فایل pdf
حجم فایل 3117 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 196
جزوه زبان تخصصی هنر معماری

فروشنده فایل

کد کاربری 1800
کاربر
 
 

جزوه زبان تخصصی هنر معماری

Text 1:

One of the greatest mysteries of the world, far which scientists have so far been unable to

find any satisfactory explanation, is the Bermuda Triangle, sometimes called "The

Graveyard of the Atlantic" This is an area of the Western Atlantic between Bermuda and

Florida, roughly triangular in shape, where since 1945 at least a hundred ships and planes

and over a thousand people have disappeared. No wreckage has found no bodies, lifebelts

or any other evidence of disaster- It is as if these planes, ships and people had never

existed in some cases a routine radio message has been received from aircraft reporting

everything in order a few minutes before all contact was lost, in others a weak SO.S.

Message has been picked up and, in perfect weather, inexplicable references to fog and

toss of bearings. In the extraordinary case of five U.S.

متن 1

یکی از بزرگترین رازهای دنیا که دانشمندان مدتهاست هیچ توضیحی قانعکنندهای بـرای آن نیافتـهانـد، مثلـث برمـودا

است که گاهی گورستان اقیانوس اطلس نامیده میشود. این مثلث، منطقـهای در غـرب اقیـانوس اطلـس بـین برمـودا و

فلوریدا است، که از نظر شکل مثلثی است و از سال 1945 حداقل صد کشتی و هواپیما و بیش از هزار نفر در آنجا ناپدید

شدهاند هیچ لاشه، جسد، کمربند ایمنی یا هر شاهدی در حادثه به دسـت نیامـده اسـت. اگـر چنانچـه ایـن هواپیماهـا،

کشتیها و افراد در چنین حالتی قرار نداشتهاند، یک پیام عادی از هواپیما چند دقیقه قبل از اینکه همهی تماسها قطـع

شود مبنی بر اینکه همه چیز منظم است دریافت شده بود در بقیه این پیغام ضعیف S.O.S به دست آمده و در شـرایط

جوی خوب و منابع غیرواضحی از وجود مه و تلاطم در دست است مورد غیر عادی از ناپدیـد شـدن هواپیماهـای نیـروی

دریایی ایالات متحده در مأموریتهای عادی از فلوریدا، هواپیمای ارسال شده به محـل بـرای بازرسـی نیـز ناپدیـد شـد.

شواهدی از وجود نور سفید عجیب یا مد که ویژگی دریا در این بخش از منطقه اسـت بـه دسـت آمـده اسـت و لازم بـه

توضیح است که نه تنها این نور یا نواری از نور توسط فضانوردان در مسیرشان به فضا مشاهده شده بلکه کلمبـوس بیـان

داشته است که از قرن 5 پیش ارتباط این نور یا ناپدید شدنها نامشخص است. این یکی دیگر از رویـدادهایی اسـت کـه

هنوز مبهم باقی مانده است.

مجموعه تست زبان

Part A:

Directions: In questions 1-l0, each item consists of an incomplete sentence. Below the

one choices, marked (1), (2), (3), and (4). You should find the one choices which best

completes the sentence. Mark your on the answer sheet.

1- The examination was so difficult that ……….…. .

1) few people failed 2) few people passed

3) only a few failed 4) little number of people passed

2- He was working in the office while I ………….... in the library.

1) was 2) am 3) had been 4) have been

3- staying in a hotel costs ……………. renting a room in a dormitory for a week.

1) twice more than 2) twice as much as

3) two times as much 4) two times more than

4. Some people are never content …………. what they have.

1) of 2) for 3) with 4) about

5- Smoking again? you told me you …………... smoking.

1) gave up 2) had on 3) gave back 4) have back

6. It was very ……..…. so I put on my sunglasses.

1) dark 2) late 3) early 4) bright

7- I'd like to ................ that book when you have read it.

1) lend 2) loan 3) hire 4) borrow

8- when I ….......... up the bill, it came to more money than I had with me.

1) added 2) checked 3) counted 4) calculated

بخش A:

دستورالعمل: در سؤالات 1 تا 10 هر آیتم شامل جمله ناکامل است. در زیر هر جمله چهار انتخاب وجـود دارد.

(3) ،(2) ،(1) و (4) آورده شده است. باید یک گزینه را که بهترین کاملکننده جمله اسـت انتخـاب نماییـد و

جواب خود را در پاسخنامه علامتگزاری نمائید.

1. امتحان به قدری سخت بود که ................. .

1) تعداد کمی رد شدند. 2) تعداد کمی قبول شدند.

3) تنها تعداد کمی رد شدند. 4) تعداد کمی از افراد قبول شدند.

2. او در حال کار کردن در شرکت بود هنگامی که من در کتابخانه ............. .

1) بودم 2) هستم 3) بود 4) بودهام

3. هزینه اقامت در هتل .................. اجاره اتاقی در خوابگاه برای یک هفته میشود.

1) دو مرتبه بیشتر از 2) دو برابر 3) دوبار 4) دوبار بیشتر از

4. برخی مردم هیچگاه ................. چیزهایی که دارند راضی نیستند.

1) حرف اضافه 2 of) حرف اضافه for

3) حرف اضافه 4 with) حرف اضافه about

5. دوبار سیگار میکشی؟ به من گفته بودی که سیگار کشیدن را ............... .

1) ترك کرد 2) پوشید 3) پس داد 4) پشت کردن به

6. هوا بسیار ....................... بنابراین من عینک آفتابی زدم.

1) تیره، تاریک 2) دیر، دیروقت

3) به زودی، در ابتدا 4) تابناك، آفتابی روشن

7. من مایلم که آن کتاب ............... وقتی شما آن را خواندید.

1) قرض دادن 2) وام دادن

3) اجاره کردن 4) قرض کردن، قرض گرفتن

8. وقتی صورتحساب را ................. بیشتر از پولی بود که من همراه خود داشتم.

1) اضافه کردن 2) بررسی کردن 3) شمردن 4) حساب کردن

نوع فایل:Pdf

سایز: 3.04mb

 

تعداد صفحه:196:: موضوعات مرتبط: دانشگاهی , معاری , ,
:: برچسب‌ها: جزوه زبان تخصصی هنر معماری ,
:: بازدید از این مطلب : 14
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : محمد
ت : شنبه 23 دی 1396
.
 
مقاله ماشین اسکریپر شامل کارایی ان در راه سازی ، انواع ان و مزای استفاده از ان
دسته بندی معماری
بازدید ها 9
فرمت فایل zip
حجم فایل 13421 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 15
ماشین راهسازی (اسکریپر)

فروشنده فایل

کد کاربری 1937
کاربر
 
 

این فایل شامل یک word - یک pdf و یک پاورپوینت میباشد که شامل توضیحاتی کلی درباره ی ماشین اسکریپر ، از چه قسمت هایی تشکیل شده ، چه کارایی دارد ، چند نوع از ان ماشین ساخته شده است.:: موضوعات مرتبط: دانشگاهی , معاری , ,
:: برچسب‌ها: ماشین راهسازی (اسکریپر) ,
:: بازدید از این مطلب : 10
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : محمد
ت : شنبه 23 دی 1396
.
 
یکی از بزرگترین رازهای دنیا که دانشمندان مدتهاست هیچ توضیحی قانعکنندهای بـرای آن نیافتـه انـد، مثلـث برمـودا است که گاهی گورستان اقیانوس اطلس نامیده میشود
دسته بندی معماری
بازدید ها 34
فرمت فایل pdf
حجم فایل 3119 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 196
زبان تخصصی رشته معماری گرایش شهرسازی

فروشنده فایل

کد کاربری 1800
کاربر
 
 

زبان تخصصی رشته معماری گرایش شهرسازی

کتاب زبان تخصصی رشته معماری گرایش شهرسازی همراه با تست

متن 1

یکی از بزرگترین رازهای دنیا که دانشمندان مدتهاست هیچ توضیحی قانعکنندهای بـرای آن نیافتـهانـد، مثلـث برمـودا است که گاهی گورستان اقیانوس اطلس نامیده میشود. این مثلث، منطقـهای در غـرب اقیـانوس اطلـس بـین برمـودا و فلوریدا است، که از نظر شکل مثلثی است و از سال 1945 حداقل صد کشتی و هواپیما و بیش از هزار نفر در آنجا ناپدید شدهاند هیچ لاشه، جسد، کمربند ایمنی یا هر شاهدی در حادثه به دسـت نیامـده اسـت. اگـر چنانچـه ایـن هواپیماهـا، کشتیها و افراد در چنین حالتی قرار نداشتهاند، یک پیام عادی از هواپیما چند دقیقه قبل از اینکه همهی تماسها قطـع شود مبنی بر اینکه همه چیز منظم است دریافت شده بود در بقیه این پیغام ضعیف S.O.S به دست آمده و در شـرایط جوی خوب و منابع غیرواضحی از وجود مه و تلاطم در دست است مورد غیر عادی از ناپدیـد شـدن هواپیماهـای نیـروی دریایی ایالات متحده در مأموریتهای عادی از فلوریدا، هواپیمای ارسال شده به محـل بـرای بازرسـی نیـز ناپدیـد شـد. شواهدی از وجود نور سفید عجیب یا مد که ویژگی دریا در این بخش از منطقه اسـت بـه دسـت آمـده اسـت و لازم بـه توضیح است که نه تنها این نور یا نواری از نور توسط فضانوردان در مسیرشان به فضا مشاهده شده بلکه کلمبـوس بیـان داشته است که از قرن 5 پیش ارتباط این نور یا ناپدید شدنها نامشخص است. این یکی دیگر از رویـدادهایی اسـت کـه هنوز مبهم باقی مانده است. تئوریهای بسیاری که برخی از آنها جالب است برای تفسیر حوادث مخربی که در منطقه مثلث برمودا رخ میدهد مطرح شدهاند سؤالی که مطرح است این است که آیا ناپدید شدنها توسط فعالیتهای فرازمینی توسط برخی منـابع ناشـناخته انرژی یا برخی ابعاد زمان یا فضا که برای بشر ناشناخته است رخ میدهند هیچ پاسخی وجود نـدارد و همچنانکـه فهـم و اشتیاق ادامه مییابد تفکر و تعمق ادامه مییابد.

مجموعه تست زبان

A: Directions: In questions 1-l0, each item consists of an incomplete sentence. Below the one choices, marked (1), (2), (3), and (4). You should find the one choices which best completes the sentence. Mark your on the answer sheet.

1- The examination was so difficult that ……….…. . 1) few people failed 2) few people passed 3) only a few failed 4) little number of people passed

2- He was working in the office while I ………….... in the library. 1) was 2) am 3) had been 4) have been

3- staying in a hotel costs ……………. renting a room in a dormitory for a week. 1) twice more than 2) twice as much as 3) two times as much 4) two times more than

4. Some people are never content …………. what they have. 1) of 2) for 3) with 4) about

5- Smoking again? you told me you …………... smoking. 1) gave up 2) had on 3) gave back 4) have back

6. It was very ……..…. so I put on my sunglasses. 1) dark 2) late 3) early 4) bright

7 when I ….......... up the bill, it came to more money than I had with me. 1) added 2) checked 3) counted 4) calculated«26

8- I'd like to ................ that book when you have read it. 1) lend 2) loan 3) hire 4) borrow

بخشA:

دستورالعمل: در سؤالات 1 تا 10 هر آیتم شامل جمله ناکامل است. در زیر هر جمله چهار انتخاب وجـود دارد. (3) ،(2) ،(1) و (4) آورده شده است. باید یک گزینه را که بهترین کاملکننده جمله اسـت انتخـاب نماییـد و جواب خود را در پاسخنامه علامتگزاری نمائید.

1. امتحان به قدری سخت بود که ................. . 1) تعداد کمی رد شدند. 2) تعداد کمی قبول شدند. 3) تنها تعداد کمی رد شدند. 4) تعداد کمی از افراد قبول شدند.

2. او در حال کار کردن در شرکت بود هنگامی که من در کتابخانه ............. . 1) بودم 2) هستم 3) بود 4) بودهام

3. هزینه اقامت در هتل .................. اجاره اتاقی در خوابگاه برای یک هفته میشود. 1) دو مرتبه بیشتر از 2) دو برابر 3) دوبار 4) دوبار بیشتر از

4. برخی مردم هیچگاه ................. چیزهایی که دارند راضی نیستند. 1) حرف اضافه 2 of) حرف اضافه for 3) حرف اضافه 4 with) حرف اضافه

about 5. دوبار سیگار میکشی؟ به من گفته بودی که سیگار کشیدن را ............... . 1) ترك کرد 2) پوشید 3) پس داد 4) پشت کردن به

6. هوا بسیار ....................... بنابراین من عینک آفتابی زدم. 1) تیره، تاریک 2) دیر، دیروقت 3) به زودی، در ابتدا 4) تابناك، آفتابی روشن

7. من مایلم که آن کتاب ............... وقتی شما آن را خواندید. 1) قرض دادن 2) وام دادن 3) اجاره کردن 4) قرض کردن، قرض گرفتن «34» زبان تخصصی

8. وقتی صورتحساب را ................. بیشتر از پولی بود که من همراه خود داشتم. 1) اضافه کردن 2) بررسی کردن 3) شمردن 4) حساب کردن -

 

 :: موضوعات مرتبط: دانشگاهی , معاری , ,
:: برچسب‌ها: زبان تخصصی رشته معماری گرایش شهرسازی ,
:: بازدید از این مطلب : 12
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : محمد
ت : شنبه 23 دی 1396
.
 
اختلاف بین المللی را از نظر سنتی به اختلافات حقوقی و اختلاتفات سیاسی تقسیم مینماید چنانچه نتوان ماهیتاً برای اختلافات راه حلی بر اساس قواعد حقوقی یافت، این اختلافات، سیاسی تلقی میشود
دسته بندی معماری
بازدید ها 32
فرمت فایل pdf
حجم فایل 4190 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 288
سازمان های بین المللی رشته معماری گرایش شهرسازی

فروشنده فایل

کد کاربری 1800
کاربر
 
 

سازمان های بین المللی رشته معماری گرایش شهرسازی

کتاب های خلاصه منابع رشته معماری گرایش شهرسازی همراه با مجموعه تست

حل مسالمت آمیز اختلافات بین الملل

◄◄بخش اول – اختلافات بین الملل

اختلاف بین المللی را از نظر سنتی به اختلافات حقوقی و اختلاتفات سیاسی تقسیم مینماید. چنانچه نتوان ماهیتاً برای اختلافات راه حلی بر اساس قواعد حقوقی یافت، این اختلافات، سیاسی تلقی میشود.

◄◄ بخش دوم – روشهای حل اختلافات بین المللی

این روشها بر دو دسته اند: روشها ی غیر حقوقی یا دیپلماتیک و روشهای حقوقی

گفتار اول – روشهای غیر حقوقی یا دیپلماتیک روشهای غیر حقوقی حل اختلافات مشتمل بر روشهای بین الدول و روش سازمانهای بینالمللی است.

بند 1: روشهای بین الدول

الف) آیین مذاکرة دیپلماتیک:

معمولترین، آسانترین، قدیمیترین و اولین روش حل مسالمت آمیز اختلافات بینالمللی " آیین مذاکرة دیپلماتیک " است. مزایای این روش از جمله نرمش، انعطاف پذیری و سری بودن مذاکرات میباشد. لـیکن دایره آن محدود است و تأثیر واقعی آن منوط به تمایل طرفین به تفاهم و برابری نیروهای سیاسی طرفین است.

ب) آیین پایمردی یا مساعی:

در این روش، قدرت ناشی (فردی یا جمعی) که در اختلاف موجود ذینفـع نباشـد، زمینـه تفاهم بین دو کشور در حال اختلاف را فراهم نموده و میکوشـند بـدون مداخلـه مسـتقیم در مـذاکره، بـه طـور محرمانـه پیشنهاد های سازش خود را به طرفین بقبولاند. موارد پایمردی ممکن است بر حسب زمـان وقـوع دارای دو هـدف باشـند: جلوگیری از بروز کشمکش مسلحانه و حل مسالمت آمیز اختلافات بینالمللی و دیگری پایان بخشیدن به جنگی کـه قـبلاً آغاز شده است.

ج) آیین میانجیگری:

در این روش، بر خلاف پایمردی، قدرت میانجی موضوعات مـورد مـذاکره را پیشـنهاد و خـود نیـز مستقیماً در آن شرکت میکند خصوصیت اصلی میانجیگری، اختیاری بودن آن است.

مجموعه تست بخش دوم

1. هدف کدام سازمان تخصصی«کشتی رانی امن تر و اقیانوسهای تمیزتر» است؟ الف) ایلو ب) ایمو ج) ایکائو د) ویپو

2. کدام سازمان اولین سنگ بنای وحدت اروپا بود؟ الف) سازمان اروپایی همکاری اقتصادی ب) کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروپا ج) سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) د) اتحادیه ذغال سنگ وفولاد

3. با همکاری کدام کشورها نخستین گام جهت ایجاد یک جامعه اروپایی گذاشته شد؟ الف) آمریکا، آلمان ب) انگلستان، شوروی ج) آلمان، فرانسه د) فرانسه، انگلستان

4. صلاحیت دیوان دادگستری اروپا چگونه است؟ الف) ترافعی ب) مشورتی ج) ترافعی ومشورتی د) هر سه مورد

5. تصمیم گیری در ناتو چگونه انجام می شود؟ الف) اکثریت آراء ب) اتفاق آراء ج) اکثریت نسبی د) رضایت مشترك

6. بالاترین رکن سازمان کشورهای آمریکایی کدام است؟ الف) کنفرانس دولتهای امریکایی ب) شورای مدیریت ج) دبیرخانه د) کنفرانس مشورتی وزرای امورخارجه

7. سازمان وحدت آفریقایی با تلاش و کوشش چه کسی تشکیل گردید؟ الف) امیرعبدالقادر ب) جمال عبدالناصر ج) هایله سیاسی د) موسی چهبه

8. کدام کشورهای هسته اولیه اکو را تشکیل می دهد؟ الف) ایران ، پاکستان، ترکیه ب) ایران ، افغانستان، تاجیکستان ج) ایران، پاکستان ، عراق د) افغانستان، پاکستان، عراق «190» سازمان های بین المللی

9. سازمان اکو جانشین کدام سازمان شد؟ الف) اوپک ب) آر سی دی ج) آپک د) سنتو

10. کدامیک از موارد زیر از کمیته های اوپک می باشند؟ الف) بودجه و اداری ب) اقتصادی ج) بازرگانی و سرمایه گذاری د) همه موارد

پاسخنامه مجموعه تست بخش دوم

1- گزینه (2) صحیح است.

2- گزینه (1) صحیح است.

3- گزینه (3) صحیح است.

4- گزینه (1) صحیح است. 5- گزینه (4) صحیح است.

6- گزینه (1) صحیح است.

7- گزینه (3) صحیح است.

8- گزینه (1) صحیح است.

9- گزینه (2) صحیح است.

 

10-گزینه (4) صحیح است.:: موضوعات مرتبط: دانشگاهی , معاری , ,
:: برچسب‌ها: سازمان های بین المللی رشته معماری گرایش شهرسازی ,
:: بازدید از این مطلب : 8
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : محمد
ت : شنبه 23 دی 1396
.
اولین سرشماری نفوس توسط مدرسه دارالفنون برای تهران انجام شد 130000 نفر داخل حصار تهران و 17000 نفر خارج از دیوار بودند
دسته بندی معماری
بازدید ها 34
فرمت فایل pdf
حجم فایل 6613 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 385
مطالعات ویژه شهری رشته معماری گرایش شهرسازی

فروشنده فایل

کد کاربری 1800
کاربر
 
 

مطالعات ویژه شهری رشته معماری گرایش شهرسازی

کتاب های خلاصه منابع رشته معماری گرایش شهرسازی

فصل اول: روزشمار و برنامه های عمرانی و توسعه روزشمار

قبل از آغاز اولین برنامه عمرانی

- سال های 1225 – 1165 ه . ش ·

1165ه . ش شروع قاجاریه و انتخاب تهران به عنوان پایتخت توسط شاه طهماسب.

· مکتب اصفهان را بر تهران پیاده کردند و عمده ترین فضای شهری ارگ و سبزه میدان بود. · مساحت تهران : 4 کیلو متر مربع ، جمعیت تهران : 15000 نفر ، تعداد برج ها در تهران : 114 - سال های 1285 – 1225 ه . ش · 1225ه . ش امیر کبیر نخست وزیر ایران · 1233 ه . ش اولین نقشه تهران با نام دارالخلافه تهران که نقشه وضع موجود بود توسط موسیو کرشیش فرانسوی تهیه شد. ·

1248 ه .ش اولین سرشماری نفوس توسط مدرسه دارالفنون برای تهران انجام شد . 130000 نفر داخل حصار تهران و 17000 نفر خارج از دیوار بودند. ·

1256 ه . ش دومین نقشه برای تهران با نام دارالخلافه ناصری که یک طرح پیشنهادی برای تهران بود توسط موسیو بوهلن فرانسوی تهیه شد .

مساحت تهران : 18 کیلومتر مربع ، جمعیت تهران : 150000 نفر ، 13 دروازه همراه با دروازه راهن وجود داشت. · برای اولین بار دولت در مرکز قرار گرفت. · میدان توپخانه با الگو گرفتن از میدان کنکورد پاریس با ابعاد 220 * 110 و فاقد کاربری مذهبی ساخته شد.

· 1270 ه . ش حصار طهماسبی تخریب شد. ·

1285 ه . ش انقلاب مشروطه . · مهمترین هدف مشروطه تثبیت قانون مالکیت خصوصی بود و کم کردن قدرت پادشاه و افزایش قدرت مجلس بود.

- سال های 1299 – 1285 ه . ش · 1286 ه . ش 1) تصویب قانون بلدیه ( معروف به اولین قانون شهرداری ها) که دو وظیفه داشت : نظافت معابر و تامین نان .

2) قانون تشکیل ایالات و ولایات

جمعیت شهری

عوامل اصلی رشد جمعیت شهری

1- رشد طبیعی جمعیت

2- اثر مهاجرت در افزایش جمعیت

3- توسعه محدود شهر و ادغام آبادی های اطراف شهر در آن(جنگجو ، 81).

عدم توزیع متعادل و متناسب جمعیت در کشور:

1- شرایط اقلیمی و جغرافیایی

2- تمرکز سیاسی و اقتصادی و برنامه ریزی های غلط(سلطان زاده ، 67).

تعاریف

1- نسبت جنسی : عبارتست از نسبت تعداد مردان به زنان : 100 * ( تعداد زنان منطقه / تعداد مردان منطقه ) = S.R 2

- میزان عمومی مرگ و میر

عبارتست از : 100* ( جمعیت منطقه / تعداد فوت شدگان در یک سال ) = میزان مرگ و میر عمومی

3- میزان خام مرگ و میر: نسبت کل فوت شدگان یک جامعه در یک سال به کل جمعیت میانه همان سال

4- میزان مرگ و میر اطفال: نسبت اطفال فوت شده ( تا یک سال) در یک سال به کل متولدین همان سال

5- متغیر های دموگرافیک : نرخ تولد، نرخ مرگ و میر و ازدواج و طلاق(رفیعی ، 71).

 

6- میزان باروری عمومی ::: موضوعات مرتبط: دانشگاهی , معاری , ,
:: برچسب‌ها: مطالعات ویژه شهری رشته معماری گرایش شهرسازی ,
:: بازدید از این مطلب : 4
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : محمد
ت : شنبه 23 دی 1396
.
 
این فایل شامل یک پاورپوینت در 48 اسلاید و درباره ی مفهوم گره و انواع ان و کاربرد های ان میباشد
دسته بندی معماری
بازدید ها 4
فرمت فایل zip
حجم فایل 22166 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 48
انواع گره در معماری

فروشنده فایل

کد کاربری 1937
کاربر
 
 

این فایل شامل یک پاورپوینت در 48 اسلاید و درباره ی مفهوم گره ، اسامی گره ، کاربرد های گره مانند گره سازی در معماری - در اجر - در گجبری - در کاشی - در اتصالات - در هنر های تزیینی دیگر مانند قالی بافی و... و نحوه ی ترسیم گره.

انواع گره در معماری:: موضوعات مرتبط: دانشگاهی , اموزش , معاری , ,
:: برچسب‌ها: انواع گره در معماری ,
:: بازدید از این مطلب : 5
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : محمد
ت : شنبه 23 دی 1396
.
 
پروژه حاظر شامل موارد زیر است اندازه گذاری تیرریزی سایت پلان پلان معماری نماها برش آکس بندی فونداسیون و پی کنی شیب بندی ستون گذاری نازک کاری کد ارتفاعی پلان نمایش آکس های مربوطه بزرگنمایی سرویس بهداشتی بزرگنمایی باکس پله
دسته بندی معماری
بازدید ها 1
فرمت فایل zip
حجم فایل 9140 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1
فایل اتوکد پروژه درس طراحی فنی رشته معماری با جزئیات کامل

فروشنده فایل

کد کاربری 1387
کاربر
 
 

دانلود پروژه کامل درس طراحی فنی ساختمان

فایل اتوکد پروژه درس طراحی فنی رشته معماری با جزئیات کامل

دوستان و دانشجویان معماری از فایل اتوکد مربوطه می توانند در دیگر دروس خورد نیز استفاده نمایند.

طراحی این پلان با توجه به ضوابط و استاندادهای نویفرت می باشد.

پروژه حاظرشامل موارد زیر است:

 • اندازه گذاری
 • تیرریزی
 • سایت پلان
 • پلان معماری
 • نماها
 • برش
 • آکس بندی
 • فونداسیون و پی کنی
 • شیب بندی
 • ستون گذاری
 • نازک کاری
 • کد ارتفاعی-پلان
 • نمایش آکس های مربوطه
 • بزرگنمایی سرویس بهداشتی
 • بزرگنمایی باکس پله

و .....

خط اندازه های پلان های پروژه و کدهای ارتفاعی در نما و برش های آن و وجود لایه های تفکیک شده و … موجب کامل شدن این پروژه گردیده است.:: موضوعات مرتبط: دانشگاهی , معاری , ,
:: برچسب‌ها: فایل اتوکد پروژه درس طراحی فنی رشته معماری با جزئیات کامل ,
:: بازدید از این مطلب : 3
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : محمد
ت : شنبه 23 دی 1396
.
 
این فایل شامل پلان ، نما ، مقطع یک مجتمع مسکونی میباشد
دسته بندی معماری
بازدید ها 2
فرمت فایل zip
حجم فایل 4485 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 3
طراحی مجتمع مسکونی (طرح 5)

فروشنده فایل

کد کاربری 1937
کاربر
 
 

این فایل شامل پلان یک خوابه ، دو خوابه و سه خوابه میباشد.که هر کدام دارای پلان معماری - ستون گذاری - اندازه گذاری است. و دارای پلان پارکینگ و لابی نیز هست.

همچنین این فایل دارای مقطع و نما از دو جهت مجتمع نیز میباشد.:: موضوعات مرتبط: دانشگاهی , معاری , ,
:: برچسب‌ها: طراحی مجتمع مسکونی (طرح 5) ,
:: بازدید از این مطلب : 12
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : محمد
ت : شنبه 23 دی 1396
.
 
این فایل شامل 8 نقشه اتوکد از روستای قلعه نو حاج موسی میباشد
دسته بندی معماری
بازدید ها 1
فرمت فایل zip
حجم فایل 9242 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 8
تحویل پروژه روستا 1

فروشنده فایل

کد کاربری 1937
کاربر
 
 

این فایل شامل 8 نقشه اتوکد از روستای قلعه نو حاج موسی میباشد که شامل نقشه موقعیت جغرافیایی - کاربری ارازی - کیفیت ابنیه - نقشه مصالح - نقشه امکانات و موانع توسعه - مالکیت ارازی - درجه بندب و شیب معابر - توسعه ادواری

تحویل پروژه روستا 1:: موضوعات مرتبط: معاری , ,
:: برچسب‌ها: تحویل پروژه روستا 1 ,
:: بازدید از این مطلب : 7
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : محمد
ت : شنبه 23 دی 1396
.
 
پروژه حاظر در 14 شیت 70*50 و شامل موارد زیر است پلان معماری طبقات زیرزمین پلان معماری همکف و اول پلان مبلمان اندازه گذاری تیرریزی سایت پلان پلان معماری نماها برش آکس بندی فونداسیون و پی کنی شیب بندی ستون گذاری نازک کاری کد ارتفاعی پلان مایش آکس های مربوطه بزرگنمایی سرویس بهداشتی
دسته بندی معماری
بازدید ها 3
فرمت فایل zip
حجم فایل 1070 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1
دانلود پروژه کامل طراحی فنی فایل اتوکد ساختمان چند طبقه

فروشنده فایل

کد کاربری 1387
کاربر
 
 

دانلود پروژه کامل درس طراحی فنی ساختمان چند طبقه

فایل اتوکد پروژه درس طراحی فنی رشته معماری با جزئیات کامل

پروژه حاظر در 14 شیت 70*50 و شامل موارد زیر است:

 • پلان معماری طبقات زیرزمین
 • پلان معماری همکف و اول
 • پلان مبلمان
 • اندازه گذاری
 • تیرریزی
 • سایت پلان
 • پلان معماری
 • نماها
 • برش
 • آکس بندی
 • فونداسیون و پی کنی
 • شیب بندی
 • ستون گذاری
 • نازک کاری
 • کد ارتفاعی پلان
 • نمایش آکس های مربوطه
 • بزرگنمایی سرویس بهداشتی
 • بزرگنمایی باکس پله

و .....

 


:: موضوعات مرتبط: معاری , ,
:: برچسب‌ها: دانلود پروژه کامل طراحی فنی فایل اتوکد ساختمان چند طبقه ,
:: بازدید از این مطلب : 5
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : محمد
ت : شنبه 23 دی 1396
.
 
فایل اتوکد پروژه درس طراحی فنی ساختمان طراحی درمانگاه همراه با جزئیات فایل اتوکد پروژه درس طراحی فنی ساختمان طراحی مطب همراه با جزئیات بسیار کامل شامل تیرریزی سایت پلان پلان معماری نماها برش آکس بندی فونداسیون و پی کنی شیب بندی ستون گذاری نازک کاری و
دسته بندی معماری
بازدید ها 2
فرمت فایل zip
حجم فایل 1598 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1
دانلود پروژه کامل درمانگاه درس طراحی فنی ساختمان رشته معماری

فروشنده فایل

کد کاربری 1387
کاربر
 
 

دانلود پروژه کامل درمانگاه درس طراحی فنی ساختمان رشته معماری

فایل اتوکد طراحی کلینیک درمانی همراهبا جزئیاتبسیار کامل پروژهدرس طراحی فنی ساختمان

فایل اتوکد پروژهدرس طراحی فنی ساختمان طراحی درمانگاههمراهبا جزئیات

فایل اتوکد پروژهدرس طراحی فنی ساختمان طراحی مطب همراهبا جزئیاتبسیار کامل

شامل :

تیرریزی

سایت پلان

پلان معماری

نماها

برش

آکس بندی

فونداسیون و پی کنی

شیب بندی

ستون گذاری

نازک کاری

و .....

فایل اتوکد طراحی کلینیک درمانی همراهبا جزئیاتبسیار کامل:: موضوعات مرتبط: معاری , ,
:: برچسب‌ها: دانلود پروژه کامل درمانگاه درس طراحی فنی ساختمان رشته معماری ,
:: بازدید از این مطلب : 5
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : محمد
ت : شنبه 23 دی 1396
.

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

موضوعات
صفحات
نویسندگان
آرشیو مطالب
مطالب تصادفی
مطالب پربازدید
چت باکس
تبادل لینک هوشمند
پشتیبانی