.
اطلاعات کاربری
درباره ما
دوستان
خبرنامه
آخرین مطالب
لینکستان
دیگر موارد
آمار وب سایت
ن : محمد
ت : چهار شنبه 4 بهمن 1396
.
ن : محمد
ت : دو شنبه 2 بهمن 1396
.
 
جزوه مبانی نظری معماری كه با فرمت پی دی اف در 137 صفحه آماده شده است جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته معماری ویژه کنکور سال 95
دسته بندی معماری
بازدید ها 31
فرمت فایل pdf
حجم فایل 9074 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 137
جزوه مبانی نظری معماری

فروشنده فایل

کد کاربری 1800
کاربر
 
 

جزوه مبانی نظری معماری

جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته معماری ویژه کنکور سال 95

فهرست مطالب

عناصر اولیه در ارتباط بصری................................................................................................ ...................8

تعریف ریاضی نقطه: ............................................................................................................................8

عناصر نقطه مانند در معماری: ................................................................................................ .................9

حالات روانی شکلها:...........................................................................................................................11

رنگمایه ( تونالیته یا سایه - روشن):................................................................................................ ..........13

ترکیب رنگها: ................................................................................................................................ ..15

رنگهای گرم و سرد: ...........................................................................................................................17

تضادهای رنگی ( کنتراست رنگی): ................................................................................................ ...........19

نسبتهای گوته: ................................................................................................................................19

ویژگیهای روانی رنگها:........................................................................................................................20

شکلها و رنگها:................................................................................................................................ .22

ترکیببندی ( کمپوزسیون 22..............................................................................................(Composition

طراز کردن و برجسته ساختن:................................................................................................ ...............23

انواع تعادل: ................................................................................................................................ ....24

تعادل متقارن: ................................................................................................................................ .24

تعادل نامتقارن:................................................................................................................................25

تعادل شعاعی یا مرکزی: ................................................................................................................27

عناصر اولیه در ارتباط بصری

هر تصویری از عناصر اولیه مرکب است. این عناصر عبارتند از: نقطه، خط، شکل، جهت، سایه – روشن، رنگ، بافت، بعـد،

مقیاس و حرکت.

انتخاب و ترکیب این عناصر بستگی به ساخت و نوع کار دارد.

نقطه:

ساده ترین، تجزیه ناپذیرترین و اولین عنصر است. نقطه همیشه به شکل دایره توپر نیست و هـر شـکلی مـیتوانـد داشـته

وباشد. نقطه ب دن یا شکل بودن آن نسبت به محدوده فضایی که در آن قرار دارد تعریف میشود. یک واحد سـاختمانی در

عکس هوایی شهر، یک نقطه است اما در مقیاس محله دیگر یک نقطه به حساب نیامده و یک شکل محسوب می . شود

نقطه مبین یک مکان در فضا است و چشم را شدیداً به خود جذب میکند. نقطه وسیله اندازهگذاری است. چند نقطـه در

یک کادر خاصیت اتصالی دارد. سبکی در نقاشی وجود دارد به نام (Pointilist) و پوینتیلیست که وسیله نقاشـی در آن

فقط نقطه است

 

تعریف ریاضی نقطه:

نقطه عنصر بدون بعد است. از نظر هنرهای بصری اولین اثر قلم روی کاغذ یا... نقطه است و شـکل و انـدازه آن متغیـر

است. نقطه انرژی کافی برای ارتباط بصری دارد. از نظر فلسفی فاقد بعد است و حالت ایستا، بدون جهت و مرکزی دارد.

در فرمشناسی نقطه میتواند مشخص کننده دو سر یک خط، تقاطع دو خط، برخورد گوشههای یـک سـطح یـا حجـم و

مرکز یک شکل یا یک محوطه باشد. نقطه در مرز محیط خود دارای تعادل و سکون است. عناصـر اطـراف را حـول خـود

سازماندهی میکند و محیط اطراف را تحت تسلط قرار میدهد. وقتی نقطه از مرکز دور میشود یک کشـش بصـری بـین

نقطه و محیطش به وجود می . آید

رنگهای گرم و سرد:

اصطلاح رنگ گرم و سرد به دمای رنگ مربوط میشود که حاصل تاثیر فیزیولوژیک رنگهاست. رنگهای گرم باعث افزایش

فشارخون، انقباض مردمک چشم، ایجاد انرژی و تحرك میشود و بالعکس رنگهای سرد.

رنگهای گرم اصلی زرد و قرمز هستند. رنگ سرد اصلی آبی است. در یک ترکیببندی رنگهای گرم در حال انبسـاط بـوده

نزدیکتر دیده میشوند. رنگهای سرد عمیق و آرام هستند و برای رنگ زمینه مناسبند. رنگ گرم در زمینه سرد از خلـوص

و تحرك بیشتری برخوردار است و بالعکس.

ترکیبات قرمز و زرد رنگهای گرم را تشکیل میدهد. میزان گرمای رنگها به ترتیب به صورت زیر است:

نارنجی زرد نارنجی نارنجی قرمز ? 18 مبانی نظری معماری

 

ترکیبات آبی و آبی سبز رنگهای سرد را تشکیل میدهد. آبی و فیـروزهای و آبـی روشـن رنگهـای سـردند کـه فیـروز های

سردترین رنگ است.

رنگهای خنثی:

رنگهای سفید، سیاه و انواع مختلف خاکستریها، رنگهای خنثی هستند که بار عاطفی زیادی نداشته و نه سرد و نه گرمند.

رنگهای مکمل:

ترکیب هر دو رنگ اصلی، رنگی را به وجود میآورد که مکمل رنگ اصلی سوم است.

آبی + قرمز = بنفش زرد

زرد + قرمز = نارنجی آبی

آبی + زرد = سبز قرمز

هر دو رنگ مکمل، اگر با نسبتهای مشخصی ترکیب شوند یک رنگ خنثی (خاکستری) به دست می . آید

رنگهای مکمل کنار هم خاصیت رنگی یکدیگر را تشدید میکنند. در دایره رنگ اتین، رنگهای مکمل روی یک قطـر قـرار

دارند.

نوع فایل:Pdf

سایز: 6.27mb

تعداد صفحه:137:: موضوعات مرتبط: دانشگاهی , معاری , ,
:: برچسب‌ها: جزوه مبانی نظری معماری ,
:: بازدید از این مطلب : 78
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : محمد
ت : شنبه 23 دی 1396
.
 
این جزوه درمورد تاریخ معماری (قسمت دوم) است كه با فرمت پی دی اف در 174صفحه آماده شده است جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته معماری ویژه کنکور سال 95
دسته بندی معماری
بازدید ها 41
فرمت فایل pdf
حجم فایل 5607 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 174
جزوه تاریخ معماری (قسمت دوم)

فروشنده فایل

کد کاربری 1800
کاربر
 
 

جزوه تاریخ معماری (قسمت دوم)

 

فهرست مطالب

معماری جهان...................................................................................................................................9

ایاصوفیه، قسطنطیه.............................................................................................................................9

سنت ویتاله، راونا (530 -547 میلاد) .......................................................................................................10

کلیسای مدور سانتا کنستانزا، روم (340-355 میلادی) ..................................................................................10

معماری جهان.................................................................................................................................11

مبانی نظری معماری..........................................................................................................................11

مقدمه ..........................................................................................................................................11

هدف ...........................................................................................................................................11

الفبای معماری ................................................................................................................................11

روش ارائه درس: ..............................................................................................................................11

برخی تعاریف..................................................................................................................................12

مفاهیم کلی و همگانی در معماری ..........................................................................................................12

انواع فضا .......................................................................................................................................13

معماری هنر خلق فضا است، فضایی قابل ادراك و دارای فرم.............................................................................13

برخی عناصر تعریف کننده فضا: .............................................................................................................14

بازشوها در فضا: ...............................................................................................................................14

نتیجه گیری ...................................................................................................................................15

ادراك .......................................................................................................................................... 16

مبحث ادراك برای شناخت اثر معماری..................................................................................................... 16

انواع احساسها ................................................................................................................................17

آشنایی با معماری جهان .....................................................................................................................18

هنر غارنشینان.................................................................................................................................18

معماری جهان

مبانی نظری معماری

مقدمه

این درس که شامل شرکت در کلاسهای نظری و نیز تمرینهای عملی است با یک هدف خاص دنبال میشود که به

طور خلاصه آن را میتوان به شرح زیر بیان کرد:

هدف

آشنایی با آثار جاودانه معماری جهان به قصد کشف حاکم بر اصول خلق فضا در آنها، در جهت به دست آوردن ابزار

مناسب برای فعالیت در زمینه معماری.

چنانکه از جمله بالا بر میآید در مورد جاودانگی و جهانی بودن آثار مورد بحث تأکید داریم و دلیل این تأکید خود نهفته

در هدفی است که آن را دنبال میکنیم یعنی شناخت الفبای معماری.

الفبای معماری

عناصر تشکیل دهنده فرم و فضا ابزار حساس معماری هستند که در مقابل ''عملکردگرایی'' محض، شناخت آنها، هدف ما

است، چرا که سودمندی و عملکردگرایی تابع زمان و مکان و زودگذر است ولی آنچه خارج از زمان و مکان به فرم و فضا

مفهوم میبخشد، راز جاودانگی یک اثر و جهانی بودن آن را در خود دارد. بنابراین برای رسیدن به هدفی که ذکر شد به

روش زیر عمل میکنیم:

روش ارائه درس:

روش ارائه درس یک روش دو مرحلهایست که مرحله اول آن حائز توجه و اهمیت بیشتر است.

- در مرحله اول پا را فراتر از حیطه تاریخی میگذاریم و به شناخت و تجزیه و تحلیل عناصر تشکیل دهنده یک اثر

معماری (فرم، فضا و سازه) خارج از قیود زمانی و مکانی میپردازیم. در این مسیر سعی در کشف اصول جهانی و جاودانه

معماری داریم.

- مرحله دوم عوامل زمان و مکان را دخالت داده و کوشش میکنیم با آثار معماری هر دوره تاریخی با توجه به تأثیرات

زمانی و مکانی آشنا شویم و در این مسیر به کشف اصول تابع زمان و مکان در معماری نائل آییم و با روند تاریخی و

پیدایش سبکها و مکاتب آنها آشنا خواهیم شد.? 12 تاریخ معماری /قسمت دوم

 

در فصل اول سیلابس درس طوری تنظیم شده است که تابع سیر تاریخی معمول در کتابهای تاریخ هنر و معماریست

اما باز به علت تأکید که در مرحله اول روی تجزیه و تحلیل آثار معماری فارغ از زمان و مکانشان داریم، در هر فصلی

نخست یک اثر را پیش از آنکه وارد دوره تاریخی آن شویم مطالعه میکنیم و سپس به دوره تاریخی آن اثر و بررسی

ویژگیهای هر دوره و تأثیر آن ویژگیها در هنر معماری آن دوره میپردازیم.

برخی تعاریف

فرهنگ: مجموعه ارزشها، رفتارها و پندارهای جامعه/ ایدئولوژی و مذهب، علم تکنولوژی، هنر/.

هنر: توانایی عینیت بخشیدن به احساسات یا تبدیل موارد ذهنیتها به موارد ملموس در مسیر نیل به کمال است.

معماری: هنریستکه نشأت گرفته از ایدئولوژی و مذهب و علم تکنولوژی یک جامعه است. معماری بازتابی از فرهنگ یک

جامعه است. به این ترتیب بحث سبکها و دورهها در آن مطرح است.

طبق نظر ویترو ویوس: در معماری ایستایی، زیبایی و کارآیی مطرح است.

بنابراین میتوان گفت: معماری هنر خلق فضا در جهت رفع نیازهای عینی و ذهنی بشر به کمک تکنولوژی است.

سبک: روش بیان و نحوه برخوردی است که مورد قبول مردم یک دوره قرار گرفته و جملگی در صحت آن متفقالقولند.

مکتب: زیر مجموعه سبک است. نقش یک هنرمند، سلیقه یک گروه، نگرش خاص یک مذهب، یا نقش یک مکان

جغرافیایی در پیدایش یک جریان هنری میتواند یک مکتب را بوجود آورد.

مد: پاسخگویی به نیازهای روانی (ذهنی و غیرذهنی) در کوتاه مدت است.

معرفی معماران و اتفاقات مهم دورانهای معماری معاصر ایران:

دوره ناصری:

تأثیرات شهرسازی هوسمان و نمایشگاههای جهانی عامل اصلی ورود مدرنیته به ایران مجلس شورای ملی اثر میرزا مهدی

خان شقاقی (متأثر از معماری نئوکلاسیک اروپا)

ساختمان دارالفنون

تکیه دولت توسط ممالک در سال 1284 هـ . ق

ورود اکلکتیزم اروپایی: ساختمانهای قدیم تلگرافخانه | ساختمان شمسالعماره (استفاده از سـاعت بـه عنـوان نمـاد نئـو

گوتیک، یکی از شاهکارهای آئینه کاری و گچ بری قاجار، در زمره نخستین ساختمانهای پنج طبقه تهران)

خانه قوام (موزه آبگینه اکنونی توسط هانس هولاین، استفاده از پلکان مدور در سرسرا)

عمارت تلگرافخانه (استفاده از عناصر معماری نئوکلاسیک و گنبد فرانسوی)

دوره پهلوی اول:

همزمان با مراحل اولیه صنعتی شدن ایران و احداث راهها، پلها و راهآهن

طرح ایستگاه راه آن 1313 (تحت تأثیر معماری نازیستی با تأکید بر ابهت)

طرح دانشگاه تهران و دبیرستان البرز تحت تأثیر معماری نئوکلاسیک

آندره گدار Andre Godard: متولد سال 1881 میلادی معمار و باستانشناس فرانسوی بود، او در اوایل دوره پهلوی بـه

ایران وارد شد و به استخدام دولت ایران درآمد. مسئولیتهـای او نظیـر مـدیر اداره عتیقیـات (باسـتانشناسـی و مـوزه)

فعالیتهای پژوهشی و شناسایی و ثبت آثار فرهنگی ایران (با همکاری همسرش یدا گدار و ماکسیم سیرو) انتشار نشـریه

باستان شناسی، بنیان گذاری دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، ریاست و استادی همین دانشـکده در آغـاز، وی را

مهمترین شخصیت خارجی معماری دوره پهلوی اول قرار میدهد که نزدیک به ربع قرن در ایران حضور داشت.

از مهمترین آثار او در زمینه طرح و اجرای آثار معماری، نقشه اصلی جانمایی محوطه و سـاختمانهـای دانشـگاه تهـران،

طرح و سرپرستی موزه ایران باستان بوده است.

نوع فایل:Pdf

سایز: 5.47mb

 

تعداد صفحه:174:: موضوعات مرتبط: دانشگاهی , معاری , ,
:: برچسب‌ها: جزوه تاریخ معماری (قسمت دوم) ,
:: بازدید از این مطلب : 31
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : محمد
ت : شنبه 23 دی 1396
.
 
این جزوه درمورد تاریخ معماری (قسمت اول) است كه با فرمت پی دی اف در 182صفحه آماده شده است جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته معماری ویژه کنکور سال 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی
دسته بندی معماری
بازدید ها 41
فرمت فایل pdf
حجم فایل 8541 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 182
جزوه تاریخ معماری (قسمت اول)

فروشنده فایل

کد کاربری 1800
کاربر
 
 

جزوه تاریخ معماری (قسمت اول)

 

فهرست مطالب

فصل اول : هنر قبل از تاریخ................................................................................................ ............... 7

هنر بدوی ( هنر پریمی تیو ):................................................................................................ ..................7

خاور نزدیک جایگاه اولین تمدن بشری : ................................................................................................ .....8

تستهای فصل اول ( هنر قبل از تاریخ)................................................................................................ .......12

فصل دوم : هنر بین النهرین................................................................................................ ..............13

تست فصل دوم: (بین النهرین) ................................................................................................ ..............18

فصل سوم: هنر مصر ....................................................................................................................... 19

هنر مصر : ................................................................................................................................ ......20

تست فصل سوم ( تمدن مصر):................................................................................................ ...............25

فصل چهارم : هنر ایران قبل از اسلام ................................................................................................ ..26

هنر ایران قبل از اسلام:.......................................................................................................................27

تمدن هخامنشی ( معماری پارسی ) ................................................................................................ .........30

نقش رستم:................................................................................................................................ ....37

تست های فصل چهارم:هنر ایران قبل از اسلام:............................................................................................47

فصل پنجم : هنر هند ......................................................................................................................52

تست های فصل پنجم: ....................................................................................................................... 56

فصل ششم : هنر چین و ژاپن ................................................................................................ .......... 57

هنرچین و ژاپن:...............................................................................................................................58

تست های فصل ششم: .......................................................................................................................62

فصل هفتم: هنر یونان.................................................................................................................... 63

هنر یونان : ................................................................................................................................ .....64

تست های فصل هفتم ( هنر یونان ) ................................................................................................ ........71

فصل هشتم : هنر روم .................................................................................................................... 73

فصل اول : هنر قبل از تاریخ

هنر بدوی (هنر پریمی تیو ):

از نظر مورخان دوره ای قبل از تاریخ دو رانی است که از آغاز ظهور بشر در حدود چهار میلیون سـال پـیش تـا بدسـت

آمدن نخستین اسناد مدارك ادامه داشته است این دوران شامل دو دوره عصر حجر و عصر فلزات می باشد.

عصر حجر شامل سه دوره است :

الف ) دوره پارینه سنگی یا سنگ قدیم : از مشخصات این دوره حضور انسان اولیه و اقتصاد بر مبنای شکار می باشد.

دوره پارینه سنگی به سه دوره تقسیم میگردد:

1 )پارینه سنگی قدیم 2 )پارینه سنگی میانه 3 )پارینه سنگی جدید

نقاشیهای درون غار آلتامیرا در اسپانیا ، لاسکو،کومپال و فون دوگوم درفرانسه و حضور انسـان اولیـه درغارهـای معـروف

ایران مانند هوتو و کمر بند مربوط به دوران پاره سنگی . جدید می باشد

از مشخصات نقاشی های درون غارها انتزاعی بودن آن ورعایت اصول طبیعت گرایانه (ناتور الیستی) و نزدیکی به واقعیـت

را میتوان نام برد. انسان اولیه با پرتاب نیزه وتمرین مداوم به سوی نقاشی حس غلبه بر آن حیوانات را پیدا میکرد و با ا

فزایش تعداد حیوانات درنقاشی بارور تر شدن آنهارا طلب می کرد.

ب) دوره میان سنگی یا سنگ میانه: زمان شروع این دوره از هزاره دهم تا ششم قبل از میلاد اسـت . از خصوصـیات

این دوره ساخت ابزار توسط انسان اولیه است که این ابزار جنبه عملکردی داشته است.

 

ج) دوره نو سنگی یا سنگ جدید : در این دوران بشر اولیه که ابزار سازی را از برای شکار انجام می داد، کنار گذاشت

و به کشاورزی و دامداری متمایل شد از خصوصیات این دوره ظهور کشاورزی ، کم شـدن وسـعت جنگلهـا ،شـروع خانـه

سازی با چوب ، تولد صنایع سفال و نساجی ، تولید لوازم سنگی جدید متناسب با صنایع تازه متولد شده و پـرورش گلـه

های بزرگ گاو ، بز ، اسب را می توان نام برد . ? 8 تاریخ معماری

 

در مناطقی از اروپا سنگ های عظیمی را بدون استفاده از ملات بر روی هم قرا ر میدادند که جنبه مذهبی داشـته انـد و

گاهی به عنوان مقبره استفاده می شد که به آن" دولمن" میگفتند از نمونه های آن بنای استون هنج واقع در سالزبری

انگلستان را می توان نام برد ،پلان این بنا دایره ای شکل است با 120 قطعه سنگ که عملکرد آن رصد خانه بوده است.

نکته:اولین خانه های ساخته شده بدست بشر خانه های دایره ای شکلی بوده است که با شـاخ و بـرگ گیاهـان پوشـش

داده می شد علت استفاده از پلان مد ور حل کردن مشکلات سقف بوده است.

عصر فلزات نیز شامل دو دوره می باشد عصر مفرغ و عصر آهن

 

تستهای فصل اول (هنر قبل از تاریخ)

1. به عقیده گیرشمن قدیمی ترین محل سکونت بشری که در دشت ساخته شده کدام است؟

1 )اریحا در فلسطین 2 )چتل هویوك 3 )سیلک در کاشان 4 ) تپه حصار در دامغان

پاسخ: طبق مطالب بیان شده در متن گزینه (( 3 )) پاسخ صحیح می باشد.

2 . تپه سیلک ، تپه حصار ، تپه گیان و شهر سوخته بترتیب در نزدیکی...........هستند.

1 ) کاشان ، دامغان ، نهاوند وسیستان 2 ) کاشان ، دامغان ، همدان وسیستان

3 ) کاشان ، سمنان ، تویسر کان و کرمان 4 ) کاشان ، دامغان ، تبریز و کرمان

پاسخ گزینه ((1)) صحیح است .

3. روستاهای صخره ای ایران چه نام دارند و در کجا واقع می باشند ؟

1) کندوان ، در نزدیکی تبریز و ابیانیه در نزدیکی کاشان

2) کندوان در نزدیکی تبریز و ماسوله در نزدیکی رشت

3) میمنه در نزدیکی شهر بابک و ابیانیه در نزدیکی کاشان

4) کندوان در نزدیکی تبریز و میمنه در نزدیکی شهر بابک

پاسخ : گزینه (( 4 )) صحیح است

تست فصل دوم: (بین النهرین)

1. اولین کاربرد طاق و قوس معماری مربوط به کدام دوره است؟

1) بین النهرین 2 )یونان 3 ) روم 4 ) مصر

پاسخ: گزینه (1) صحیح می باشد.

2 . خط میخی توسط کدامیک از اقوام زیر اختراع گردید ؟

1 ) آشوری ها 2 ) آکدیان 3 ) بابلی ها 4 ) سومری ها

پاسخ: گزینه (4) صحیح می باشد.

 

نوع فایل:Pdf

سایز: 8.34mb

 

تعداد صفحه:182:: موضوعات مرتبط: دانشگاهی , معاری , ,
:: برچسب‌ها: جزوه تاریخ معماری (قسمت اول) ,
:: بازدید از این مطلب : 15
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : محمد
ت : شنبه 23 دی 1396
.
 
جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته معماری كه با فرمت پی دی اف در 144 صفحه آماده شده است جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته معماری ویژه کنکور سال 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی
دسته بندی معماری
بازدید ها 37
فرمت فایل pdf
حجم فایل 5805 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 144
جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته معماری

فروشنده فایل

کد کاربری 1800
کاربر
 
 

جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته معماری

 

فهرست مطالب

تنظیم شرایط محیطی ........................................................................................................................11

(تاسیسات ساختمان).........................................................................................................................11

فصل اول: عناصر سازنده اقلیم ................................................................................................ ..............12

تابش آفتاب : ................................................................................................................................ ..12

جریان هوا ................................................................................................................................ ..... 13

سیستم های باد : .............................................................................................................................13

سسیستم کلی باد های ایران : ................................................................................................ ...............15

رطوبت هوا : ................................................................................................................................ ... 15

در مورد رطوبت نسبی هوا ، دو پارامتر مورد بررسی قرار می گیرد:................................................................ ...... 16

دمای هوا: ................................................................................................................................ ...... 16

خلاصه فصل اول: .............................................................................................................................18

رطوبت مطلق درحالت اشباع ................................................................................................ ................

 

جمع آوری و دفع فاضلاب................................................................................................ ................140

تستهای فصل ................................................................................................................................141

فصل اول: عناصر سازنده اقلیم

اقلیم عبارتست از ترکیب عوامل جوی و فیزیکی محیط که خصوصیت جغرافیایی یک محل را مشخص می کنـد . عناصـر

سازنده اقلیم عبارتند از : 1 ) تابش خورشید 2 )جریان هوا و وزش باد 3 ) رطوبت هوا

5 4) دمای هوا ) میزان بارندگی (تعرق ).

تابش آفتاب :

(( آفتاب پرتویی الکترو مغناطیسی است که از خورشید ساطع می شود . خورشید در مکانهای جغرافیایی مختلـف ،دارای

تابش دهی متفا وت است که این امر بستگی به عرض جغرافیایی آن مکان دارد . میزان انرژی سا طع شد ه از خورشـید

22

107/1́ کیلـو وات بـه جـو کـره زمـین 8/3 ´10 14 کیلو وات می باشد از این انرژی بسیار مقادیر اندکی در حـدود

برخورد میکند که از این مقدار حدود 30% به فضا بازتابیده می شود حدود 23% صرف چرخه تبخیر و بـاران مـی شـود و

حدود 47% به سطح زمین می رسد و حدود % 01/0 درصدبه صورت فتو سنتز در گیاهان ذخیره می شود . امـواج الکتـرو

مغناطیسی خورشید دارای طول موج های مختلفی بین 29/0 تا 3 میکرون می باشد (هر میکرون یک هـزارم میلـی متـر

است )طیف نور خورشید به سه قسمت فرا بنفش ( 29/0 تا 4/0 میکرون ) قابل رویت ( 4/0 تا 7/0 میکرون ) ،فرو قرمـز

(بلند تر از 76/0 میکرون ) تقسیم می شوند.

جریان هوا

توده های عظیم هوا ،همیشه از مناطق پر فشار به سمت مناطق کم فشار حرکت مـی کننـد البتـه ایـن حرکـت تنهـا در

جهت منطقه پر فشار به کم فشار نیست بلکه تحت تاثیر نیروی (( کوریولیس )) که در اثر حرکت دورانـی زمـین بوجـود

می آید قرار می گیرد و از مسیرخود منحرف می شود این انحراف در جهت حرکت توده ها در نیم کره شـمالی در جهـت

حرکت عقربه های ساعت ودر نیم کر جنوبی در جهت عکس حرکت عقربـه هـای سـاعت اسـت . نیـروی کوریـولیس در

منطقه استوا صفر و در جهت حرکت به طرف قطبین افزایش می یابد. مناطق پر فشار عبارتند از :

) 1 مناطق قطبی در تمام طول سال : در این مناطق به دلیل سرمای شدید هوای سطح یخها ،هوای پر فشار ایجـاد مـی

شود

) 2 مناطق سرد آسیا ، شمال آفریقا ،استرالیا و آمریکای شمالی در زمستان.

3 ) کمربند های پر فشار در مناطق نیمه استوایی ،به ویژه در سطح اقیانوسـها در تابسـتان .

باد های غربی : مرکز این بادها در مناطق نیمه استوایی ، ولی حرکت آنها در جهت مناطق کم فشـار اقیـانوس منجمـد

شمالی است .در طول منطقه قطبی این بادها و بادها ی قطبی به هم نزدیک می شوند

وبه دلیل اختلاف زیاد درجه حرارت این دو توده ، جبهه جنوبی این سیستم باد طوفانی است

 

باد های قطبی :این بادها در اثر پراکنده شدن توده های هوای سرد از مناطق پر فشار قطبی و اقیانوس منجمـد شـمالی

بوجود می آید جهت این بادها در جهت نیمکره شمالی ، به سمت جنوب غربی ودر نیم کـره جنـوبی بـه سـمت شـمال

غربی است

بادهای موسمی : اختلاف میانگین درجه حرارت سالانه هوای سطح زمین و دریا باعث ایجاد بادهـای زمسـتانی بـر روی

خشکی و بادهای تابستانی بر روی دریا می شود که به (( بادهای موسمی )) معروفند

تست های فصل اول :

1)کدام چهارعامل مهم اقلیمی باهم درشرایط راحتی حرارتی یک محیط نقش اساسی دارند؟

1) دمای هوا،سرعت جریان هوا،طول جغرافیایی مکان،زاویه تابش خورشید.

2) دمای هوا،رطوبت هوا،سرعت جریان هوا،متوسط دمای تشعشعی سطوح دربرگیرنده

3) دمای هوا، رطوبت هوا،عرض جغرافیایی مکان،زاویه ساعت خورشید.

4) دمای هوا،رطوبت نسبی،شدت تابش،زاویه انحراف

2)نقطه شبنم هوایی بادمای 18درجه سانتی گرادورطوبت نسبی%80برابر14درجه سـانتی گراداسـت،چنانچه

دمای هوای موردنظرخنک تراز14درجه سانتی گرادشود،کدام حالت ایجادمی شود؟

2 1)انجماد 3)تبخیر 4)تصعید )میعان

3)کدام تعریف برای اقلیم (CLHME)صحیح است؟

1)ترکیب عوامل فیزیکی وجوی یک محیط که خصوصیت جغرافیایی یک محل آن رامشخص می کند.

2)خصوصیات منطقه ای باشرایط مشخصی رااقلیم می نامند.

3)دما،رطوبت نسبی ونوریک منطقه رااقلیم می نامند.

4)شرایط جوی یکمنطقه رااقلیم می نامند.

4)کدام جمله صحیح است؟

1)رطوبت مطلق هوابه طورمستقیم توان تبخیررابیان می کند.

2)رطوبت هوابادمای هوادراتباط نیست.

3)رطوبت نسبی هوابه طورمستقیم توان تبخیررابیان می کند.

4)رطوبت مسبی ورطوبت مطلق هردوبه میزان یکسان مقداربخارآب موجوددرهوارانشان میدهند.

5)شدت انرژی خورشیدی که توسط زمین دریافت می شودتابع:

1)شدت وزش بادودمای هواست. 2)طول وعرض جغرافیایی منطقه است.

3)عرض جغرافیایی وصافی آسمان منطقه است. 4)وزش بادوتبخیرسطحی است.

پاسخنامه

5 4 3 2 1 سوال

3 3 1 4 2 گزینه

 

نوع فایل:Pdf

سایز: 3.72mb

 

تعداد صفحه:144:: موضوعات مرتبط: دانشگاهی , معاری , ,
:: برچسب‌ها: جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته معماری ,
:: بازدید از این مطلب : 15
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : محمد
ت : شنبه 23 دی 1396
.
 
طراحی اورژانس
دسته بندی معماری
بازدید ها 44
فرمت فایل pptx
حجم فایل 134 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 19
پاور‍‍پوینت طراحی اورژانس

فروشنده فایل

کد کاربری 1807
کاربر
 
 

مقدمه

بخش اورژانس بیمارستان یکی از بخش های مهم و اصلی آن محسوب می گردد به گونه ای که فعالیت سایر قسمت های بیمارستان تأثیر گذار است. این بخش موظف است تمام بیمارانی را که با هر نوع بیماری و هر سبک به آن مراجعه می کنند، پذیرش کرده و اقدامات درمانی را برای ایشان انجام دهد. بویژه باید آمادگی کامل را جهت پذیرش و کاهش خطر برای بیمارانی که دچار حادثه و یا هر گونه وضعیت حاد و فوری شده اند داشته باشد.


1
 


:: موضوعات مرتبط: دانشگاهی , معاری , ,
:: برچسب‌ها: پاور‍‍پوینت طراحی اورژانس ,
:: بازدید از این مطلب : 16
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : محمد
ت : شنبه 23 دی 1396
.
 
جزوه ایستایی معماری كه با فرمت پی دی اف در 79 صفحه آماده شده است جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته معماری ویژه کنکور سال 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی
دسته بندی معماری
بازدید ها 34
فرمت فایل pdf
حجم فایل 7990 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 79
جزوه ایستایی معماری

فروشنده فایل

کد کاربری 1800
کاربر
 
 

جزوه ایستایی معماری

 

فهرست مطالب

استاتیک ................................................................................................................................ .........7

یادآوری ................................................................................................................................ ..........7

استاتیک ذرات در صفحه .......................................................................................................................8

اجسام صلب و مجموعه نیروها................................................................................................ ...............10

محاسبۀ زاویۀ بین دو بردار در یک امتداد : ................................................................................................ .11

قضیۀ وارینیون : ...............................................................................................................................12

تعادل اجسام صلب............................................................................................................................14

انواع تکیه گاه در صفحه : ....................................................................................................................17

اجسام صلب مقید یا نا مقید ...................................

....

* روش های پایدار کردن کابل های معلق: ................................................................................................ 74

لکاب های ترکه ای: ........................................................................................................................... 75

سازه های چادری ( غشایی): ................................................................................................ ................. 75

* سازه های متکی بر هوا (75 ............................................................................................(air supported

* سازههای پر شده با هوا (76 ............................................................................................... (air inflated

مشخصه سازه های تنسگریتی: ................................................................................................ .............. 77

استاتیک

یادآوری

مفاهیم هم پایۀ علم مکانیک : زمان، فضا، جرم، نیرو

قوانین پایۀ مکانیک :

قانون متواضی الاضلاع : برای مشخص کردن نیرو نقطه اثر هم لازم است.

اصل قابلیت انتقال نیرو : اگر نیرویی که به جسمی وارد می شود در راستای خودش جابجا شود اثرات خـارجی آن تغییـر

نمی کند.

قانون اول نیوتن (اینرسی) : اگر برآیند نیروهای وارد بر جسمی صفر باشد تمایل به حفظ وضعیت خ Type equation

.here . ود دارد

قانون دوم نیوتن : F = m.a

قانون سوم نیوتن (عمل و عکس العمل) : اگر جسمی به جسمی دیگر نیرویی وارد کند جسم دوم هم نیرویـی در همـین

راستا و به همان اندازه اما در جهت مخالف به جسم اول وارد می کند.

استاتیک ذرات در صفحه

نمایش نیروها :بیان مقدار و زاویۀ نیرو از امتداد افق و در جهت مثبت مثلثاتی .

 

نیروهای مساوی : نیروهایی موازی اند و مقدار جهتشان یکی است.

نیروهای قرینه :نیرو هایی موازی که مقدارشان برابر و جهتشان مخالف است.

محاسبۀ برآیند نیروها :

شرط آنکه یک جسم صلب در صفحه مقید و معین باشد این است که:

الف) تعداد معادلات و مجهولات برابر باشند (فقط سه عکس العمل تکیه گاهی وجود داشته باشد) (3و3)

ب) هر سه عکس العمل با هم موازی یا متقارب نباشند.

*در اجسام صلب نامقید ناقص اگر در شرایط خاص به حالت تعادل برسد عکس العمل های تکیـه گـاهی قابـل نحاسـبه

است ولی در اجسام صلب نا مقید نا مناسب اگر در شرایط خاص هم به حالت تعادل برسند همۀ عکس العمل های تکیـه

گاهی قابل محاسبه نیست.

*اگر تعداد عکس العمل های تکیه گاهی (تعداد مجهولات) کمتر از (تعداد معادلات) باشدنامقید ناقص است و اگر تعـداد

عکس العمل های تکیه گاهی برابر 3 باشددو حالت دارد:

هر سه با هم موازی و متقارب نیستند جسم مقید و معین است.

هر سه با هم موازی و متقارب هستند جسم مقید نا مناسب است.

و اگر تعداد عکس العمل های تکیه گاهی بزرگتر از 3 باشد نیز دو حالت دارد:

 

نوع فایل:Pdf

سایز: 5.39mb

تعداد صفحه:79:: موضوعات مرتبط: دانشگاهی , معاری , ,
:: برچسب‌ها: جزوه ایستایی معماری ,
:: بازدید از این مطلب : 15
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : محمد
ت : شنبه 23 دی 1396
.

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 10 صفحه بعد

موضوعات
صفحات
نویسندگان
آرشیو مطالب
مطالب تصادفی
مطالب پربازدید
چت باکس
تبادل لینک هوشمند
پشتیبانی