.
اطلاعات کاربری
درباره ما
دوستان
خبرنامه
آخرین مطالب
لینکستان
دیگر موارد
آمار وب سایت
 
مبانی نظری ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای پل ها به روش کمی و مبانی نظری آنها
دسته بندی عمران و نقشه کشی
بازدید ها 44
فرمت فایل docx
حجم فایل 470 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 33
مبانی نظری ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای پل ها به روش کمی و مبانی نظری آنها

فروشنده فایل

کد کاربری 1113
کاربر
 
 

مبانی نظری ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای پل ها به روش کمی و مبانی نظری آنها

 

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری

 

خلاصه ای از کار:

ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای پل ها به روش کمی و مبانی نظری آنها

 

- مقدمه

روش های متنوعی برای ارزیابی آسیب پذیری سازه ها پیشنهاد شده اند كه در این فصل به
دسته بندی و بررسی تعدادی از این روش ها پرداخته می شود. همچنین امروزه به علت
هزینه های قابل توجه اجرای سازه ها و به منظور درك عمیق تر رفتار آنها تحت بارهای مختلف و پیچیده نظیر زلزله، مدل سازی سازه ای به صورت تجربی (فیزیكی) یا ریاضی از جایگاه ویژه ای برخوردار است مدل سازی به چند صورت قابل انجام است ساخت مدل آزمایشگاهی با ابعاد كوچكتر از ابعاد واقعی، مدل واقعی و به كار گیری مدل تحلیلی. از این رو مدل سازی تحلیلی به كمك كامپیوتر معمولاً به دو روش نخست ترجیح داده می شود. برخی از حالات طراحی و آسیب پذیری سازه در ادامه ارائه شده است.

............

- حالات حدی طراحی و ارزیابی سازه

به طور كلی حالات حدی مختلفی را می توان در طراحی سازه ها ی جدید یا ارزیابی آسیب پذیری و مقاوم سازی سازه های موجود مبنا قرار داد این حالات را می توان برای اعضا یا برای كل سازه در نظر گرفت در این قسمت به تشریح انواع حالات حدی و توصیف و ویژگی های آنها با تاكید بر ارزیابی لرزه ای پل ها پرداخته شده است [14] و [15] و [29].

......................

- حالات حدی اعضا

...............

- حالات حدی سازه

................

- حالات حدی بهره برداری

.................

-حالات حدی آسیب پذیری

...............

- حالت حدی بقا

.................

- ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای

...............

- روش های ارزیابی آسیب پذیری

...............

- روش های طبقه بندی

................

- روش های بازرسی و امتیازدهی

...............

- روش های تحلیلی ارزیابی آسیب پذیری

..............

- روش های آزمایشگاهی ارزیابی آسیب پذیری

...............

- ارزیابی تحلیلی آسیب پذیری سازه

.............

- ارزیابی تفصیلی آسیب پذیریمطابق با [1]FHWA – 95

..............

- جمع آوری اطلاعات

اولین گام در ارزیابی تفصیلی بدست آوردن جمع آوری اطلاعات پل می باشد اطلاعاتی در خصوص نوع پل، سیستم و رفتار پل، نقشه های اجرایی، وضعیت كنونی پل، گزارش آسیب دیدگی های پل، منطقه قرار گیری و روش تحلیل آن می تواند اطلاعات خوبی در خصوص مقاومت پل مورد نظر به ما بدهد [36].

- بازرسی محلی

قانون فدرال فعلی ایالات متحده مقرر می دارد كه تمامی پل هایی كه طول آنها از 40 فوت (حدود 12 متر) بیشتر است باید به عنوان بخشی از استاندارد های بازبینی پل های آمریكا مورد بررسی قرار گیرند عموماً این بازبینی ها جهت تعیین میزان خرابی های سازه در برابر بار های زنده است و مخصوص ارزیابی لرزه ای پل ها نیست لذا معمولاً لازم است كه یك بازرسی جداگانه جهت ارزیابی كیفی لرزه ای و تعیین شرایط آسیب پذیری لرزه ای انجام گیرد یا اینكه افراد خاصی را جهت بررسی آن شرایط در طی بازرسی های معمول خود آموزش..................

- ارزیابی كمی اجزای پل

...............

- مطالعات كمی آسیب پذیری پل

- دستورالعمل ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای پل:

دستورالعمل مورد استفاده در ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای، بر اساس دستورالعمل بهسازی لرزه ای پل های ایالات متحدهFHWA 1995 می باشد. ضوابط فصل سوم این دستورالعمل تحت عنوان ارزیابی تفصیلی پل های موجود در این نوشتار مد نظر قرار می گیرد. در این فصل از دستورالعمل دو روش متفاوت جهت ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای پل های موجود ارائه می شود، روش اول مبتنی بر نسبت ظرفیت(C) به تقاضا (D) اجزای منفرد پل و روش دوم تعیین ظرفیت باربری جانبی پل به عنوان یك سیستم سازه ای می باشد [36].

................

- روش های ارزیابی آسیب پذیری سازه پل ها مطابق دستورالعملFHWA1995

...............

- روش ارزیابی براساس نسبت ظرفیت به تقاضا C/D:

..............

1 - روش بار یكنواخت

..............

 

2 روش طیفی تك مودی:

................

3 روش طیفی چند مودی:

...............

- تعیین مقدار آسیب پذیری به روش کیفی و کمی

تعیین مقدار آسیب موجود در پل ها به دو روش كیفی و كمی انجام می شود [37]:

1) روش های كیفی

................

2) روش های كمی

...............

- روش ارزیابی براساس مقاومت جانبی سازه پل

...............

- مبانی مدل سازی سازه ای

..............

- مدل واقعی

................

- ساخت مدل آزمایشگاهی با ابعاد كوچكتر از ابعاد واقعی:

...............

- به كار گیری مدل تحلیلی:

...............

- انتخاب روش مدل سازی تحلیلی:

.................

- روش های گوناگون مدلسازی سازه پل

.................

- مدل های با پارامتر متمركز[2]

در این مدل ها ویژگی هایی نظیر جرم سختی و میرایی در نقاطی گسسته[3] متمركز می­گردد این روش از ساده ترین فرمول بندی ریاضی برخوردار است و به مهارت و تجربه زیادی در خصوص شبیه سازی روابط بار - تغییرشكل اجزای ایده آل سازی شده برای بیان رفتار سازه نیاز دارد.

- مدل های اجزای سازه ای[4]

...................

- مدلهای عناصر محدود[5]

................

- رفتارسازهپل

.................

- سازهبارفتارالاستیکخطی

درموردسازه هاییکهدرنظراستتحتتأثیرزلزلهطراحیماهیتاًوعمدتاًدررژیمرفتاری الاستیکباقیبماند،لازم استحاشیه اطمینانوذخیرهمقاومتمکفیدرمقابلشکستتردیاکمانشوسایرصورغیرشکل پذیرخرابیمنظورگردد.

سازهالاستیکبهسازهایاطلاق میگرددکهیاعملاًتحتتأثیرعواملواردهدرسطحایمنی وبهره برداریواردحیطه رفتارغیرالاستیکنمی گردد،یابهدلیلعدمکفایتشکل پذیری،رفتارغیرخطیبروزنخواهدداد.

- سازهباشکلپذیریمحدود

بهاختصار،سازه هاییکهقادرباشندمیزانمحدودیازرفتارغیرخطیرادرحیطهفراالاستیکتجربهنمایند،ولیقابلیت تشکیلمفاصلومکانیسم هایپلاستیکرادارانمی باشند،دراینگروهموردمطالعهقرارمی گیرند.

......................

- روندکلیارزیابیآسیب پذیریوبهسازیلرزه ایپل ها

.....................

مراجع

[1] Kazuhiko, kawashima., (2010)., “Seismic Design Response Modification, and Retrofit of Bridges”, Department of Civil Engineering Tokyo Institute of Technology Meguro, Japan. vol. 59. pp. 5-35.

[2] Mitchell, d., Bruneau, m., Williams, m.; Anderson, d., Saatcioglu, m., and Sexsmith, r., (1995)., “Performance of bridges in the 1994 Northridge earthquake”, Journal, Civil Engineering.vol. 22. pp. 415-427.

[3] Gasemi, h., Cooper, j.d., Imbsen, r., Piskin, h., Inal, f., and Tiras, a., (2000)., “The November 1999 Duzce Earthquake: Post-Earthquake Investigation o

....................

........................

 

 

 

 

 

 

 

 


1 Federal HighWay Administration

1 Lumped Parameter Models (LPM)

Discrete Locations 2

Structural Component Models (SCM)3

Finite Element Models(FEM)1:: موضوعات مرتبط: دانشگاهی , عمران ونقشه کشی , ,
:: برچسب‌ها: عمران،نقشه کشی،معماری،جزوه،مقاله ,
:: بازدید از این مطلب : 5
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : محمد
ت : دو شنبه 2 بهمن 1396
.
 
باسلام دوستان عزیز این مقاله یا بهتر بگویم پایان نامه درباره برسی و مطالعه آزمایشگاه مقاومت مصالح در دانشگاه های دیگر جهان میباشد این مقاله در حدود 85 صفحه و در قالب ورد میباشد
دسته بندی عمران و نقشه کشی
بازدید ها 5
فرمت فایل doc
حجم فایل 4314 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 85
مقاله کمیاب آزمایشگاه مقاومت مصالح در دانشگاه های دیگر جهان

فروشنده فایل

کد کاربری 977
کاربر
 
 

باسلام. دوستان عزیز این مقاله یا بهتر بگویم پایان نامه درباره برسی و مطالعه آزمایشگاه مقاومت مصالح در دانشگاه های دیگر جهان میباشد. این مقاله در حدود 85 صفحه و در قالب ورد میباشد.

در این مقاله توضیحات به صورت لاتین و فارسی می باشد:: موضوعات مرتبط: دانشگاهی , عمران ونقشه کشی , ,
:: برچسب‌ها: عمران،نقشه کشی،معماری،جزوه،مقاله ,
:: بازدید از این مطلب : 3
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : محمد
ت : دو شنبه 2 بهمن 1396
.
 
باسلام دوستان این محصول در بردادرنده یک پایان نامه ی کامل 80 صفحه ای درباره بررسی المانهاز پانل‌های ساندویچی و مقایسه این موضوع در ایران و سایر کشورهای جهان میباشد این بررسی در قالب ورد میباشد و ناگفته نماند پاورپوینتی در حدود 100 اسلاید مختص این موضوع انجام شده است
دسته بندی عمران و نقشه کشی
بازدید ها 5
فرمت فایل doc
حجم فایل 10313 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 80
پایان نامه آشنایی با المانهای ساندویچ پانل بهمراه فایل پاورپوینت در صد اسلاید

فروشنده فایل

کد کاربری 977
کاربر
 
 

باسلام دوستان این محصول در بردادرنده یک پایان نامه ی کامل 80 صفحه ای درباره بررسی المانهاز پانل‌های ساندویچی و مقایسه این موضوع در ایران و سایر کشورهای جهان میباشد. این بررسی در قالب ورد میباشد و ناگفته نماند پاورپوینتی در حدود 100 اسلاید مختص این موضوع انجام شده است که به همراه فایل ورد در این مجموعه گنجانده شده است. این محصول تاکنون در هیچ سایتی ارائه نشده و برای نخستین بار در سایت سیدو و فروشگاه به روز پروژه قرار میگیرد.

این فایل منبع ندارد:: موضوعات مرتبط: دانشگاهی , عمران ونقشه کشی , ,
:: برچسب‌ها: عمران،نقشه کشی،معماری،جزوه،مقاله ,
:: بازدید از این مطلب : 8
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : محمد
ت : دو شنبه 2 بهمن 1396
.
 
باسلام دوستان عزیز این مجموعه یکی از جامعترین و بهترین پایان نامه های انجام شده در رشته عمران میباشد با موضوع حل کامپیوتری ( عددی ) رفتار هیسترزیس ستونهای i شکل و ستونهای بست دار این بررسی در این مجموعه در حدود 200 صفحه و در قالب ورد میباشد که در فروشگاه قرار میگیرد
دسته بندی عمران و نقشه کشی
بازدید ها 5
فرمت فایل doc
حجم فایل 12433 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 200
پایان نامه حل کامپیوتری ( عددی ) رفتار هیسترزیس ستونهای i شکل و ستونهای بست دار

فروشنده فایل

کد کاربری 977
کاربر
 
 

خلاصه
هفت نمونه ستون I شكل و سه نمونه ستون مشبك با بست موازی در آزمایشگاه تحت بارهای فشاری و تغییر مكان جانبی قرار گرفته كه نتایج بصورت عكس و دیاگرام نیرو - تغییر مكان (منحنی های هیسترزیس) موجود است. سپس با علم به نتایج آزمایشگاهی هفت ستون I شكل با همانند سازی شرایط آزمایش اعم از تكیه‌گاهها، نوع مواد و بارگذاری و اتصال اجزاء تشكیل دهنده آنها با كمك از نرم افزار المان محدود ABAQUS نتایج مطلوبی بدست آمد و نتایج آن نیز بصورت دیاگرام نیرو تغییر مكان (منحنی‌های هیسترزیس) قابل مقایسه با نتایج آزمایشگاهی به تصویر كشیده شده است .
همچنین همانند سازی بین نمونة شماره سه از ستونهای I شكل كه ایجاد مفصل پلاستیك كامل در انتهای تست از آن مشاهده گردید ومقطع معادل ستون بست دار آن كه از لحاظ سطح مقطع ، ممان اینرسی تاریخچة بارگذاری و شرایط نگهداری در هر دو جهت بامقطع ناودانی كاملاً همسان است انجام شد به نظر می رسد مقطع با ستون بست دار هم از لحاظ باربرری و شكل پذیری از مقطع I شكل معادل ضعیف تر است.
رفتار هیسترزیس نسبت به لاغری جان از لاغری بال حساس تر بوده و افزایش ضخامت جان رفتار هیسترزیس بهتری به ما ارائه می دهد.
مقدمه
نظر به اینكه اقتصادی بودن هر پروژه، ركن اساسی طرح بوده لذا مهندسین محاسب و طراح در محاسبات سازه‌ها و دستگاه‌های مكانیكی به بحث و تحلیل مسائل در حالت خمیری (پلاستیك) می‌پردازند و همچنین در سازه‌ها با توجه به بارهای رفت و برگشتی زلزله سازه ها باید بتوانند انرژی زیادی هدر دهند (جذب كنند) یا به عبارت دیگر باید سازه ها شكل پذیر باشند تا در اثر بارگذاری دینامیكی ، سازه گسیخته نشود. به نظر می رسد كه این دو مهم بدون استفاده از كامپیوتر تقریباً غیرممكن است با توجه به نوع ساختار وسایل مكانیكی می توان پس از ساخت آنها را تحت تست آزمایشگاهی قرار داد ولی در مورد سازه ها این مطلب كاملاً صادق نیست لذا نرم‌افزارهای معتبر می توانند پیش بینی قابل قبولی به ما بدهند هدف این پروژه تطبیق نتایج آزمایشگاهی با نتایج نرم افزار به روش المان های محدود و مقایسه رفتار هیسترزیس ستونهای با مقطع I شكل و ستونهای بست دار معادل است. اینگونه به نظر می رسد كه ساخت اجرای ستونهای بست دار نسبت به ستون با مقطع I شكل اقتصادی است . ولی با توجه به مقایسة میزان جذب انرژی ستون‌های I شكل و بست دار كه از مطالعة رفتار هیسترزیس این دو نوع ستون فولادی به دست می‌آید می توان از زاویة دیگری بر اقتصادی بودن مقاطع بست دار هنگام زلزله نگاه كرد.

:: موضوعات مرتبط: دانشگاهی , عمران ونقشه کشی , ,
:: برچسب‌ها: عمران،نقشه کشی،معماری،جزوه،مقاله ,
:: بازدید از این مطلب : 9
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : محمد
ت : دو شنبه 2 بهمن 1396
.
 
دوستان این پایان نامه یکی از برترین پایان نامه های انجام شده با موضوع بررسی کمی و کیفی باریت و بنتونیت در صنعت حفاری به ویژه در گل حفاری میباشد که تاکنون انجام شده است و برای نخستین بار در سایت عالی سیدو و فروشگاه به روز پروژه قرار میگیرید به تمام دانشجویان رشته عمران توصیه میکنیم این پایان نامه بذتر را از دست ندهند این بررسی در قالب word میباشد و
دسته بندی عمران و نقشه کشی
بازدید ها 6
فرمت فایل doc
حجم فایل 7386 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 210
پایان نامه بررسی كمی و كیفی باریت و بنتونیت در صنعت حفاری بخصوص گل حفاری

فروشنده فایل

کد کاربری 977
کاربر
 
 

باسلام. دوستان این پایان نامه یکی از برترین پایان نامه های انجام شده با موضوع بررسی کمی و کیفی باریت و بنتونیت در صنعت حفاری به ویژه در گل حفاری میباشد که تاکنون انجام شده است و برای نخستین بار در سایت عالی سیدو و فروشگاه به روز پروژه قرار میگیرید. به تمام دانشجویان رشته عمران توصیه میکنیم این پایان نامه بذتر را از دست ندهند. این بررسی در قالب word. میباشد و در مجموع 210 صفحه با ذکر تمامی منابع .فهرست. و فصل بندی ر اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. با آرزوی موفقیت و شادکامی

مقدمه
حفاری به معنی نفوذ در سنگ است. نفوذ در سنگها گاهی به منظور خرد كردن آنها انجام می گیرد. برای خرد كردن سنگها باید چالهای انفجاری حفر كرد و در داخل آنها مواد منفجره قرار داد. با منفجركردن چالها، سنگها خرد می شوند، و با خرد شدن سنگها، استخراج و برداشت آسانتر است و با هزینه كمتری انجام می گیرد. در استخراج كلیه معادن به استثنای موارد نادر، مانند استخراج سنگهای ساختمانی یا برداشت بعضی از سنگهای سست، حفاری جزء عملیات اجتناب ناپذیر محسوب می شود. این نوع حفاری را حفاری استخراجی می گویند. حفاری در معادن تنها به منظور استخراج نیست؛ بلكه قبل از استخراج یا به هنگام استخراج، برای اكتشاف نیز انجام می پذیرد.
حفاری اكتشافی ممكن است به منظور كشف و پی بردن به وجود كانی یا ماده معدنی، ویا به منظور پی بردن به شرایط كیفی سنگها صورت گیرد. با توجه به بالا بودن هزینه حفاری اكتشافی و بعضی مشكلات فنی توصیه می شود كه هر دو گروه متخصصانی كه به دنبال كشف كانی یا در جستجوی كشف شرایط كیفی سنگها هستند، مطالعات خود را همزمان شروع كنند، علاوه بر حفاری استخراجی و حفاری اكتشافی، حفاری به منظور كارهای تكنیكی مانند حفاری به جهت تزریق سیمان در داخل درزه ها، حفاری جهت خارج كردن گازها از لایه ذغال یا حفاری به منظور منجمدكردن آب در داخل طبقات نیز انجام می گیرد. لذا عملیات حفاری در زمینه های مختلف مهندسی و علوم كاربرد وسیعی دارد. امروزه بیش از95 درصد حفاریها به روش مكانیكی و با ماشینهای ضربه ای، چرخشی و ماشینهای ضربه ای- چرخشی انجام می گیرد. در روش مكانیكی نفوذ در سنگ با انرژی مكانیكی و از طریق اعمال ضربه های پی در پی، یا در اثر تماس انجام می گیرد. قطر چالهایی كه با روش مكانیكی حفر می شوند بین2/1 اینچ تا24 اینچ و عمق آنها از چند تا سانتیمتر تا چند هزار متر متغیر است. عمق غالب چالهای انفجاری كمتر از20 متر و قطر آنها در معادن زیرزمینی كم است. اما امروزه در معادن روباز، برای پایین نگهداشتن هزینه های حفاری و انفجار و نهایتا كاهش هزینه استخراج قطر چالهای انفجاری را زیاد می گیرند؛ از این رو بین ماشینهایی كه چالهای انفجاری در معادن روبار حفر می كنند و ماشینهای حفاری اكتشافی و ماشینهایی كه به منظور استخراج نفت، گاز و آب به كار می روند، مشابهت زیادی وجود دارد. به طور مصطلح در حفاریهایی كه به منظور دسترسی و استخراج سیالاتی مانند نفت ، گاز و آب انجام می گیرد، و همچنین در حفاری اكتشافی به جاری واژه چال از واژه چاه استفاده می شود. در به كارگیری واژه چال یا چاه صرفنظر از نقش سیال، ژنومتری، بویژه، عمق چال یا چاه نیز موثر است. چالها معمولا عمق كمی دارند؛ درحالی كه عمق چاه بیشتر است. درهر صورت، شكل چالها یا چاهها سیلندری است و قطر آنها از عمق كمتر است. غیر از روش حفاری مكانیكی، روشهای دیگر نیز وجود دارد كه در دست تحقیق و توسعه اند؛ مانند روشهای حفاری حرارتی، و حفاری لیزری كه نفوذ در سنگها تنها به كمك انرژی مكانیكی انجام نمی گیرد؛ بلكه ابتدا از طریق حرارت یا فعل و انفعالات شیمیایی، سنگ را سست می كنند؛ سپس به كمك ماشینهای حفاری عمدتا چرخشی، در سنگ سست نفوذ می كنند تا چال یا چاه ایجاد شود. در این روشها كه به انها روشهای پیشرفته حفاری نیز می گویند، هرچند سرعت حفاری200 تا400 درصد افزایش می یابد،مشكلات فنی متعددی وجود دارد كه تا رفع این عیوب به زودی قابل استفاده نخواهد بود

 :: موضوعات مرتبط: دانشگاهی , عمران ونقشه کشی , ,
:: برچسب‌ها: عمران،نقشه کشی،معماری،جزوه،مقاله ,
:: بازدید از این مطلب : 8
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : محمد
ت : دو شنبه 2 بهمن 1396
.
 
باسلام دوستان این پایان نامه یکی از کاملترین و جدیدترین پایان نامه رشته عمران میباشد که با موضوع مورد نظر انجام شده است این پایان نامه در قالب word و در مجموع 150 صفحه میباشد
دسته بندی عمران و نقشه کشی
بازدید ها 5
فرمت فایل doc
حجم فایل 13048 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 150
پایا نامه تحلیل پارامتریك رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی مثلثی شکل در فضای زمان

فروشنده فایل

کد کاربری 977
کاربر
 
 

باسلام . دوستان این پایان نامه یکی از کاملترین و جدیدترین پایان نامه رشته عمران میباشد که با موضوع مورد نظر انجام شده است. این پایان نامه در قالب word و در مجموع 150 صفحه یباشد.

چکیده پایان نامه :
در پی انجام و تکمیل مطالعات تاثیر عوارض توپوگرافی سطحی بر پاسخ لرزه‌ای زمین درفرکانسهای مختلف از طریق انجام تحلیلهای پارامتریک در گستره وسیعی از اشکال هندسی، با هدف ملحوظ کردن اثر وجود چنین عوارضی بر مطالعات ریزپهنه‌بندی 1D در این تحقیق از نرم‌افزار Hybrid که یک نرم‌افزار دو بعدی جامع و توانا برای مدلسازی مرکب اجزای محدود – اجزای مرزی می‌باشد بعنوان ابزار اصلی برای تحلیلهای پارامتریک، استفاده گردیده ، دقت و قابلیت این نرم‌افزار برای انجام تحلیلهای دوبعدی اثرات ساختگاهی از طریق حل مثالهای عددی و تحلیلی مختلف ارزیابی شده است. با توجه به حساسیت بیشتر نتایج به خصوصیات هندسی مسئله در مورد عوارض سطحی، تحلیلهای پارامتریک بر تغییر خصوصیات هندسی تمرکز بیشتری یافته و از طریق بی بعد ساختن نتایج خروجی برحسب ضریب شکل (نسبت ارتفاع به نصف عرض قاعده عارضه) و فرکانس (پریود) بی‌بعد، امکان تعمیم نتایج به ترکیبات متنوعی از هندسه و امواج برخوردی میسر گردیده است. پس از انجام تحلیلهای پارامتریک، حجم وسیعی از خروجی ها به دست آمده که بایستی متناسب با اهداف تحقیق، ساماندهی و پردازش شوند. نتایج تحلیلهای پارامتریک حاکی از آن هستند که در کلیه اشکال هندسی در نظر گرفته شده، تداخل سریع مجموعه امواج درون صفحه‌ای پراکنده شده که امواج انعکاس یافته، تبدیل مود یافته، تفرق یافته و سطحی را دربر می‌گیرند میدان جایجایی بسیار آشفته‌ای را بر روی عارضه ایجاد می‌نماید که تفکیک انواع مختلف موج در آن امری بسیار دشوار است. یکی از یافته‌های مهم این تحلیلهای پارامتریک، مشاهده و تعیین فرکانس (پریود) مشخصه 2D در هر یک از ترکیبهای متنوع تحلیلهای پارامتریک بود که در آن فرکانس تمامی نقاط روی تپه مثلثی شکل دارای ضریب تقویت بزرگتر از یک بوده (حداکثر آن در تاج عارضه می‌باشد) و کلیه نقاط روی عارضه حرکت هم فاز دارند وهمچنین در دره ها جهت فرکانس مزبور کلیه نقاط روی دره دارای ضریب تقویت کوچکتر از یک میباشد (حداکثر تضعیف در مر کز دره واقع میگردد). از جمله دستاودهای این تحقیق پیدا کردن رابطه بین حداکثرضریب تقویت و تضعیف متوسط حاصل از تحلیلهای دو بعدی به تحلیلهای یک بعدی نسبت به ضریب شکل میباشد که این مهم حاصل شده است .

 

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه

1 - مقدمه.................................................................................................................................................... 1
2- تاریخچه تحقیقات و مطالعات انجام شده................................................................................................ 4
2-1-شواهد تجربی ومطالعات درخصوص اثرات ساختگاه تیز گوشه و مثلثی شکل بر پاسخ زمین.........4
2-2- مطالعات نظری و تحلیلهای عددی عارضه مثلثی شکل............................................. .................19
2-3- مطالعات انجام شده در رابطه با تحلیلهای پارامتریک عوارض تیزگوشه و مثلثی شکل................ 26
3- پدیده انتشار امواج دو بعدی و حل عددی معادلات آن . ...........................................................37
3-1- مقدمه ................................................................................................................................37
3-2- انواع مختلف ناهمواریها ....................................................................................................38
3-3- علل تقویت امواج لرزه ای ........................................................................................ .......04
3-3-1- اثر سطحی( Surface Effect) ................................................................... ........04
3-3-2- اثر کانونی شدن (Focusing Effect ) ...............................................................42
3- 3 -3- اثر گهواره ای (Rocking Effect ) ............................................................ .....44
3-3-4 - اثر عبور پراکنش موج (Scattering & Passage effect).................... ........54
3-4- معادلات انتشار امواج الاستیک .........................................................................................45
3-5- حل عددی معادله انتشار امواج ............................................................................ ............49
3-6- روش عددی مورد استفاده و دامنه مطالعات پارامتریک ....................................................54
3-7- تعیین ابعاد المان در روش اجزای مرزی ....................................................... ...................56
3-8- معرفی نرم افزار Hybrid .............................................................................................59
3-8-1- مقدمه ............................................................................................................ ...........59
3-8-2- بررسی اعتبار و دقت نرم افزار Hybrid ....................................................................61
3-8- 2-1- حرکت میدان آزاد نیم فضا ..................................................................................61
3-8-2-2- دره خالی با مقطع نیم دایره ....................................................................................62
3-8-2-3- دره آبرفتی با مقطع نیم دایره ..................................................................................62
3-8-2-4- تپه با مقطع نیم سینوسی .........................................................................................62
3-8-2-5- تپه با مقطع نیم دایره ...............................................................................................63
4-ااف-رفتار لرزه ائی تپه های مثلثی شکل......................................... ..............................................64
4-1- مقدمه ............................................................................................................................64
4-2- متدلوژی مطالعات ........................................................................................... ..............65
4-3- اعتبار سنجی مدل..................................................... ......................................................67
4-3-1- ابعاد مش بندی......................................................... ............ ................................68
4-3-2- طول گام زمانی............ ......................................................... ............ ............... ...68
4 -4- تاریخچه زمانی دامنه مولفه‌های افقی و قائم تغییر مکان برای کل محدوده..... ...... ... ....69
4-5- تفرق امواج در حوزه زمان ( تفسیر نمودار های تاریخچه زمانی ) ......................... . 69
4-6- بزرگنمایی تپه در فضای فركانسی ......................................................... ............ .............71
4-6-1 تفسیر كلی نمودارهای بزرگنمایی .................................................... ............ ..........71
4-6-2 بزرگنمایی راس تپه................... .................................................... ............ ..........72 4-7-تغییرات بزرگنمائی بر روی یال تپه .................................................... ........... .. . ............73
4-8-ضریب تقویت عوارض تپه ای مثلثی شکل.................................................... ..................75
4-ب-رفتار لرزه ائی دره های مثلثی شکل......................................... ............................ ................104
4-9- متدلوژی مطالعات ...................................................... ..................................................104
4-10- اعتبار سنجی مدل..................................................... ...................................... ..........105
4-10-1- ابعاد مش بندی................................................................................................105
4-10-2- طول گام زمانی............ ......................................................... ....................... .106
4 -11- تاریخچه زمانی دامنه مولفه‌های افقی و قائم تغییر مکان برای کل محدوده.......... . ...106
4-12 تفرق امواج در حوزه زمان ( تفسیر نمودار های تاریخچه زمانی ) ......................... 106
4-13- بزرگنمایی دره در فضای فركانسی ..........................................................................108
4-13-1 تفسیر كلی نمودارهای بزرگنمایی........ ........................................ .............108
4-13-2 بزرگنمایی قعردره..........................................................................................110 4-14-تغییرات بزرگنمائی بر روی یال دره .............................................. .......... . .........111
4-15-ضریب تضعیف عوارض دره ای مثلثی شکل............... ..........................................112
5 - جمع‌بندی و نتیجه‌گیری ..... ............................................... ................................... .. 141
5-1- نتایج مطالعه پاسخ تپه ها در حوزه زمان 141
5-2- نتایج مطالعه پاسخ تپه ها در حوزه فركانس 141
5-3- نتایج مطالعه پاسخ دره ها در حوزه زمان 141
5-4- نتایج مطالعه پاسخ دره ها در حوزه فركانس 142
5-5-زمینه های پیشنهادی برای ادامه این تحقیق 142
مراجع ..............................................................................................................................143


فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل (2-1)- کوه کاگل، توپوگرافی، زمین‌شناسی و محل ایستگاه‌ها .............................................. 5
شکل (2-2)- کوه ژوزفین پیک، توپوگرافی، زمین‌شناسی در محل ایستگاه‌ها ......................................6
شکل (2-3)- کوه باتلر، توپوگرافی، زمین‌شناسی و محل ایستگاه‌ها ..................................................... 6
شکل (2-4)- کوه پاول و ایستگاههای انتخاب شده ...................................................................... 8
شکل (2-5)- کوه بیز و ایستگاه‌های انتخاب شده ......................... ................................................ ..... 8
شکل(2-6)-. کوه گپ و ایستگاه‌های انتخاب شده.................................................. .......... ...... ...........8
شکل(2-7)- کوه پاول، ضریب بزرگنمایی حرکت افقی زمین، به روش بور.......................................... 9
شکل (2-8)- کوه بیز، ضریب بزرگنمایی حرکت افقی زمین، به روش بور............................................ 9
شکل (2-9)- کوه گپ، ضریب بزرگنمایی حرکت افقی زمین، به روش بور........................................10
شکل (2-10)- ضریب بزرگنمایی سطح زمین براساس فاصله از قله برای کوههای پاول ، بیز و گپ......11
شکل (2-11)- شتابهای ماکزیمم نرمال شده در کوه Matsuzaki ژاپن........................ ................ 12
شکل (2-12)- هندسه کوه Sourpi و ایستگاههای اندازه‌گیری ............................ .........................14
شکل (2-13)- مقایسه نسبتهای طیفی نظری (خطوط توپر) و نسبتهای طیفی مشاهده شده بعلاوه و منهای
انحراف معیار(ناحیه سایه زده شده)...................... .................................... ........................ ..............14
شکل(2-14)- هندسه کوه Mt. St. Eynard و ایستگاههای اندازه‌گیری ................................. 15
شکل(2-15)- نسبتهای طیفی نظری S2/S3 (خط‌چین‌ها) نسبتهای طیفی مشاهده شده (خطوط توپر) و
انحراف معیار نسبتهای طیفی مشاهده شده (نواحی سایه خورده) (a ) گروه T ، مولفه Z ،) (b گروه
T ، مولفه(c) , E-W گروه R، مولفه (d) , Z گروه R ، مولفهE-W ........................................16
شکل (2-16)- بالا) مولفه‌های E-W ثبت شده توسط ایستگاههای مستقر در Castillon ، پایین)
مقطع عرضی سایت Castillon . ................................................. ............. ............... ............... 17
شکل (2-17)- بالا) مولفه‌های E-W ثبت شده توسط ایستگاههای مستقر در Piene ، پائین)
مقطع عرضی سایت Piene................ ................................................. ............. ..........................17
شکل (2-18)- نتایج تحلیلهای طیفی برای مولفه E-W سایت Castillon .................................18
شکل (2-19)- نتایج تحلیلهای طیفی برای مولفه E-W سایتPiene .......................................18
شکل (2-20)- حساسیت حرکت سطحی به زاویه برخورد برای امواج SV صفحه‌ای مایل الف)
شکل چپ- وابستگی حرکت سطحی به زاویه برخورد برای امواج SV مهاجم
(برای ضریب پواسون برابر25/0)و ب)شکل راست– تغییرات زاویه انعکاس و دامنه امواج
منعکس شده موضعی سطحی برای امواج SV مهاجم قائم ................................. ........................23

شکل (2-21)-. پاسخ یک دسته مشخص از گوه‌ها به امواج SH................................................. 24
شکل (2-22)- دامنه‌های سطحی همپایه شده برحسب تابعی از مختصات بی‌بعد در راستای محور xها
در امتداد رویه خارجی یک گوه با زاویه داخلی 120 درجه در سه زاویه برخوردمختلف... ......... 26
شکل (2-23)- دامنه‌های تغییرمکان در سطح آزاد برای پشته‌های با ضرایب شکل مختلف تحت
برخورد امواج SH قائم و فرکانس بی‌بعد برابر50/0 ... ......... ... ......... .. ......... ... ......... 26
شکل (2-24)- )- برخورد یک موج SV درون صفحه‌ای با زاویه برخورد °30 به یک پشته مثلثی
شکل با SR=1.0........................................ ......................................................... ..................33
شکل (2-25)- برخورد یک موج رایلی به یک پشته مثلثی شکل باSR=1.0............................ 33
شکل (2-26)- برخورد یک موج P درون صفحه‌ای با زاویه برخورد °30 به یک دره مثلثی
شکل با SR= ........................................ ......................................................... ................34
شکل (2-27)- برخورد یک موج SV درون صفحه‌ای با زاویه برخورد °30 به یک دره مثلثی
شکل با SR=........................................ ......................................................... ................34
شکل (2-28)- برخورد یک موج SV درون صفحه‌ای با زاویه برخورد °45 به یک دره مثلثی
شکل با SR=0.577.................................... ......................................................... ................34
شکل (2-29)- برخورد موج P,SH,SV درون صفحه‌ای با زاویه برخورد قائم به یک دره مثلثی
شکل با SR=0.62..................................................... ......................................... ...................35
شکل (2-30)- برخورد یک موج SV درون صفحه‌ای با زاویه برخورد °30 به یک دره نیم بیضی
شکل با.03SR=..................................................... ................... .......................... .................36
شکل (2-31)- برخورد یک موج SV درون صفحه‌ای با زاویه برخورد °45 به یک دره نیم بیضی
شکل با.03SR= ....................................................................................................................36
شکل(2-32)- برخورد موج SH درون صفحه‌ای با زاویه برخورد قائم به یک دره مثلثی شکل..36
شکل (2-33)- برخورد موجSH درون صفحه‌ای با زاویه برخورد قائم و ° 35 به یک تپه..........36
شکل (2-34)- برخورد موج SH درون صفحه‌ای با زاویه برخورد قائم به یک
تپه ذوزنقه ائی شکل.................................................................................................................36
شکل (3-1)- نمونه‌هایی از ناهمواریهای سطحی..................... ...................................................39
شکل (3-2)- نمونه‌هایی از ناهمواریهای زیرسطحی ....................................................................40
شکل(3- 3)- تغییرات بزرگنمایی ناشی از اثر سطحی در زوایای برخورد مختلف امواج
P ، SV وSH. .............................................................................................. ......................... .42
شکل(3-4)-a) ،b) ،c) - اثر کانونی شدن موجهای انعکاسی.......................................................44
شکل (3-5)- مدل اثر گهواره ای..................................................................................................44
شکل (3-6)- اثر عبور موج و پراکنش موج در تقویت و تغییر سرشت کلی یک نگاشت ثبت شده
بر روی توپوگرافی.......................................................................................................................45
شکل (3-7)- تصاویر آنی میدان تغییر مکان ناشی از انتشار امواج رایلی از سمت چپ به راست
(Fuyuki & Motsumoto, 1980)...................................................................................51
شکل (3-8)- الف- تاریخچه زمانی موجک ریکر.......................................................................56
شکل(3-8)- ب- طیف دامنه فوریه موجک ریکر.......................................................................56
شکل (3-9)- نمای شماتیک نواحی اجزاء محدود و اجزای مرزی .......... ...............................61
اشکال تپه های مثلثی شکل
شکل (4-1)- هندسه تپه مثلثی شکل......................................................................................... 76
شکل(4-2)- تاریخچه زمانی موجک ریکر...............................................................................76
شکل4-3-)همگرائی تاریخچه زمانی تغییر مکان در نقاط مختلف تپه مثلثی شکل به ازای x/bهای
0.0,0.5,1.0,2.0 به ازای مدلهای مختلف اجزای مرزی (BEM)جهت موج SV... ...............77
شکل (4-4)- همگرائی تاریخچه زمانی تغییر مکان در نقاط مختلف تپه مثلثی شکل به ازای
x/bهای 0.0,0.5,1.0,2.0 به ازای مدلهای مختلف اجزای مرزی (BEM)جهت موج P........78
شکل )4-5(-همگرائی تاریخچه زمانی تغییر مکان در نقاط مختلف تپه مثلثی شکل به ازای
x/bهای 0.0,0.5,1.0,2.0 به ازای چهار گام زمانی مختلف جهت موج SV........ ...............79
شکل) 4-6(-همگرائی تاریخچه زمانی تغییر مکان در نقاط مختلف تپه مثلثی شکل به ازای
x/bهای 0.0,0.5,1.0,2.0 به ازای چهار گام زمانی مختلف جهت موجP................... ..........80
شکل(4-7)- نمودارهای تاریخچه زمانی تغییر مکان افقی وقائم برای کل تپه مثلثی شکل
به ازائ موج SVبا ضریب شکلهای 2.0,1.0,0.1..... .................................. ................ .......... 81
شکل(4-8)- نمودارهای تاریخچه زمانی تغییر مکان افقی وقائم برای کل تپه مثلثی شکل
به ازائ موج Pبا ضریب شکلهای 2.0,1.0,0.1..... .................................. .................. ........ 28
شکل(4-9)- نمودارهای تاریخچه زمانی تغییر مکان افقی وقائم محدوده ا ئی به طول
5برابر نیم پهنای عارضه در طرفین به ازائ موج SVو ضریب شکلهای 2.0,1.0,0.1...... .......83
شکل(4-10)- نمودارهای تاریخچه زمانی تغییر مکان افقی وقائم محدوده ا ئی به طول
5برابر نیم پهنای عارضه در طرفین به ازائ موج Pو ضریب شکلهای 2.0,1.0,0.1.......... ........84
شکل(4-11)- نمودارهای بزرگنمائی افقی وقائم امواج مهاجم sv درمحدوده ا ئی به طول
5برابر نیم پهنای عارضه در طرفین به ازائ ضریب شکلهای 2.0,1.0,0.1.................................. 85
شکل( 4-21)نمودارهای بزرگنمائی افقی وقائم امواج مهاجم p درمحدوده ا ئی به طول
5 برابر نیم پهنای عارضه در طرفین به ازائ ضریب شکلهای 2.0,1.0,0.1........................... 86
شکل(4-13)تغییرات پریود مشخصه در مرکز عارضه باضریب پواسون ثابت و ضرایب شکل
مختلف برای عوارض روسطحی تیزگوشه مثلثی شکل و برخورد موج SV....................... 87
شکل(4-14)تغییرات پریود مشخصه در مرکز عارضه باضریب پواسون ثابت و ضرایب شکل
88.......... .................p مختلف برای عوارض روسطحی تیزگوشه مثلثی شکل و برخورد موج

شکل(4-15) تغییرات بزرگنمائی برحسب نسبت شکل به ازائ موج SVوV=0.33مر.بوط
به مولفه موافق............................................................ ..........................................................89
شکل(4-16)- تغییرات بزرگنمائی برحسب نسبت شکل به ازائ موج SVو0.33 = V مربوط
به مولفه مخالف ............................................................ ....................................... ..............90
شکل (4-17)- تغییرات بزرگنمائی برحسب نسبت شکل به ازائ موج Pو0.33V= مربوط
به مولفه موافق ............................................................ ....................................... .......... .....91
شکل(4-18) تغییرات بزرگنمائی برحسب نسبت شکل به ازائ موج Pو0.33=V. مربوط
به مولفه مخالف ............................................................ ....................................... ............92
شکل(4-19) تغییرات بزرگنمائی برحسب بازه پریودیک به ازائ موج SVو0.33=V
اشکال مربوط به مولفه موافق میباشد........................................................ ...........................93.
شکل(4-20)- تغییرات بزرگنمائی برحسب بازه پریودیک به ازائ موج SVو0.33=V
اشکال مربوط به مولفه مخالف میباشد...................................................................................4 9
شکل(4-21)- تغییرات بزرگنمائی برحسب بازه پریودیک به ازائ موج PوV=0.33
اشکال مربوط به مولفه موافق میباشد.......................................................... ........................95
شکل(4-22)- تغییرات بزرگنمائی برحسب بازه پریودیک به ازائ موج Pو0.33= V
اشکال مربوط به مولفه مخالف میباشد.......... ..........................................................................96
شکل(4-23)- تاثیر محدوده های پریودیک بر ضریب تقویت متوسط در تپه های مثلثی شکل
با ضریب شکل مختلف دراثر بر خوردموج svنمودارهای نمودارهای سمت چپ مربوط به
مولفه موافق وسمت راست مربوط به مولفه مخالف میباشد...... ................. ....................... 97

شکل(4-24)- تاثیر محدوده های پریودیک بر ضریب تقویت متوسط در تپه های مثلثی شکل
با ضریب شکل مختلف دراثر بر خوردموج pنمودارهای نمودارهای سمت چپ مربوط به
مولفه موافق وسمت راست مربوط به مولفه مخالف میباشد.....................................................98
شکل(4-25)- نمودارهای تاثیر ضریب شکل درمحدوده پریودیک مختلف بر ضریب تقویت
متوسط برای برخورد موج SVدر تپه های مثلث شکل مربوط به مولفه موافق................. ........99
شکل(4-26)- نمودارهای تاثیر ضریب شکل درمحدوده پریودیک مختلف بر ضریب تقویت
متوسط برای برخورد موج SVدر تپه های مثلث شکل مربوط به مولفه مخالف....................100
شکل(4-27)- نمودارهای تاثیر ضریب شکل درمحدوده پریودیک مختلف بر ضریب تقویت
متوسط برای برخورد موج pدر تپه های مثلثی شکل مربط به مولفه موافق.. ...........................101
شکل(4-28)- نمودارهای تاثیر ضریب شکل درمحدوده پریودیک مختلف بر ضریب تقویت
متوسط برای برخورد موج pدر تپه های مثلثی شکل مربوطبه مولفه مخالف........... ............102
شکل(4-29)- ضریب تقویت نسبی 2D/1D برای عوارض تپه ای مثلثی شکل برای مولفه
موافق و مخالف در اثر برخورد موجSV............................... ..............................................103
شکل(4-30)- ضریب تقویت نسبی 2D/1D برای عوارض تپه ای مثلثی شکل برای مولفه
موافق و مخالف در اثر برخورد موج P.............................................................. ...............103
اشکال دره های مثلثی شکل
شکل (4-31)- هندسه دره مثلثی شکل...................................................................... .......... 113
شکل(4-32)- تاریخچه زمانی و طیف فوریه موجک ریکر............................ ......... ............113
شکل4-33)همگرائی تاریخچه زمانی تغییر مکان در نقاط مختلف دره مثلثی شکل به ازای
x/bهای 0.0,0.5,1.0,2.0 به ازای مدلهای مختلف اجزای مرزی (BEM)جهت موج SV. ....114
شکل (4-34)- همگرائی تاریخچه زمانی تغییر مکان در نقاط مختلف دره مثلثی شکل به ازای
x/bهای 0.0,0.5,1.0,2.0 به ازای مدلهای مختلف اجزای مرزی (BEM)جهت موج P.. . ..115
شکل )4-35(-همگرائی تاریخچه زمانی تغییر مکان در نقاط مختلف دره مثلثی شکل به ازای
x/bهای 0.0,0.5,1.0,2.0 به ازای چهار گام زمانی مختلف جهت موج SV........ ..............116
شکل) 4-36(-همگرائی تاریخچه زمانی تغییر مکان در نقاط مختلف دره مثلثی شکل به ازای
x/bهای 0.0,0.5,1.0,2.0 به ازای چهار گام زمانی مختلف جهت موجP..............................117
شکل(4-37)- نمودارهای تاریخچه زمانی تغییر مکان افقی وقائم برای کل دره مثلثی شکل
به ازائ موج SVبا ضریب شکلهای 2.0,1.0,0.1..... .................................. .......................... 118
شکل(4-38)- نمودارهای تاریخچه زمانی تغییر مکان افقی وقائم برای کل دره مثلثی شکل
به ازائ موج Pبا ضریب شکلهای 2.0,1.0,0.1..... .................................. .......................... 119
شکل(4-39)- نمودارهای تاریخچه زمانی تغییر مکان افقی وقائم محدوده ا ئی به طول
5برابر نیم پهنای عارضه در طرفین به ازائ موج SVو ضریب شکلهای 2.0,1.0,0.1..... .......120
شکل(4-40)- نمودارهای تاریخچه زمانی تغییر مکان افقی وقائم محدوده ا ئی به طول
5برابر نیم پهنای عارضه در طرفین به ازائ موج Pو ضریب شکلهای 2.0,1.0,0.1............ ......121
شکل(4-41)- نمودارهای بزرگنمائی افقی وقائم امواج مهاجم sv درمحدوده ا ئی به طول
5برابر نیم پهنای عارضه در طرفین به ازائ ضریب شکلهای 2.0,1.0,0.1................................. 122
شکل( 4-24)نمودارهای بزرگنمائی افقی وقائم امواج مهاجم p درمحدوده ا ئی به طول
5 برابر نیم پهنای عارضه در طرفین به ازائ ضریب شکلهای 2.0,1.0,0.1................ ..... ...... 123
شکل(4-43)تغییرات پریود مشخصه در مرکز عارضه باضریب پواسون ثابت و ضرایب شکل
مختلف برای عوارض روسطحی تیزگوشه مثلثی شکل و برخورد موج SV.............. ......... 124
شکل(4-44)تغییرات پریود مشخصه در مرکز عارضه باضریب پواسون ثابت و ضرایب شکل
125 ...... .......... ..........p مختلف برای عوارض روسطحی تیزگوشه مثلثی شکل و برخورد موج

شکل(4-45) تغییرات بزرگنمائی برحسب نسبت شکل به ازائ موج SVوV=0.33مر.بوط
به مولفه موافق............................................................ ........................................ .................126
شکل(4-46)- تغییرات بزرگنمائی برحسب نسبت شکل به ازائ موج SVو0.33 = V مربوط
به مولفه مخالف ............................................................ ....................................... ..............127
شکل (4-47)- تغییرات بزرگنمائی برحسب نسبت شکل به ازائ موج Pو0.33V= مربوط
به مولفه موافق ............................................................ ....................................... .......... .....281
شکل(4-48) تغییرات بزرگنمائی برحسب نسبت شکل به ازائ موج Pو0.33=V. مربوط
به مولفه مخالف ............................................................ ...................................... ............912
شکل(4-49) تغییرات بزرگنمائی برحسب بازه پریودیک به ازائ موج SVو0.33=V
اشکال مربوط به مولفه موافق میباشد........................................................ ................... ........130
شکل(4-50)- تغییرات بزرگنمائی برحسب بازه پریودیک به ازائ موج SVو0.33=V
اشکال مربوط به مولفه مخالف میباشد........................................................ ...................... ...131
شکل(4-51)- تغییرات بزرگنمائی برحسب بازه پریودیک به ازائ موج PوV=0.33
اشکال مربوط به مولفه موافق میباشد.......................................................... ................... .....132

شکل(4-52)- تغییرات بزرگنمائی برحسب بازه پریودیک به ازائ موج Pو0.33= V
اشکال مربوط به مولفه مخالف میباشد.......... ..........................................................................133
شکل(4-53)- تاثیر محدوده های پریودیک بر ضریب تقویت متوسط در دره های مثلثی شکل
با ضریب شکل مختلف دراثر بر خوردموج svنمودارهای نمودارهای سمت چپ مربوط به
مولفه موافق وسمت راست مربوط به مولفه مخالف میباشد...... ................ . ....................... 134

شکل(4-54)- تاثیر محدوده های پریودیک بر ضریب تقویت متوسط دردره های مثلثی شکل
با ضریب شکل مختلف دراثر بر خوردموج pنمودارهای نمودارهای سمت چپ مربوط به
مولفه موافق وسمت راست مربوط به مولفه مخالف میباشد.................. ...................................135
شکل(4-55)- نمودارهای تاثیر ضریب شکل درمحدوده پریودیک مختلف بر ضریب تقویت
متوسط برای برخورد موج SVدر دره های مثلث شکل مربوط به مولفه موافق................. ........136
شکل(4-56)- نمودارهای تاثیر ضریب شکل درمحدوده پریودیک مختلف بر ضریب تقویت
متوسط برای برخورد موج SVدر دره های مثلث شکل مربوط به مولفه مخالف.......... ..........137
شکل(4-57)- نمودارهای تاثیر ضریب شکل درمحدوده پریودیک مختلف بر ضریب تقویت
متوسط برای برخورد موج pدردره های مثلثی شکل مربط به مولفه موافق.. ............... ............138
شکل(4-58)- نمودارهای تاثیر ضریب شکل درمحدوده پریودیک مختلف بر ضریب تقویت
متوسط برای برخورد موج pدر دره های مثلثی شکل مربوطبه مولفه مخالف........... ............139
شکل(4-59)- ضریب تضعیف نسبی 2D/1D برای عوارض دره ای مثلثی شکل برای مولفه
موافق و مخالف در اثر برخورد موجSV............................... ..................... .........................140
شکل(4-60)- ضریب تضعیف نسبی 2D/1D برای عوارض دره ای مثلثی شکل برای مولفه
موافق و مخالف در اثر برخورد موج P.............................................................. ..............140


 :: موضوعات مرتبط: دانشگاهی , عمران ونقشه کشی , ,
:: برچسب‌ها: عمران،نقشه کشی،معماری،جزوه،مقاله ,
:: بازدید از این مطلب : 5
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : محمد
ت : دو شنبه 2 بهمن 1396
.
 
دوستان این پروژه درباره پروژه بررسی حفاری تکنل امامزاده هاشم میباشد که در قالب word و در مجموع 70 صفحه ارائه شده است
دسته بندی عمران و نقشه کشی
بازدید ها 6
فرمت فایل doc
حجم فایل 13521 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 70
پروژه تونل امامزاده هاشم

فروشنده فایل

کد کاربری 977
کاربر
 
 

این فایل بدون فهرست و منابع می باشد

دوستان این پروژه درباره پروژه بررسی حفاری تونل امامزاده هاشم میباشد که در قالب word و در مجموع 70 صفحه ارائه شده است. این پروژه دربردارنده تمام نمودارهاو جدول های فراوانی این بررسی را نیز در بردارد.

مشخصات كلی پروژه :
پیمانكار این طرح ابتدا در زمستان 1379 شروع به تجهیز كارگاه نمود و در بهار 1380 عملیات حفاری را در دو جبهه ورودی و خروجی با مبلغ ریالی 120میلیارد ریال آغاز كرد.
قطعه یك واریانت گردنه امامزاده هاشم به طول 4/5 كیلومتر شامل یك قطعه تونل 3189 متری با سطح مقطع تقریبی 85 متر مربع، شیب 5/2 درصد و عرض مقطع 9/11 متر كه پس از لاینینگ به 5/8 متر خواهد رسید، به همراه گالریها ی ورودی و خروجی آن، پنج دهانه پل و عملیات راهسازی به طول 22/2 كیلومتر می باشد.
گردنه امامزاده هاشم كه در حدود 25 كیلومتر طول داشته و بخش مهم و صعب العبور جاده هراز را تشكیل می دهد، دارای شیبهای صعودی و نزولی (حتی تا 9 درصد) و شعاع قوسهای كوچك و بزرگ تا 35 متر می باشد، لذا این قسمت از محور هراز جدا از مسائل ایمنی و مشكلات سرما، یخبندان و نزول بهمن از مشخصات هندسی بسیار پائینی برخوردار بوده و حدود 40 درصد مشكلات كلی جاده آمل- رودهن و بیش از 70 درصد مشكلات زمستانی محور فوق مربوط به این بخش از جاده هراز می باشد.
با ارائه مطالب فوق اهمیت احداث تونل قطعه یك و پس از آن قطعه دوم در ایمن سازی مسیر و جلوگیری از تلفات انسانی مشخص می شود، لذا تسریع در اجرای پروژه و در پی آن بهره برداری از پروژه اهمیت بسزایی در این امر خواهد داشت.
موقعیت جغرافیایی مسیر پروژه :
از لحاظ موقعیت جغرافیایی این تونل در حدواسط بین استان تهران و مازندران در كیلومتر 95 جاده تهران- آمل نرسیده به آبشار پلور واقع شده است.
این واریانت از كیلومتر 100+107 جاده هراز از سمت آمل و در حدود 5/4 كیلومتری جنوب پلور آغاز و در كیلومتر 448+1 وارد تونل شده و پس از خروج از تونل، مسیر تا كیلومتر 400+5 در دره مشاء امتداد می یابد. از نظر تقسیمات كشوری شروع واریانت در محدوده استان مازندران (پلور) و انتهای واریانت در محدوده استان تهران (مشاء- دماوند) واقع می باشد.
هدف از اجرای پروژه :
در فصل زمستان به دلیل ریزشی بودن ترانشه های منطقه آبعلی و نیز بهمن گیر بودن گردنه امامزاده هاشم و شیبهای طولانی جاده موجود مشكلات ترافیكی شدیدی بوجود می آید، لذا برای جلوگیری از ترافیك و كاهش خسارات مالی و جانی و نیز كاهش مسافت راه از 25 كیلومتر به 9 كیلومتر، تصمیم به احداث تونل در این منطقه گرفته شد.
وضعیت رشد ترافیكی محور هراز در مقاطع مختلفی از سال و متعاقب با آن روند افزایش هزینه سوخت تلف شده، در ادامه بحث آورده شده است كه تجزیه و تحلیل آن، لزوم اجرای این پروژه را بیشتر نمایان می سازد.

فصل اول : کلیات پروژه

فصل دوم : زمین شناسی منطقه

فصل سوم : مطالعات ژئوفیزیکی و روش TSP

فصل چهارم : سیکل عملیات اجرایی تونل

فصل پنجم : ابزار دقیق

فصل ششم : ماشین آلات

فصل خفتم : مشکلات پروژه

........:: موضوعات مرتبط: دانشگاهی , عمران ونقشه کشی , ,
:: برچسب‌ها: عمران , نقشه کشی , معماری , جزوه , مقاله , امامزاده هاشم ,
:: بازدید از این مطلب : 6
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : محمد
ت : دو شنبه 2 بهمن 1396
.
 
دوستان این پایان نامه یکی بهترین پایان نامه های رشته عمران مهندسی عمران حمل و نقل برنامه ریزی در کارشناسی ارشد میباشد این پایان نامه در قالب word و در مجموع 190 صفحه میباشد
دسته بندی عمران و نقشه کشی
بازدید ها 6
فرمت فایل doc
حجم فایل 1757 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 190
پایان نامه ارزیابی اقتصادی و فنی و راه اندازی قطار سریع السیر در مسیر تهران ـ زنجان

فروشنده فایل

کد کاربری 977
کاربر
 
 

باسلام. دوستان این پایان نامه یکی بهترین پایان نامه های رشته عمران مهندسی عمران حمل و نقل برنامه ریزی در کارشناسی ارشد میباشد. این پایان نامه در قالب word و در مجموع 190 صفحه میباشد با تمامی مطالب و منابع جامع و نتیجه گیری عالی .

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه
1- مقدمه
1ـ1ـ تاریخچه قطارهای سریع السیر 1
1-1-1- تاریخچه مطالعات قطارهای سریع السیر در ایران
1ـ2ـ تاثیرات غیرمستقیم و تاثیرات فرهنگی- اجتماعی قطارهای سریع السیر 2
فصل دوم: سرعت در راه آهن و راه‌آهن سریع السیر
2ـ1ـ سرعت در راه آهن 3
2ـ2ـ سرعت بازرگانی 4
2ـ3ـ قطار سریع السیر 6
2ـ3ـ1ـ فواید راه آهن سریع السیر 6
2ـ3ـ2ـ چگونه این فواید بدست می‌آیند؟ 6
2ـ3ـ3ـ تاثیرات افزایش خدمات راه‌آهنی (تاثیرات مثبت قطارهای سریع السیر) 7
2ـ3ـ4ـ مقایسه كوتاه با هوا و جاده 8
2ـ4ـ معرفی برخی ازعوامل و شاخص‌های تصمیم‌گیری درارزیابی پروژه‌های راه آهن سریع السیر 9
2ـ4ـ1ـ پراكندگی جمعیت و تولید ناخالص ملی 9
2ـ4ـ2ـ افزایش سرعت، كاهش زمان سفر،افزایش ظرفیت ترافیكی 9
2ـ4ـ3ـ مصرف انرژی 11
2ـ4ـ4ـ تامین منابع مالی 11
2ـ5ـ واژه‌ها و مفاهیم كلیدی در موضوع سرعت قطارهای مسافری 12
2ـ5ـ1ـ ركورد سرعت 13
2ـ5ـ2ـ حد نهایی سرعت عملیاتی 13
2ـ5ـ3ـ ركورد سرعت در شرایط واقعی 13
2ـ5ـ4ـ ركوردهای سرعت قطارهای مسافری چگونه بجا گذاشته می‌شوند؟ 15
2ـ6ـ مقایسه وضعیت قطارهای سریع در ایران و جهان 15
2ـ6ـ1ـ بررسی گذشته راه آهن ایران از دیدگاه تكنولوژی كاربردی جهت نیل به سرعتهای روز 15
2ـ6ـ2ـ بررسی تكنولوژی و سرعت عملیاتی در ایران 17
عنوان صفحه
2ـ6ـ3ـ بررسی وضعیت سرعتها در ایران و جهان 26
2ـ6ـ4ـ ركوردهای سرعت رسمی و عملیاتی درایران 28
2ـ6ـ5ـ سیر تحول تكنولوژی حمل و نقل ریلی جهان در ارتباط با سرعت 29
2ـ6ـ6ـ خلاصه آمارهای مهم سریع السیر 29
فصل سوم: بررسی روسازی خطوط آهن برای كاربرد در قطارهای سریع
3-1- مقدمه 31
3-2- تراورسهای بتنی و دیگر تراورسهای مصنوعی 31
3-2-1- تراورسهای بتنی 31
3-2-2- تراورسهای دیگر 31
3-3- طراحی های مدرن 40
3-4- اتصالات 44
3-5- ریلهای پیوسته جوش شده (CWR) 47
3-5-1- مزایا و معایب 48
3-5-2- تئوری انبساط 48
فصل چهارم: موانع موجود دردستیابی به سرعتهای بالا در راه آهن
4ـ1ـ پارامترهای كاهنده سرعت 52
4-1-1- مقاومت هوا 52
4ـ1ـ2ـ عبور از تونلها 53
4ـ1ـ3ـ علائم 54
4ـ2ـ فاصله ترمز 55
4ـ2ـ1ـ نیاز به توان كششی زیاد 56
4ـ2ـ2ـ پایداری درمسیر مستقیم 56
4ـ2ـ3ـ نیاز به طراحی ویژه خط 59
4ـ3ـ اثرات زیست محیطی 60
4ـ3ـ1ـ تصادفات 60
4ـ3ـ2ـ آسایش مسافرین 61
4ـ3ـ3- عبور از سوزنها و تقاطع‌ها 62
عنوان صفحه
فصل پنجم: ضرورت برقی كردن خطوط راه‌آهن
5ـ1ـ مقدمه 63
5ـ2ـ انرژی، حمل ونقل و راه آهن 64
5ـ2ـ1ـ اهمیت صرفه‌جویی درمصرف فراورده‌های نفتی 66
5ـ2ـ2ـ برقی كردن راه آهن ومزایای آن ازنظر انرژی ومحیط زیست

.................

 :: موضوعات مرتبط: دانشگاهی , عمران ونقشه کشی , ,
:: برچسب‌ها: عمران , نقشه کشی , معماری , جزوه , مقاله ,
:: بازدید از این مطلب : 7
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : محمد
ت : دو شنبه 2 بهمن 1396
.
 
دوستان عزیز اینم یکی دیگر از پایان نامه های جدید و ناب رشته مهندسی عمران سازه پروژه ای که تا کنون در هیچ سایتی به شکل word یا اصلا در هیچ فرمتی ارائه نشده است این پروژه بنا به درخاست عده ای از مشتریان فروشگاه با زحمت بسیار زیاد تهیه و در اختیار شما قرار می گیرد امید هست باعث رضایت خاطر شما باشد دوستان این پروژه در حدود 120 صفحه میباشد
دسته بندی عمران و نقشه کشی
بازدید ها 5
فرمت فایل doc
حجم فایل 7044 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 120
پایان نامه فاصله مورد نیاز ساختمان های با قاب خمشی فولادی، به منظور جلوگیری از برخورد در حین زلزله، باتحلیل غیر خطی به روش ارتعاشات تصادفی

فروشنده فایل

کد کاربری 977
کاربر
 
 

باسلام. دوستان عزیز اینم یکی دیگر از پایان نامه های جدید و ناب رشته مهندسی عمران - سازه. پروژه ای که تا کنون در هیچ سایتی به شکل word یا اصلا در هیچ فرمتی ارائه نشده است. این پروژه بنا به درخاست عده ای از مشتریان فروشگاه با زحمت بسیار زیاد تهیه و در اختیار شما قرار می گیرد. امید هست باعث رضایت خاطر شما باشد. دوستان این پروژه در حدود 120 صفحه میباشد که در شش فصل کار شده است با ذکر فهرست مطالب.فصل بندی.منابع بصورت فارسی و لاتین و غیره که در مجموع بصورت جامع و کامل در فرمت word قابل ویرایش در اختیار شما قرار میگیرد.

چکیده

یکی از پدیده هایی که در خلال زلزله های شدید قابل رویت است برخورد بین ساختمانهای مجاور هم در نتیجه ارتعاش ناهمگون ساختمان ها می باشد. نیرویی که از برخورد بین ساختمانها بوجود می آید) نیروی تنهای(Pounding)( در طراحی در نظر گرفته نمیشود و در نتیجه منجر به شکل گیری تغییر شکلهای پلاستیک و گسیختگی های موضعی و کلی می گردد. از مهمترین راهکارهای ارائه شده در زمینه حذف نیروی تنه ای می توان به تعبیه درز انقطاع کافی بین دو ساختمان مجاور هم، اشاره کرد. در این تحقیق فاصله مورد نیاز بین سازه های با سیستم قاب خمشی فولادی با تحلیل غیر خطی به روش ارتعاشات پیشا محاسبه شده و اثر پارامتر ها ی دینامیکی (زمان تناوب، میرایی، جرم) روی این فاصله بررسی گردید. همچنین رابطه ای برای محاسبه درز انقطاع مدلهای سازه ای مورد نظر پیشنهاد شده و نتایج حاصل از این رابطه با روابط آیین نامه های IBC2006 و استاندارد 2800 ایران مقایسه گردید.
نتایج نشان می دهند که با نزدیک شدن زمان تناوب دو سازه و همچنین افزایش میرایی، فاصله بین سازهها کاهش می یابد. با مقایسه درز انقطاع محاسباتی به روش ارتعاشات تصادفی در دو حالت تحلیل خطی و غیر خطی مشاهده می شود که برای مدلهای تا چهار طبقه نتایج تحلیل خطی و غیر خطی تقریبا نزدیک به هم می باشند. ولی برای سازه های بیشتر از چهار طبقه، نتایج تحلیل خطی بیشتر از تحلیل غیر خطی می باشد و با افزایش تعداد طبقات این اختلاف بیشتر می شود. همچنین، درز انقطاع محاسباتی بر اساس استاندارد 2800 ایران برای سازه های تا 7 طبقه، کمتر و برای سازه های بیشتر از 7 طبقه، بیشتر ازمقدار بدست آمده بر اساس آیین نامه IBC2006 و روش استفاده شده در این تحقیق می باشد.


:: موضوعات مرتبط: دانشگاهی , عمران ونقشه کشی , ,
:: برچسب‌ها: عمران،نقشه کشی،معماری،جزوه،مقاله ,
:: بازدید از این مطلب : 18
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : محمد
ت : دو شنبه 2 بهمن 1396
.
پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستم باربری به همراه سورس کد پیاده سازی پروژه به زبان C و پایگاه داده SQL
دسته بندی کامپیوتر
بازدید ها 20
فرمت فایل zip
حجم فایل 3442 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 70
پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستم باربری

فروشنده فایل

کد کاربری 1387
کاربر
 
 

پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستم باربری

محتوای فایل :

1) کلیه دیاگرام ها و نمودار های uml

2) کلیه dfd دیاگرام ها

3) نمودار ERD

4) توضیحات پروژه

5) همراه با فایل MDL (مدلسازی) پروژه

6) همچنین سورس کد پیاده سازی پروژه به زبان #C و SQL

 

بسیار کمیاب در سطح اینترنت + کاملترین در نوع خود:: موضوعات مرتبط: دانشگاهی , کامپیوتر , ,
:: برچسب‌ها: پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستم باربری ,
:: بازدید از این مطلب : 12
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : محمد
ت : شنبه 23 دی 1396
.
 
پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سامانه اساتید دانشگاه
دسته بندی کامپیوتر
بازدید ها 19
فرمت فایل doc
حجم فایل 1020 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 67
پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سامانه اساتید دانشگاه

فروشنده فایل

کد کاربری 1387
کاربر
 
 

پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سامانه اساتید دانشگاه

محتوای فایل :

1- سناریو

2- کلیه dfd دیاگرام ها

3- کلیه نمودارهای ER و ERD دیاگرام

4-کلیه نمودارهای جریان داده یا UML دیاگرام ها مانند کلاس دیاگرام، نمودار حالت، یوزکیس و ...

 

بسیار کامل با قیمت بسیار ناچیز:: موضوعات مرتبط: دانشگاهی , کامپیوتر , ,
:: برچسب‌ها: پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سامانه اساتید دانشگاه ,
:: بازدید از این مطلب : 4
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : محمد
ت : شنبه 23 دی 1396
.
 
فایل های اطلاعاتی که به نوعی به هم مرتبط هستند، تشکیل یک بانک اطلاعاتی را می دهند فایل شامل مجموعه ای ازرکوردها می باشد و رکورد مجموعه ای از فیلدهای به هم مرتبط است و فیلد کوچکترین جزء یک بانک اطلاعـاتی مـی باشد
دسته بندی کامپیوتر
بازدید ها 46
فرمت فایل pdf
حجم فایل 5224 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 285
پایگاه داده 1 و2 رشته کامپیوتر و نرم افزار

فروشنده فایل

کد کاربری 1800
کاربر
 
 

پایگاه داده 1 و2 رشته کامپیوتر و نرم افزار

توضیحات محصول : کتاب های خلاصه منابع رشته کامپیوتر و نرم افزار پلیمر برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست با پاسخنامه تشریحی برای کنکوریها

فصل اول:مفاهیم اولیه
فایل های اطلاعاتی که به نوعی به هم مرتبط هستند، تشکیل یک بانک اطلاعاتی را می دهند .فایل شامل مجموعه ای از رکوردها می باشد و رکورد مجموعه ای از فیلدهای به هم مرتبط است و فیلد کوچکترین جزء یک بانک اطلاعـاتی مـی باشد.

مثلا در بانک اطلاعاتی دانشگاه چندین فایل وجود دارد مانند فایل دانشجویان که شامل چندین رکورد اسـت، هـر رکورد شامل اطلاعات یک دانشجو می باشد که از چند فیلد مانند شماره دانشجویی، نام، آدرس، معدل و.... تشکیل شده است.
تعاریف اولیه
داده
نمایش پدیده هاومفاهیم به صورت صوری و مناسب برای برقراری ارتباط یا پردازش.
اطلاع
داده پردازش شده می باشد.
شناخت
نمایش نمادین جنبه هایی از بخشی از جهان واقع می باشد.به عبارتی نوعی اطلاع سطح بالاتر است.
پایگاه داده ها
مجموعه ای از داده های ذخیره شده و پایا به صورت مجتمع و بهم مرتبط، با کمترین افزونگی،تحت مدیریت یک
سیستم کنترل متمرکز، مورد استفاده یک یا چند کاربر به صورت همزمان و اشتراکی.
داده همان مقدار واقعا ذخیره شده و اطلاع معنای داده است. یعنی اطلاع و داده با هم فرق دارند. اطـلاع دارای
خاصیت ارتباط دهندگی و انتقال دهندگی دارد، در حالیکه داده این خواص را ندارد.
اطلاع و شناخت حاصل عملیاتی روی داده هستند ولی نوع عملیات لازم برای به دست آوردن آنها متفاوت است.
منظور از پایایی داده ها، این است که پس از پایان اجرای برنامه کاربر، داده ها در سیستم باقی می مانند. «10 » پایگاه داده

روشهای ایجاد سیستم های کاربردی
یک سیستم کاربردی را می توان به دو روش ایجاد کرد:
1- روش فایلینگ(ناپایگاهی)
در روش فایلینگ(سنتی)، نیازهای اطلاعاتی و پردازشی هر قسمت از محیط برآورده می شوند. مراحل اولیـه طراحـی و
تولید برای هر قسمت به طور کلاسیک انجام شده و بعـد از طراحـی، مشخصـات هـر سیسـتم همـراه بـا وظـایف آنهـا
مشخص می شود. در این روش، برای ایجاد محیط ذخیره سازی اطلاعات از یـک سیسـتم فایـل (FS) و بـرای برنامـه
سازی از یک زبان سطح بالا استفاده می شود و در نهایت برای هر قسمت، یک سیستم کاربردی ایجاد می شود.
معایب روش فایلینگ
1- عدم وجود محیط مجتمع ذخیره سازی
2- عدم وجود سیستم کنترل متمرکز
3- عدم وجود ضوابط ایمنی کارا
4- عدم امکان اشتراکی شدن داده ها
5- تکرار در ذخیره سازی اطلاعات
6- مصرف نامناسب امکانات سخت افزاری و نرم افزاری
7- وابسته بودن برنامه های کاربردی به محیط ذخیره سازی داده ها
8- حجم زیاد برنامه سازی
2- روش پایگاهی
در این روش نیازهای اطلاعاتی تمامی قسمتها مورد مطالعه قرار می گیرد تا بتوان یک سیسـتم یکپارچـه (integrated)
طراحی کرد. داده های سازمان مدلسازی معنایی (SDM) می شوند و مشخصات سیستم یکپارچه تعیین می شود. بـرای
سیستم مدیریت متمرکز از یک یا چند DBMS استفاده می شود. طراحی پایگاه داده ها در سطوح لازم انجام می شودو
کاربران هر قسمت، پایگاه داده های خود را تعریف می کنند و با آن کار می کنند.

مجموعه تست:

 

- کدامیک از گزینه های زیر برای رابطه Booking و وابستگی های تابعی داده شده آن که اطلاعات رزرو اتاق
در یک هتل را نگهداری می کنند، غلط است؟
Booking(guestID, guestName, creditCard, roomNo, roomCat, from, to)
F={
1) guestID ® guestName , creditCard
2) roomNo ® roomCat
3) roomNo , from ® guestID , to
4) roomNo , to ® guestID , from
}
1) این رابطه در هیچیک از نرمال فرم های 3NF ،2NF و BCNF نیست.
2) دو وابستگی تابعی سوم و چهارم باعث نقض شدن 3NF در رابطه نمی شوند.
و R2(roomNo,roomCat)، R1(guestID,roomNo,from,to) رابطـــه ســـه بـــه رابطـــه ایـــن اگـــر (3
(R3(guestName,creditCard,roomNo,from تجزیه شود، هر سه رابطه در 3NF و BCNF هستند و تجزیـه
بدون اتلاف (lossless decomposition) است.
و R2(roomNo,roomCat) ، R1(guestID,guestName,creditCard) رابطـه ســه بــه رابطـه ایـن اگـر (4
(R3(guestID,roomNo,from,to تجزیه شود، هر سه رابطه در 3NF هستند ولی در BCNF نیستند.
2- رابطه (R(A,B,C,D,E,F,G,H و مجموعه وابستگی های تابعی آن را در نظر بگیرید. کدام یـک از گزینـه
های زیر غلط است؟
F={D® EF,F®C,DG®AB}
1) این رابطه 32 ابر کلید دارد. 2) تنها کلید کاندید DGH است.
3) رابطه فوق در فرم نرمال دوم است. 4) رابطه فوق در نرمال فرم سوم نیست.
«202 » پایگاه داده

3- اگر کوتاهنرین کلید را کلید اصلی بگیریم، آنگاه بانک اطلاعات زیر در کدام فرم نرمال است؟

BCNF فقط (2 1NF فقط (1
BCNF,4NF (4 1NF , BCNF (3
4- رابطه (R(A,B,C,D,E,F,G با وابستگی های تابعی F را در نظر بگیرید. کدام یک از گزینه های زیر صحیح
نیست؟
F = {A ® BC,BE ® G,G ® CD,AD ® BG,AE ® G}
1) صفت B در وابستگی تابعی AD ® BG اضافی(extraneous) است.
2) تنها کلید کاندید رابطه AE}، R} است.
3) وابستگی تابعی AE ® G تکراری (redundant) است.
4) رابطه R در نرمال فرم دوم است.
5- رابطه (A(X,Y,Z,P,Q,R با وابستگی هـای تـابعی(Function Dependency) شـکل زیـر را در نظـر
بگیرید. این رابطه در کدام سطح نرمال است؟

BCNF (4 3NF (3 2NF (2 1NF (1

پایگاه داده «203»


6- مجموعه وابستگی تابعی FD زیر را در نظر بگیرید(هر حرف یک صفت است). برای این مجموعه، پایگاه داده
ای رابطه ای با سه جدول ABCDH ، AIE و EFG طراحی شده است. این پایگاه در چه سطح نرمـالی قـرار
دارد؟
AC IEC,CDE DE,E FG,F E
A IEG,AB IECD,ABE CDFGH
® ® ® ®
® ® ®
BCNF (4 3NF (3 2NF (2 1 NF (1
7- اگر جدولی در فرم نرمال BCNF باشد، ممکن است در کدام فرم نرمال دیگر نباشد؟ (دولتی 86)
4NF (4 3NF (3 2NF (2 1 NF (1
8- در رابطه (R(A,B,C,D,E با مجموعه وابستگی S ، کدام یک از گزینه های زیر نادرست است؟
S = {A ® C,B ® D,A,B ® E}
1) رابطه R ، نرمال 2NF می باشد.
2) رابطه R ، نرمال 3NF می باشد.
3) رابطه R ، نرمال 3NF و BCNF می باشد.
4) اگر رابطه R به روابط (R2(B,D) ، R1(A,B,E و (R3(A,C تفکیک شود، هر سه رابطه حاصـل نرمـال 3NF و
BCNF می باشند.:: موضوعات مرتبط: دانشگاهی , کامپیوتر , ,
:: برچسب‌ها: پایگاه داده 1 و2 رشته کامپیوتر و نرم افزار ,
:: بازدید از این مطلب : 17
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : محمد
ت : شنبه 23 دی 1396
.
کتاب های خلاصه منابع رشته مهندسی کامپیوترگرایش هوش مصنوعی برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست با پاسخنامه تشریحی برای کنکوریها با فرمت پی دی اف می باشد که در 119 صفحه تهیه شده است
دسته بندی کامپیوتر
بازدید ها 43
فرمت فایل pdf
حجم فایل 1909 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 119
جزوه نظریه زبان ها و ماشین ها رشته مهندسی کامپیوتر

فروشنده فایل

کد کاربری 1800
کاربر
 
 

جزوه نظریه زبان ها و ماشین ها رشته مهندسی کامپیوتر

توضیحات محصول : کتاب های خلاصه منابع رشته مهندسی کامپیوترگرایش هوش مصنوعی برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست با پاسخنامه تشریحی برای کنکوریها

 

فصل اول: نگاهی کلی به زبان ، گرامر و ماشین
نظریه محاسبات، سرفصل های متنوعی از جمله نظریه ماشین ها، گرامرها و زبانهای صوری، محاسبه پـذیری و پیچیـدگی را شـامل می شود.
این موضوعات در مجموع پایه نظری علوم کامپیوتر را تشکیل می دهند. در ایـن کتـاب ماشـین هـای مختلـف را مطالعـه کرده و نحوه ارتباط آنها با زبان ها و گرامرها را مورد بررسی قرار می دهیم.
ایده های مطرح شده در این کتـاب، کـاربرد مسـتقیم ومهمی در زبانهای برنامه سازی و کامپایلرها دارد.

مجموعه ها
مج اموعه زگروهی اعضاء است که ساختاری غیر از عضویت ندارند. می گوییم x متعلق به مجموعه S است و مـی نویسـیم Î Sx ،
بالعکس، عبارتxÏ s به این معناست که x متعلق به مجموعه S . نیست
تذکر: مجموعه نمیتواند دارای عضو تکراری باشد و ترتیب قرار گرفتن اعضای مجموعه مهم نم . یباشد
عملگرهای مجموعه
عملگرهای معمول بر روی مجموعه ها شامل اجتماع )(U ، اشتراك )(I ، تفاضل(-) است که به صورت زیر تعریف می شوند:
andAx|x{BA }Bx
}BxorAx|x{BA
Î= Î
= Î Î
I
U

- = Î andAx|x{BA Ï }Bx
عملگر مکمل
مکمل مجموعه Sبصورت s نشان داده شده و شامل تمام عناصر غیر موجود در S . است }:,{ ÏÎ= SxUxxS
که U ، همان مجموعه جهانی است که شامل تمام اعضاء ممکنه می باشد.
, U = I BABA , I = U BABA A= A است برقرار : مقابل روابط
مجموع ه تهی
مجموعه تهی(پوچ)، مجموعه ای است که هیچ عضوی نداشته و با f نمایش داده می شود.
, A Ç f = f , =fÈf U , f = U È f = AA است برقرار : مقابل روابط
مجموعه متناهی و نامتناهی
یک مجموعه اگر حاوی تعداد متناهی از اجزاء باشد، مجموع ه متناهی و در غیر اینصورت مجموعه نامتناهی نامیده می شـود انـدازه.
یک مجموعه متناهی برابر با تعداد اعضاء موجود در آن است و بصورت S نمایش داده می شود.
سه مفهوم اساسی
در درس نظریه زبانها و ماشین ها، سه مفهوم زیر بررسی می شوند:
زبان زبان، مجموعه ای از رشته ها روی یک الفبا می باشد.
گرامر گرامر، ابزاری برای تولید زبان می باشد.
ماشین
ماشین(اتوماتا)، ابزاری برای پذیرش زبان می باشند. توسط ماشین می توان تشخیص داد که آیا یـک رشـته مربـوط بـه زبـان
هست یا نه. مجموعه مهندسی کامپیوتر

تعریف می شود. هر رشته در زبان، جمله ای از زبان خوانده می شـود. مـی * یک زبان در اغلب موارد بعنوان زیر مجموعه ای از å
توان هر مجموعه ای از رشته های روی یک الفبای å را یک زبان تلقی کرد.
چند تعریف بر روی رشته ها در زیر آورده شده است:
-1 طول : طول رشته برابر تعداد سمبل های موجود در رشته است. (طول رشته wبا w نشان داده می شود.)
-2 الحاق: الحاق دو رشته v,w، یعنی(wv) رشته ای است که با اتصال سمبل های v به گوشه سمت راست w بدسـت
می آید.
-3 معکوس : معکوس رشته با نوشتن سمبل ها در جهت عکس بدست می آید.
-4 زیر رشته : هر دنباله متوالی از سمبل ها در w، زیر رشته w خوانده می شوند.
-5 پیشوند و پسوند : اگر w=vu ، آنگاه زیر رشته v پیشوند و زیر رشته u ، پسوند رشته w خوانده می شوند.
مجموعه تست
-1 کدام گزاره صحیح است؟
1) شرایط لازم و کافی برای منظم نبودن یک زبان وجود دارند ولی هنوز کشف نشده اند.
2) هیچ شرط لازم و کافی برای منظم نبودن یک زبان وجود ندارد.
3) لمpumping یک شرط لازم برای نبودن یک زبان ارائه می دهد.
4) لم pumpingیک شرط کافی برای منظم نبودن یک زبان ارائه می دهد.
6 کدام گزاره نادرست است؟
1) اشتراك دو زبان منظم روی یک مجموعه الفبای مشخص، حتما منظم است.
2) هر زبان نامنظم، زیر مجموعه یک زبان منظم است.
3) هر زبان ناتهی، حتما شامل یک زبان ناتهی و منظم است.
4) اجتماع تعداد دلخواهی از زبان های منظم، حتما منظم است.
کدام یک از گزینه های زیر نادرست است؟
U LL 21 نیز نامنظم خواهد بود.
L2 زبانهای نامنظم باشند، آنگاه
L1 و
1 ) اگر
} 2
L2 زبانهای منظم باشند، آنگاه
L1 و
2 ) اگر
R
Î= 1 نیز منظم خواهد بود.
andLw|w{L Î Lw
3 ) الگوریتمی وجود دارد که می تواند تعیین کند که آیا یک زبان نوع سوم (منظم) نامتناهی است یا خیر.
4 ) الگوریتمی وجود دارد که می تواند تعیین کند که آیا یک زبان نوع سوم (منظم) تهی است یا خیر.
1 در گرامر مستقل از متن G هیچ سمبل غیر پایانی A وجود ندارد به طوری که UAVA
+
است؟Þ . کدام گزینـه صـحیح

1 ) زبان معادل آن منظم نیست 2) یک زبان منظم را معرفی می کند.
3 ) زبان معادل آن بی پایان و نامنظم است. 4) زبان معادل آن بی پایان ولی منظم است.:: موضوعات مرتبط: دانشگاهی , کامپیوتر , ,
:: برچسب‌ها: جزوه نظریه زبان ها و ماشین ها رشته مهندسی کامپیوتر ,
:: بازدید از این مطلب : 8
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : محمد
ت : شنبه 23 دی 1396
.
 
کتاب های خلاصه منابع رشته مهندسی کامپیوترگرایش هوش مصنوعی برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست با پاسخنامه تشریحی برای کنکوریها با فرمت پی دی اف می باشد که در 111 صفحه تهیه شده است
دسته بندی کامپیوتر
بازدید ها 51
فرمت فایل pdf
حجم فایل 2614 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 111
جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر

فروشنده فایل

کد کاربری 1800
کاربر
 
 

جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر

توضیحات محصول : کتاب های خلاصه منابع رشته مهندسی کامپیوترگرایش هوش مصنوعی برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست با پاسخنامه تشریحی برای کنکوریها

فصل اول: اعداد و کدگذاری
زبان یک سیستم دیجیتال مجموعهای از صفر و یک ها است که همان اعداد در مبنای دو هستند. بنـابراین بطـورکلی

مبناهای مختلف سر و کار داریم که همخانواده مبنای دو هستند با

تذکر 1: بطورکلی مبنای r، محدوده موردنظر o £ r r £ -1 . است
مثال: مبنای 10 محدوده ارقام o £ £ 10 9
اعداد علامتدار
اعداد علامت دار، اعدادی هستند که اعداد منفی و مثبت را نمایش میدهند برای تشخیص عدد مثبت یا منفی در سیستم
دیجیتال بیت علامت (سمت چپترین بیت) بیانگر مطلب است.
اگر بیت علامت عدد صفر، عدد مثبت، اگر بیت علامت عدد یک، عدد منفی است.
3 روش برای نمایش اعداد علامت : دار وجود دارد
1 - روش علامت مقدار
در این روش بیت سمت چپ عدد نشان دهنده، علامت است و هیچ ارزش دیگری ندارد. این بیت اگر 1 باشد عـدد منفـی
است و اگر صفر باشد عدد مثبت است.
n = 4 اعداد 5+ و 5- بصورت زیر نمایش داده می . شوند برای

 


تستهای فصل اول
تست 1: اعداد 111 1 o o o o 1o 1o o 11 1 , به صورت مکمل 2 نمایش داده شدهاند. حاصل جمع این دو عدد با یـک
جمع کننده مکمل دو کدام یک از گزینه های زیر خواهد بود؟
399+ (4 (143+ 3 -113 (2 - (15 1
تست 2: کدام جمله در رابطه جمع هشت بیت زیر درست است؟ scomplement2
1 1) سمت چپ حذف میشود و حاصل درست است.
1 2) سمت چپ over flow است و حاصل غلط است.
1 3) سمت چپ نشانگر علامت حاصل است.
4) حاصل را با بیت 1 سمت چپ جمع کرد.
1 11 11
11 11 1
11 1111
+
o o o
o o o
o o o

تست 3: ارزش معادل کدام گزینه صحیح است؟
Dec Hexa decimal Binary octal imal
77/35 22 99/ ID/FD 1( 111o o 1/ 111111 1
35 67/ 29 99/ ID/FD 2( 111o o 1/ 111111 1
111o o 1/ 111111 1 35 67/ 29 89/ ID/FD 3(
111o o 1/ 111111 1 35 67/ 29 89/ ID/FD 4:: موضوعات مرتبط: دانشگاهی , کامپیوتر , ,
:: برچسب‌ها: جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر ,
:: بازدید از این مطلب : 10
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : محمد
ت : شنبه 23 دی 1396
.
 
کتاب های خلاصه منابع رشته مهندسی کامپیوترگرایش هوش مصنوعی برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست با پاسخنامه تشریحی برای کنکوریها با فرمت پی دی اف می باشد که در 170 صفحه تهیه شده است
دسته بندی کامپیوتر
بازدید ها 70
فرمت فایل pdf
حجم فایل 2786 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 170
جزوه ساختمان گسسته رشته مهندسی کامپیوتر

فروشنده فایل

کد کاربری 1800
کاربر
 
 

جزوه ساختمان گسسته رشته مهندسی کامپیوتر

توضیحات محصول : کتاب های خلاصه منابع رشته مهندسی کامپیوترگرایش هوش مصنوعی برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست با پاسخنامه تشریحی برای کنکوریها

فصل اول: حساب گزارهها
تعریف: در یک استدلال هر یک از عبارات استفاده شده برای رسیدن به نتیجه را فرض یا مقدم و عبارت آخر را نتیجه یا تالس . مینامیم
* یک استدلال زمانی معتبر است که اگر فرضهای آن درست باشد نتیجه درست است.
* جملات یا راست هستند یا دروغ ولی هرگز نمیتوانند هم درست باشند هم دروغ. چنین جملاتی را گزاره می . نامیم
قاعده طرد شق ثالث گزارهای که دروغ نیست، پس راست است و برعکس.
گزاره: یک جمله خبری است که یا راست است یا دروغ ولی نه هر دو.
قضیه: گزارهای که راست بودن آن را در یک سیستم ریاضی بتوان ثابت کرد.
تشکیل گزارههای جدید از روی گزارههای قبلی (حروف پیوندی مبنا):
- حرف پیوندی «و»، «عطف»، « Ù »: زمانی راست است که هر دو راست باشد.
- حروف پیوندی «یا»، «فصل»، « Ú »: زمانی راست است که یکی از گزار . هها راست باشد
- نقیض «~»، یا نفی یک گزارهها: ارزش گزاره اول را نفی . میکند
- جدول درستی: روشی برای تجزیه و تحلیل ارزشهای گزارهها
n نکته: در نوشتن جدول درستی اگر گزارهای مبنا داشته باشیم
2 . ترکیب داریم
مراحل : ارزیابی
-1 داخلیترین پرانتز
-2 عمل
Ú و Ù عمل 3-
گزاره راستگو: ارزش درستی گزارههای مبنای تشکیل دهنده آنها همواره راست باشد.
نکته: دو گزاره را به طور منطقی هم ارز گوییم اگر به ازای هر ترکیب همسان از ارزش گزارههای مبنای تشکیل دهنده آنها مقـادیر
درستی داشته باشد. (با گزار ه های همارز میتوان گزارههای پیچیده را با گزارههای ساده جایگزین کرد) = p q
گزاره ( های شرطی R p q ): گزاره ی p را مقدم و q را تالی مینامیم و این گزاره زمانی نادرست است که مقدم درست ولی تالی
نادرست باشد.
p ® q º~ p Ú q º~ q ® Ù ~ p(p ~ q) :قضیه
تعاریف شرطی:
اگر p آنگاه q
p اگر q
q اگر p
p شرط کافی برای q . است
q شرط لازم برای p . است.
مطالب تکمیلی فصل اول
منطق ریاضی
منطق: به مجموع ۀ قواعدی که به کمک آنها بتوان اعتبار یک استدلال را مشخص نمود «منطق» گفته میشود. در منطـق صـحبت
از مطالبی است که درست (True) و یا نادرست (False ) میباشند. در جبر عادی، متغیرها روی دامنهای از اعداد تعریـف مـیشـوند
ولی در منطق، متغیرها دامن هشان مجموعۀ {F,T} میباشد که مخفف کلمات True و False . هستند
گزاره: جملهای خبری که بتوان به آن ارزش درست یا نادرست داد گزاره نامیده میشود. گزارهها معمولاً با حروف بـزرگ انگلیسـی
بجز F,T نشان داده میشوند و به آنها «گزاره نما» (متغیر گزارهای) گفته می . شود
جبر گزارهها
گزارة ساده: گزارهای که قابل تجزیه به گزارههای کوچکتر نبوده و خود مستقلاً دارای ارزش T یا F . باشد
گزارة مرکب: از دو یا چند گزار ة ساده تشکیل میشود که با «رابطهای منطقی» با هم ترکیب شد . هاند
رابط منطقی (لفظ پیوند دهنده): مجموعهای از عملگرها میباشند که برخی بر روی یک گزاره عمل میکنند و بعضی بین دو یا
چند گزاره واقع شده و بسته به T یا F بودن هر گزاره، حاصل T یا F را برای ترکیب بدست آمده، تعیین می . نمایند .

 

تستهای فصل اول
-1 برای فرمول گزاره ای (P « Q) « (P ÙQ) Ú Ù (P ~ Q) مجموع مینترم ( ها PDNF) و حاصل ضرب ماکسـترمهـا
(PCNF) چیست؟
ندارد وجود . PCNF و å(o,1,2 3, ) (2 ندارد وجود . PDNF و Õ(o,1,2 3, ) (1
Õ(1 3, ) و å(o, )2 (4 å(0,2) , =Õ(1 3) (3
-2 در منطق گزارهها ..........
1) هر گزاره راستگو (tautology) یک قضیه نیست.
2) هر قضیه یک گزاره راستگو (tautology) است و بالعکس.
3) هر قضیه یک گزاره راستگو (tautology) نیست.
4) در مورد راستگویی یک قضیه چیزی نم . یتوان گفت
-3 فرض کنید {h : p , ®{o 1 یک تابع ارزش باشد. و A گزار های باشد که h(A) =1 . در این صورت:
A (1 همیشه صادق است. A ~ (2 همیشه صادق نیست.
A (3 ~ همیشه صادق است. 4 ) نمیتوان چیزی درباره A ~ . گفت
.......... ~ (p ®~ p) گزاره 4-
1) همیشه صادق است. 2 ) با p . معادل است 3) همیشه کاذب است. 4) با p ~ . معادل است
-5 صورت نرمال عطفی (CNF) فرمول (p « q) ~ عبارتست از: ......... .
~ p q Ù (2 ~ ((p ® q) Ù ®(q p)) (1
(p Ú q) Ù Ú (~ p ~ q) (4 (p ® q) Ù ® (~ p ~ q) (3
{po o ® p1,p1® p2,p2® ® p3 3 ,p p } ههای گزار مجموعه 6-
1) سازگار نیست.
2) بستگی به صدق یا کذب ات مهای p1 و p2 و p3 . دارد
.3) سازگار است
4) بستگی به صدق یا کذب اتم p o دارد.
-7 علامت [p[x / t یعنی در فرمول p، در صورت امکان، ترم t را به جای متغیـر x جانشـین کنیـد. در ایـن صـورت
:از عبارتست ($ < x(y x))[y/ x]
" < y(y x) (4 " < y(x y) (3 $ < x(x x) (2 $ < x(y x) (1:: موضوعات مرتبط: دانشگاهی , کامپیوتر , ,
:: برچسب‌ها: جزوه ساختمان گسسته رشته مهندسی کامپیوتر ,
:: بازدید از این مطلب : 22
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : محمد
ت : شنبه 23 دی 1396
.
 
کتاب های خلاصه منابع رشته مهندسی کامپیوترگرایش هوش مصنوعی برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست با پاسخنامه تشریحی برای کنکوریها با فرمت پی دی اف می باشد که در408 صفحه تهیه شده است
دسته بندی کامپیوتر
بازدید ها 63
فرمت فایل pdf
حجم فایل 6122 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 408
جزوه ریاضیات مهندسی رشته مهندسی کامپیوتر

فروشنده فایل

کد کاربری 1800
کاربر
 
 

جزوه ریاضیات مهندسی رشته مهندسی کامپیوتر

توضیحات محصول : کتاب های خلاصه منابع رشته مهندسی کامپیوترگرایش هوش مصنوعی برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست با پاسخنامه تشریحی برای کنکوریها

 

فصل اول:سری فوریه، انتگرال و تبدیل فوریه
1-1 ) توابع متعامد
k اگر مجموعه توابع
f را
n m (x),f (x) تابع دو اینصورت در ،باشند پیوسته [a ,b] هی باز در h(x) تابع و f (x) , k = 1,2 3, ,K
نسبت به تابع وزنی(h(x متعامد میگوئیم اگر
b
n m a
f (x)f (x)h(x)dx = ¹ m n ò
o
f (x) , k = 1,2 3, ,K را یـک k اگر رابطهی فوق به ازای هر دو مقـدار m n ¹ برقـرار باشـد در اینصـورت مجموعـه توابـع
مجموعه توابع متعامد نسبت به تابع وزنی (h(x در بازهی [a, b] می نامیم.معمولاً h(x) = 1 فرض میشود و ضرب داخلـی
دو تابع به صورت زیر معرفی میگردد
b
n m n m a
(f (x),f (x)) = f (x)f (x)dx ò

f (x),k = 12, ,K را مجمومعه توابع متعامد در بازه ی [a, b] مینامیم اگر ضرب داخلی هر دو تابع k بنابراین مجموعه توابع
متمایز از این مجموعه توابع برابر صفر باشد.
تابع همساز:
اگر تابع (u(x, y دارای مشتقات نسبی مرتبه دوم پیوسته بوده و در معادلـه لاپـلاس صـدق کنـد، یـک تـابع همسـاز یـا
هارمونیک نامیده . میشود
نکته 27: اگر تابع f(z) = + u iv تحلیلی باشد آنگاه توابع v,u همساز هسـتند و در ایـن حالـت v را مـزدوج همسـاز یـا
مزدو ج هارمونیک تابع u . مینامیم
نکته 28: خواص زیر در مورد توابع تحلیلی و توابع همساز صادق هستند
1) اگر u + iv تحلیلی باشد آنگاه v iu+ - نیز تحلیلی خواهد بود به بیان دیگـر اگـر v مـزدوج همسـاز u باشـد آنگـاه u
مزدوج همساز v- . میباشد
2 ) اگر v مزدوج همساز u , u نیز مزدوج همساز v باشد آنگاه v,u مقادیر ثابت هستند.
3) اگر تابع f(z) = + u iv تحلیلی بوده و توابـع v,u در رابطـه ای ماننـد h(u, v) = o صـدق کننـد آنگـاه (f(z تـابع ثابـت
میباشد. بنابراین اگر h(u, v) = o در یک تابع غیرثابت صدق کند تابع (f(z در هیچ نقطهای تحلیلی نخواهد بود.
f(z) y iy تابع 3
3 + = همواره غیرتحلیلی است چون u v
= . میباشد
4) در تابع تحلیلی(f(z راگ بخش حقیقی یا موهومی یا اندازه یا آرگومان تابع ثابت باشد آنگاه (f(z تـابعی ثابـت خواهـد

بود.
5) اگر(f(z تابعی همواره تحلیل باشد آنگاه فاقد متغیر z میباشد به همین دلیل توابعی ماننـد (z ، z ، Re(z و (cos(z
غیرتحلیلی هستند.
مجموعه تست:: موضوعات مرتبط: دانشگاهی , کامپیوتر , ,
:: برچسب‌ها: جزوه ریاضیات مهندسی رشته مهندسی کامپیوتر ,
:: بازدید از این مطلب : 36
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : محمد
ت : شنبه 23 دی 1396
.
 
جزوه مبانی نظری معماری كه با فرمت پی دی اف در 137 صفحه آماده شده است جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته معماری ویژه کنکور سال 95
دسته بندی معماری
بازدید ها 31
فرمت فایل pdf
حجم فایل 9074 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 137
جزوه مبانی نظری معماری

فروشنده فایل

کد کاربری 1800
کاربر
 
 

جزوه مبانی نظری معماری

جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته معماری ویژه کنکور سال 95

فهرست مطالب

عناصر اولیه در ارتباط بصری................................................................................................ ...................8

تعریف ریاضی نقطه: ............................................................................................................................8

عناصر نقطه مانند در معماری: ................................................................................................ .................9

حالات روانی شکلها:...........................................................................................................................11

رنگمایه ( تونالیته یا سایه - روشن):................................................................................................ ..........13

ترکیب رنگها: ................................................................................................................................ ..15

رنگهای گرم و سرد: ...........................................................................................................................17

تضادهای رنگی ( کنتراست رنگی): ................................................................................................ ...........19

نسبتهای گوته: ................................................................................................................................19

ویژگیهای روانی رنگها:........................................................................................................................20

شکلها و رنگها:................................................................................................................................ .22

ترکیببندی ( کمپوزسیون 22..............................................................................................(Composition

طراز کردن و برجسته ساختن:................................................................................................ ...............23

انواع تعادل: ................................................................................................................................ ....24

تعادل متقارن: ................................................................................................................................ .24

تعادل نامتقارن:................................................................................................................................25

تعادل شعاعی یا مرکزی: ................................................................................................................27

عناصر اولیه در ارتباط بصری

هر تصویری از عناصر اولیه مرکب است. این عناصر عبارتند از: نقطه، خط، شکل، جهت، سایه – روشن، رنگ، بافت، بعـد،

مقیاس و حرکت.

انتخاب و ترکیب این عناصر بستگی به ساخت و نوع کار دارد.

نقطه:

ساده ترین، تجزیه ناپذیرترین و اولین عنصر است. نقطه همیشه به شکل دایره توپر نیست و هـر شـکلی مـیتوانـد داشـته

وباشد. نقطه ب دن یا شکل بودن آن نسبت به محدوده فضایی که در آن قرار دارد تعریف میشود. یک واحد سـاختمانی در

عکس هوایی شهر، یک نقطه است اما در مقیاس محله دیگر یک نقطه به حساب نیامده و یک شکل محسوب می . شود

نقطه مبین یک مکان در فضا است و چشم را شدیداً به خود جذب میکند. نقطه وسیله اندازهگذاری است. چند نقطـه در

یک کادر خاصیت اتصالی دارد. سبکی در نقاشی وجود دارد به نام (Pointilist) و پوینتیلیست که وسیله نقاشـی در آن

فقط نقطه است

 

تعریف ریاضی نقطه:

نقطه عنصر بدون بعد است. از نظر هنرهای بصری اولین اثر قلم روی کاغذ یا... نقطه است و شـکل و انـدازه آن متغیـر

است. نقطه انرژی کافی برای ارتباط بصری دارد. از نظر فلسفی فاقد بعد است و حالت ایستا، بدون جهت و مرکزی دارد.

در فرمشناسی نقطه میتواند مشخص کننده دو سر یک خط، تقاطع دو خط، برخورد گوشههای یـک سـطح یـا حجـم و

مرکز یک شکل یا یک محوطه باشد. نقطه در مرز محیط خود دارای تعادل و سکون است. عناصـر اطـراف را حـول خـود

سازماندهی میکند و محیط اطراف را تحت تسلط قرار میدهد. وقتی نقطه از مرکز دور میشود یک کشـش بصـری بـین

نقطه و محیطش به وجود می . آید

رنگهای گرم و سرد:

اصطلاح رنگ گرم و سرد به دمای رنگ مربوط میشود که حاصل تاثیر فیزیولوژیک رنگهاست. رنگهای گرم باعث افزایش

فشارخون، انقباض مردمک چشم، ایجاد انرژی و تحرك میشود و بالعکس رنگهای سرد.

رنگهای گرم اصلی زرد و قرمز هستند. رنگ سرد اصلی آبی است. در یک ترکیببندی رنگهای گرم در حال انبسـاط بـوده

نزدیکتر دیده میشوند. رنگهای سرد عمیق و آرام هستند و برای رنگ زمینه مناسبند. رنگ گرم در زمینه سرد از خلـوص

و تحرك بیشتری برخوردار است و بالعکس.

ترکیبات قرمز و زرد رنگهای گرم را تشکیل میدهد. میزان گرمای رنگها به ترتیب به صورت زیر است:

نارنجی زرد نارنجی نارنجی قرمز ? 18 مبانی نظری معماری

 

ترکیبات آبی و آبی سبز رنگهای سرد را تشکیل میدهد. آبی و فیـروزهای و آبـی روشـن رنگهـای سـردند کـه فیـروز های

سردترین رنگ است.

رنگهای خنثی:

رنگهای سفید، سیاه و انواع مختلف خاکستریها، رنگهای خنثی هستند که بار عاطفی زیادی نداشته و نه سرد و نه گرمند.

رنگهای مکمل:

ترکیب هر دو رنگ اصلی، رنگی را به وجود میآورد که مکمل رنگ اصلی سوم است.

آبی + قرمز = بنفش زرد

زرد + قرمز = نارنجی آبی

آبی + زرد = سبز قرمز

هر دو رنگ مکمل، اگر با نسبتهای مشخصی ترکیب شوند یک رنگ خنثی (خاکستری) به دست می . آید

رنگهای مکمل کنار هم خاصیت رنگی یکدیگر را تشدید میکنند. در دایره رنگ اتین، رنگهای مکمل روی یک قطـر قـرار

دارند.

نوع فایل:Pdf

سایز: 6.27mb

تعداد صفحه:137:: موضوعات مرتبط: دانشگاهی , معاری , ,
:: برچسب‌ها: جزوه مبانی نظری معماری ,
:: بازدید از این مطلب : 70
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : محمد
ت : شنبه 23 دی 1396
.
 
این جزوه درمورد تاریخ معماری (قسمت دوم) است كه با فرمت پی دی اف در 174صفحه آماده شده است جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته معماری ویژه کنکور سال 95
دسته بندی معماری
بازدید ها 41
فرمت فایل pdf
حجم فایل 5607 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 174
جزوه تاریخ معماری (قسمت دوم)

فروشنده فایل

کد کاربری 1800
کاربر
 
 

جزوه تاریخ معماری (قسمت دوم)

 

فهرست مطالب

معماری جهان...................................................................................................................................9

ایاصوفیه، قسطنطیه.............................................................................................................................9

سنت ویتاله، راونا (530 -547 میلاد) .......................................................................................................10

کلیسای مدور سانتا کنستانزا، روم (340-355 میلادی) ..................................................................................10

معماری جهان.................................................................................................................................11

مبانی نظری معماری..........................................................................................................................11

مقدمه ..........................................................................................................................................11

هدف ...........................................................................................................................................11

الفبای معماری ................................................................................................................................11

روش ارائه درس: ..............................................................................................................................11

برخی تعاریف..................................................................................................................................12

مفاهیم کلی و همگانی در معماری ..........................................................................................................12

انواع فضا .......................................................................................................................................13

معماری هنر خلق فضا است، فضایی قابل ادراك و دارای فرم.............................................................................13

برخی عناصر تعریف کننده فضا: .............................................................................................................14

بازشوها در فضا: ...............................................................................................................................14

نتیجه گیری ...................................................................................................................................15

ادراك .......................................................................................................................................... 16

مبحث ادراك برای شناخت اثر معماری..................................................................................................... 16

انواع احساسها ................................................................................................................................17

آشنایی با معماری جهان .....................................................................................................................18

هنر غارنشینان.................................................................................................................................18

معماری جهان

مبانی نظری معماری

مقدمه

این درس که شامل شرکت در کلاسهای نظری و نیز تمرینهای عملی است با یک هدف خاص دنبال میشود که به

طور خلاصه آن را میتوان به شرح زیر بیان کرد:

هدف

آشنایی با آثار جاودانه معماری جهان به قصد کشف حاکم بر اصول خلق فضا در آنها، در جهت به دست آوردن ابزار

مناسب برای فعالیت در زمینه معماری.

چنانکه از جمله بالا بر میآید در مورد جاودانگی و جهانی بودن آثار مورد بحث تأکید داریم و دلیل این تأکید خود نهفته

در هدفی است که آن را دنبال میکنیم یعنی شناخت الفبای معماری.

الفبای معماری

عناصر تشکیل دهنده فرم و فضا ابزار حساس معماری هستند که در مقابل ''عملکردگرایی'' محض، شناخت آنها، هدف ما

است، چرا که سودمندی و عملکردگرایی تابع زمان و مکان و زودگذر است ولی آنچه خارج از زمان و مکان به فرم و فضا

مفهوم میبخشد، راز جاودانگی یک اثر و جهانی بودن آن را در خود دارد. بنابراین برای رسیدن به هدفی که ذکر شد به

روش زیر عمل میکنیم:

روش ارائه درس:

روش ارائه درس یک روش دو مرحلهایست که مرحله اول آن حائز توجه و اهمیت بیشتر است.

- در مرحله اول پا را فراتر از حیطه تاریخی میگذاریم و به شناخت و تجزیه و تحلیل عناصر تشکیل دهنده یک اثر

معماری (فرم، فضا و سازه) خارج از قیود زمانی و مکانی میپردازیم. در این مسیر سعی در کشف اصول جهانی و جاودانه

معماری داریم.

- مرحله دوم عوامل زمان و مکان را دخالت داده و کوشش میکنیم با آثار معماری هر دوره تاریخی با توجه به تأثیرات

زمانی و مکانی آشنا شویم و در این مسیر به کشف اصول تابع زمان و مکان در معماری نائل آییم و با روند تاریخی و

پیدایش سبکها و مکاتب آنها آشنا خواهیم شد.? 12 تاریخ معماری /قسمت دوم

 

در فصل اول سیلابس درس طوری تنظیم شده است که تابع سیر تاریخی معمول در کتابهای تاریخ هنر و معماریست

اما باز به علت تأکید که در مرحله اول روی تجزیه و تحلیل آثار معماری فارغ از زمان و مکانشان داریم، در هر فصلی

نخست یک اثر را پیش از آنکه وارد دوره تاریخی آن شویم مطالعه میکنیم و سپس به دوره تاریخی آن اثر و بررسی

ویژگیهای هر دوره و تأثیر آن ویژگیها در هنر معماری آن دوره میپردازیم.

برخی تعاریف

فرهنگ: مجموعه ارزشها، رفتارها و پندارهای جامعه/ ایدئولوژی و مذهب، علم تکنولوژی، هنر/.

هنر: توانایی عینیت بخشیدن به احساسات یا تبدیل موارد ذهنیتها به موارد ملموس در مسیر نیل به کمال است.

معماری: هنریستکه نشأت گرفته از ایدئولوژی و مذهب و علم تکنولوژی یک جامعه است. معماری بازتابی از فرهنگ یک

جامعه است. به این ترتیب بحث سبکها و دورهها در آن مطرح است.

طبق نظر ویترو ویوس: در معماری ایستایی، زیبایی و کارآیی مطرح است.

بنابراین میتوان گفت: معماری هنر خلق فضا در جهت رفع نیازهای عینی و ذهنی بشر به کمک تکنولوژی است.

سبک: روش بیان و نحوه برخوردی است که مورد قبول مردم یک دوره قرار گرفته و جملگی در صحت آن متفقالقولند.

مکتب: زیر مجموعه سبک است. نقش یک هنرمند، سلیقه یک گروه، نگرش خاص یک مذهب، یا نقش یک مکان

جغرافیایی در پیدایش یک جریان هنری میتواند یک مکتب را بوجود آورد.

مد: پاسخگویی به نیازهای روانی (ذهنی و غیرذهنی) در کوتاه مدت است.

معرفی معماران و اتفاقات مهم دورانهای معماری معاصر ایران:

دوره ناصری:

تأثیرات شهرسازی هوسمان و نمایشگاههای جهانی عامل اصلی ورود مدرنیته به ایران مجلس شورای ملی اثر میرزا مهدی

خان شقاقی (متأثر از معماری نئوکلاسیک اروپا)

ساختمان دارالفنون

تکیه دولت توسط ممالک در سال 1284 هـ . ق

ورود اکلکتیزم اروپایی: ساختمانهای قدیم تلگرافخانه | ساختمان شمسالعماره (استفاده از سـاعت بـه عنـوان نمـاد نئـو

گوتیک، یکی از شاهکارهای آئینه کاری و گچ بری قاجار، در زمره نخستین ساختمانهای پنج طبقه تهران)

خانه قوام (موزه آبگینه اکنونی توسط هانس هولاین، استفاده از پلکان مدور در سرسرا)

عمارت تلگرافخانه (استفاده از عناصر معماری نئوکلاسیک و گنبد فرانسوی)

دوره پهلوی اول:

همزمان با مراحل اولیه صنعتی شدن ایران و احداث راهها، پلها و راهآهن

طرح ایستگاه راه آن 1313 (تحت تأثیر معماری نازیستی با تأکید بر ابهت)

طرح دانشگاه تهران و دبیرستان البرز تحت تأثیر معماری نئوکلاسیک

آندره گدار Andre Godard: متولد سال 1881 میلادی معمار و باستانشناس فرانسوی بود، او در اوایل دوره پهلوی بـه

ایران وارد شد و به استخدام دولت ایران درآمد. مسئولیتهـای او نظیـر مـدیر اداره عتیقیـات (باسـتانشناسـی و مـوزه)

فعالیتهای پژوهشی و شناسایی و ثبت آثار فرهنگی ایران (با همکاری همسرش یدا گدار و ماکسیم سیرو) انتشار نشـریه

باستان شناسی، بنیان گذاری دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، ریاست و استادی همین دانشـکده در آغـاز، وی را

مهمترین شخصیت خارجی معماری دوره پهلوی اول قرار میدهد که نزدیک به ربع قرن در ایران حضور داشت.

از مهمترین آثار او در زمینه طرح و اجرای آثار معماری، نقشه اصلی جانمایی محوطه و سـاختمانهـای دانشـگاه تهـران،

طرح و سرپرستی موزه ایران باستان بوده است.

نوع فایل:Pdf

سایز: 5.47mb

 

تعداد صفحه:174:: موضوعات مرتبط: دانشگاهی , معاری , ,
:: برچسب‌ها: جزوه تاریخ معماری (قسمت دوم) ,
:: بازدید از این مطلب : 25
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : محمد
ت : شنبه 23 دی 1396
.
 
این جزوه درمورد تاریخ معماری (قسمت اول) است كه با فرمت پی دی اف در 182صفحه آماده شده است جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته معماری ویژه کنکور سال 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی
دسته بندی معماری
بازدید ها 41
فرمت فایل pdf
حجم فایل 8541 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 182
جزوه تاریخ معماری (قسمت اول)

فروشنده فایل

کد کاربری 1800
کاربر
 
 

جزوه تاریخ معماری (قسمت اول)

 

فهرست مطالب

فصل اول : هنر قبل از تاریخ................................................................................................ ............... 7

هنر بدوی ( هنر پریمی تیو ):................................................................................................ ..................7

خاور نزدیک جایگاه اولین تمدن بشری : ................................................................................................ .....8

تستهای فصل اول ( هنر قبل از تاریخ)................................................................................................ .......12

فصل دوم : هنر بین النهرین................................................................................................ ..............13

تست فصل دوم: (بین النهرین) ................................................................................................ ..............18

فصل سوم: هنر مصر ....................................................................................................................... 19

هنر مصر : ................................................................................................................................ ......20

تست فصل سوم ( تمدن مصر):................................................................................................ ...............25

فصل چهارم : هنر ایران قبل از اسلام ................................................................................................ ..26

هنر ایران قبل از اسلام:.......................................................................................................................27

تمدن هخامنشی ( معماری پارسی ) ................................................................................................ .........30

نقش رستم:................................................................................................................................ ....37

تست های فصل چهارم:هنر ایران قبل از اسلام:............................................................................................47

فصل پنجم : هنر هند ......................................................................................................................52

تست های فصل پنجم: ....................................................................................................................... 56

فصل ششم : هنر چین و ژاپن ................................................................................................ .......... 57

هنرچین و ژاپن:...............................................................................................................................58

تست های فصل ششم: .......................................................................................................................62

فصل هفتم: هنر یونان.................................................................................................................... 63

هنر یونان : ................................................................................................................................ .....64

تست های فصل هفتم ( هنر یونان ) ................................................................................................ ........71

فصل هشتم : هنر روم .................................................................................................................... 73

فصل اول : هنر قبل از تاریخ

هنر بدوی (هنر پریمی تیو ):

از نظر مورخان دوره ای قبل از تاریخ دو رانی است که از آغاز ظهور بشر در حدود چهار میلیون سـال پـیش تـا بدسـت

آمدن نخستین اسناد مدارك ادامه داشته است این دوران شامل دو دوره عصر حجر و عصر فلزات می باشد.

عصر حجر شامل سه دوره است :

الف ) دوره پارینه سنگی یا سنگ قدیم : از مشخصات این دوره حضور انسان اولیه و اقتصاد بر مبنای شکار می باشد.

دوره پارینه سنگی به سه دوره تقسیم میگردد:

1 )پارینه سنگی قدیم 2 )پارینه سنگی میانه 3 )پارینه سنگی جدید

نقاشیهای درون غار آلتامیرا در اسپانیا ، لاسکو،کومپال و فون دوگوم درفرانسه و حضور انسـان اولیـه درغارهـای معـروف

ایران مانند هوتو و کمر بند مربوط به دوران پاره سنگی . جدید می باشد

از مشخصات نقاشی های درون غارها انتزاعی بودن آن ورعایت اصول طبیعت گرایانه (ناتور الیستی) و نزدیکی به واقعیـت

را میتوان نام برد. انسان اولیه با پرتاب نیزه وتمرین مداوم به سوی نقاشی حس غلبه بر آن حیوانات را پیدا میکرد و با ا

فزایش تعداد حیوانات درنقاشی بارور تر شدن آنهارا طلب می کرد.

ب) دوره میان سنگی یا سنگ میانه: زمان شروع این دوره از هزاره دهم تا ششم قبل از میلاد اسـت . از خصوصـیات

این دوره ساخت ابزار توسط انسان اولیه است که این ابزار جنبه عملکردی داشته است.

 

ج) دوره نو سنگی یا سنگ جدید : در این دوران بشر اولیه که ابزار سازی را از برای شکار انجام می داد، کنار گذاشت

و به کشاورزی و دامداری متمایل شد از خصوصیات این دوره ظهور کشاورزی ، کم شـدن وسـعت جنگلهـا ،شـروع خانـه

سازی با چوب ، تولد صنایع سفال و نساجی ، تولید لوازم سنگی جدید متناسب با صنایع تازه متولد شده و پـرورش گلـه

های بزرگ گاو ، بز ، اسب را می توان نام برد . ? 8 تاریخ معماری

 

در مناطقی از اروپا سنگ های عظیمی را بدون استفاده از ملات بر روی هم قرا ر میدادند که جنبه مذهبی داشـته انـد و

گاهی به عنوان مقبره استفاده می شد که به آن" دولمن" میگفتند از نمونه های آن بنای استون هنج واقع در سالزبری

انگلستان را می توان نام برد ،پلان این بنا دایره ای شکل است با 120 قطعه سنگ که عملکرد آن رصد خانه بوده است.

نکته:اولین خانه های ساخته شده بدست بشر خانه های دایره ای شکلی بوده است که با شـاخ و بـرگ گیاهـان پوشـش

داده می شد علت استفاده از پلان مد ور حل کردن مشکلات سقف بوده است.

عصر فلزات نیز شامل دو دوره می باشد عصر مفرغ و عصر آهن

 

تستهای فصل اول (هنر قبل از تاریخ)

1. به عقیده گیرشمن قدیمی ترین محل سکونت بشری که در دشت ساخته شده کدام است؟

1 )اریحا در فلسطین 2 )چتل هویوك 3 )سیلک در کاشان 4 ) تپه حصار در دامغان

پاسخ: طبق مطالب بیان شده در متن گزینه (( 3 )) پاسخ صحیح می باشد.

2 . تپه سیلک ، تپه حصار ، تپه گیان و شهر سوخته بترتیب در نزدیکی...........هستند.

1 ) کاشان ، دامغان ، نهاوند وسیستان 2 ) کاشان ، دامغان ، همدان وسیستان

3 ) کاشان ، سمنان ، تویسر کان و کرمان 4 ) کاشان ، دامغان ، تبریز و کرمان

پاسخ گزینه ((1)) صحیح است .

3. روستاهای صخره ای ایران چه نام دارند و در کجا واقع می باشند ؟

1) کندوان ، در نزدیکی تبریز و ابیانیه در نزدیکی کاشان

2) کندوان در نزدیکی تبریز و ماسوله در نزدیکی رشت

3) میمنه در نزدیکی شهر بابک و ابیانیه در نزدیکی کاشان

4) کندوان در نزدیکی تبریز و میمنه در نزدیکی شهر بابک

پاسخ : گزینه (( 4 )) صحیح است

تست فصل دوم: (بین النهرین)

1. اولین کاربرد طاق و قوس معماری مربوط به کدام دوره است؟

1) بین النهرین 2 )یونان 3 ) روم 4 ) مصر

پاسخ: گزینه (1) صحیح می باشد.

2 . خط میخی توسط کدامیک از اقوام زیر اختراع گردید ؟

1 ) آشوری ها 2 ) آکدیان 3 ) بابلی ها 4 ) سومری ها

پاسخ: گزینه (4) صحیح می باشد.

 

نوع فایل:Pdf

سایز: 8.34mb

 

تعداد صفحه:182:: موضوعات مرتبط: دانشگاهی , معاری , ,
:: برچسب‌ها: جزوه تاریخ معماری (قسمت اول) ,
:: بازدید از این مطلب : 11
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : محمد
ت : شنبه 23 دی 1396
.
 
جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته معماری كه با فرمت پی دی اف در 144 صفحه آماده شده است جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته معماری ویژه کنکور سال 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی
دسته بندی معماری
بازدید ها 37
فرمت فایل pdf
حجم فایل 5805 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 144
جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته معماری

فروشنده فایل

کد کاربری 1800
کاربر
 
 

جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته معماری

 

فهرست مطالب

تنظیم شرایط محیطی ........................................................................................................................11

(تاسیسات ساختمان).........................................................................................................................11

فصل اول: عناصر سازنده اقلیم ................................................................................................ ..............12

تابش آفتاب : ................................................................................................................................ ..12

جریان هوا ................................................................................................................................ ..... 13

سیستم های باد : .............................................................................................................................13

سسیستم کلی باد های ایران : ................................................................................................ ...............15

رطوبت هوا : ................................................................................................................................ ... 15

در مورد رطوبت نسبی هوا ، دو پارامتر مورد بررسی قرار می گیرد:................................................................ ...... 16

دمای هوا: ................................................................................................................................ ...... 16

خلاصه فصل اول: .............................................................................................................................18

رطوبت مطلق درحالت اشباع ................................................................................................ ................

 

جمع آوری و دفع فاضلاب................................................................................................ ................140

تستهای فصل ................................................................................................................................141

فصل اول: عناصر سازنده اقلیم

اقلیم عبارتست از ترکیب عوامل جوی و فیزیکی محیط که خصوصیت جغرافیایی یک محل را مشخص می کنـد . عناصـر

سازنده اقلیم عبارتند از : 1 ) تابش خورشید 2 )جریان هوا و وزش باد 3 ) رطوبت هوا

5 4) دمای هوا ) میزان بارندگی (تعرق ).

تابش آفتاب :

(( آفتاب پرتویی الکترو مغناطیسی است که از خورشید ساطع می شود . خورشید در مکانهای جغرافیایی مختلـف ،دارای

تابش دهی متفا وت است که این امر بستگی به عرض جغرافیایی آن مکان دارد . میزان انرژی سا طع شد ه از خورشـید

22

107/1́ کیلـو وات بـه جـو کـره زمـین 8/3 ´10 14 کیلو وات می باشد از این انرژی بسیار مقادیر اندکی در حـدود

برخورد میکند که از این مقدار حدود 30% به فضا بازتابیده می شود حدود 23% صرف چرخه تبخیر و بـاران مـی شـود و

حدود 47% به سطح زمین می رسد و حدود % 01/0 درصدبه صورت فتو سنتز در گیاهان ذخیره می شود . امـواج الکتـرو

مغناطیسی خورشید دارای طول موج های مختلفی بین 29/0 تا 3 میکرون می باشد (هر میکرون یک هـزارم میلـی متـر

است )طیف نور خورشید به سه قسمت فرا بنفش ( 29/0 تا 4/0 میکرون ) قابل رویت ( 4/0 تا 7/0 میکرون ) ،فرو قرمـز

(بلند تر از 76/0 میکرون ) تقسیم می شوند.

جریان هوا

توده های عظیم هوا ،همیشه از مناطق پر فشار به سمت مناطق کم فشار حرکت مـی کننـد البتـه ایـن حرکـت تنهـا در

جهت منطقه پر فشار به کم فشار نیست بلکه تحت تاثیر نیروی (( کوریولیس )) که در اثر حرکت دورانـی زمـین بوجـود

می آید قرار می گیرد و از مسیرخود منحرف می شود این انحراف در جهت حرکت توده ها در نیم کره شـمالی در جهـت

حرکت عقربه های ساعت ودر نیم کر جنوبی در جهت عکس حرکت عقربـه هـای سـاعت اسـت . نیـروی کوریـولیس در

منطقه استوا صفر و در جهت حرکت به طرف قطبین افزایش می یابد. مناطق پر فشار عبارتند از :

) 1 مناطق قطبی در تمام طول سال : در این مناطق به دلیل سرمای شدید هوای سطح یخها ،هوای پر فشار ایجـاد مـی

شود

) 2 مناطق سرد آسیا ، شمال آفریقا ،استرالیا و آمریکای شمالی در زمستان.

3 ) کمربند های پر فشار در مناطق نیمه استوایی ،به ویژه در سطح اقیانوسـها در تابسـتان .

باد های غربی : مرکز این بادها در مناطق نیمه استوایی ، ولی حرکت آنها در جهت مناطق کم فشـار اقیـانوس منجمـد

شمالی است .در طول منطقه قطبی این بادها و بادها ی قطبی به هم نزدیک می شوند

وبه دلیل اختلاف زیاد درجه حرارت این دو توده ، جبهه جنوبی این سیستم باد طوفانی است

 

باد های قطبی :این بادها در اثر پراکنده شدن توده های هوای سرد از مناطق پر فشار قطبی و اقیانوس منجمـد شـمالی

بوجود می آید جهت این بادها در جهت نیمکره شمالی ، به سمت جنوب غربی ودر نیم کـره جنـوبی بـه سـمت شـمال

غربی است

بادهای موسمی : اختلاف میانگین درجه حرارت سالانه هوای سطح زمین و دریا باعث ایجاد بادهـای زمسـتانی بـر روی

خشکی و بادهای تابستانی بر روی دریا می شود که به (( بادهای موسمی )) معروفند

تست های فصل اول :

1)کدام چهارعامل مهم اقلیمی باهم درشرایط راحتی حرارتی یک محیط نقش اساسی دارند؟

1) دمای هوا،سرعت جریان هوا،طول جغرافیایی مکان،زاویه تابش خورشید.

2) دمای هوا،رطوبت هوا،سرعت جریان هوا،متوسط دمای تشعشعی سطوح دربرگیرنده

3) دمای هوا، رطوبت هوا،عرض جغرافیایی مکان،زاویه ساعت خورشید.

4) دمای هوا،رطوبت نسبی،شدت تابش،زاویه انحراف

2)نقطه شبنم هوایی بادمای 18درجه سانتی گرادورطوبت نسبی%80برابر14درجه سـانتی گراداسـت،چنانچه

دمای هوای موردنظرخنک تراز14درجه سانتی گرادشود،کدام حالت ایجادمی شود؟

2 1)انجماد 3)تبخیر 4)تصعید )میعان

3)کدام تعریف برای اقلیم (CLHME)صحیح است؟

1)ترکیب عوامل فیزیکی وجوی یک محیط که خصوصیت جغرافیایی یک محل آن رامشخص می کند.

2)خصوصیات منطقه ای باشرایط مشخصی رااقلیم می نامند.

3)دما،رطوبت نسبی ونوریک منطقه رااقلیم می نامند.

4)شرایط جوی یکمنطقه رااقلیم می نامند.

4)کدام جمله صحیح است؟

1)رطوبت مطلق هوابه طورمستقیم توان تبخیررابیان می کند.

2)رطوبت هوابادمای هوادراتباط نیست.

3)رطوبت نسبی هوابه طورمستقیم توان تبخیررابیان می کند.

4)رطوبت مسبی ورطوبت مطلق هردوبه میزان یکسان مقداربخارآب موجوددرهوارانشان میدهند.

5)شدت انرژی خورشیدی که توسط زمین دریافت می شودتابع:

1)شدت وزش بادودمای هواست. 2)طول وعرض جغرافیایی منطقه است.

3)عرض جغرافیایی وصافی آسمان منطقه است. 4)وزش بادوتبخیرسطحی است.

پاسخنامه

5 4 3 2 1 سوال

3 3 1 4 2 گزینه

 

نوع فایل:Pdf

سایز: 3.72mb

 

تعداد صفحه:144:: موضوعات مرتبط: دانشگاهی , معاری , ,
:: برچسب‌ها: جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته معماری ,
:: بازدید از این مطلب : 12
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : محمد
ت : شنبه 23 دی 1396
.
 
طراحی اورژانس
دسته بندی معماری
بازدید ها 44
فرمت فایل pptx
حجم فایل 134 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 19
پاور‍‍پوینت طراحی اورژانس

فروشنده فایل

کد کاربری 1807
کاربر
 
 

مقدمه

بخش اورژانس بیمارستان یکی از بخش های مهم و اصلی آن محسوب می گردد به گونه ای که فعالیت سایر قسمت های بیمارستان تأثیر گذار است. این بخش موظف است تمام بیمارانی را که با هر نوع بیماری و هر سبک به آن مراجعه می کنند، پذیرش کرده و اقدامات درمانی را برای ایشان انجام دهد. بویژه باید آمادگی کامل را جهت پذیرش و کاهش خطر برای بیمارانی که دچار حادثه و یا هر گونه وضعیت حاد و فوری شده اند داشته باشد.


1
 


:: موضوعات مرتبط: دانشگاهی , معاری , ,
:: برچسب‌ها: پاور‍‍پوینت طراحی اورژانس ,
:: بازدید از این مطلب : 12
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : محمد
ت : شنبه 23 دی 1396
.
 
جزوه ایستایی معماری كه با فرمت پی دی اف در 79 صفحه آماده شده است جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته معماری ویژه کنکور سال 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی
دسته بندی معماری
بازدید ها 34
فرمت فایل pdf
حجم فایل 7990 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 79
جزوه ایستایی معماری

فروشنده فایل

کد کاربری 1800
کاربر
 
 

جزوه ایستایی معماری

 

فهرست مطالب

استاتیک ................................................................................................................................ .........7

یادآوری ................................................................................................................................ ..........7

استاتیک ذرات در صفحه .......................................................................................................................8

اجسام صلب و مجموعه نیروها................................................................................................ ...............10

محاسبۀ زاویۀ بین دو بردار در یک امتداد : ................................................................................................ .11

قضیۀ وارینیون : ...............................................................................................................................12

تعادل اجسام صلب............................................................................................................................14

انواع تکیه گاه در صفحه : ....................................................................................................................17

اجسام صلب مقید یا نا مقید ...................................

....

* روش های پایدار کردن کابل های معلق: ................................................................................................ 74

لکاب های ترکه ای: ........................................................................................................................... 75

سازه های چادری ( غشایی): ................................................................................................ ................. 75

* سازه های متکی بر هوا (75 ............................................................................................(air supported

* سازههای پر شده با هوا (76 ............................................................................................... (air inflated

مشخصه سازه های تنسگریتی: ................................................................................................ .............. 77

استاتیک

یادآوری

مفاهیم هم پایۀ علم مکانیک : زمان، فضا، جرم، نیرو

قوانین پایۀ مکانیک :

قانون متواضی الاضلاع : برای مشخص کردن نیرو نقطه اثر هم لازم است.

اصل قابلیت انتقال نیرو : اگر نیرویی که به جسمی وارد می شود در راستای خودش جابجا شود اثرات خـارجی آن تغییـر

نمی کند.

قانون اول نیوتن (اینرسی) : اگر برآیند نیروهای وارد بر جسمی صفر باشد تمایل به حفظ وضعیت خ Type equation

.here . ود دارد

قانون دوم نیوتن : F = m.a

قانون سوم نیوتن (عمل و عکس العمل) : اگر جسمی به جسمی دیگر نیرویی وارد کند جسم دوم هم نیرویـی در همـین

راستا و به همان اندازه اما در جهت مخالف به جسم اول وارد می کند.

استاتیک ذرات در صفحه

نمایش نیروها :بیان مقدار و زاویۀ نیرو از امتداد افق و در جهت مثبت مثلثاتی .

 

نیروهای مساوی : نیروهایی موازی اند و مقدار جهتشان یکی است.

نیروهای قرینه :نیرو هایی موازی که مقدارشان برابر و جهتشان مخالف است.

محاسبۀ برآیند نیروها :

شرط آنکه یک جسم صلب در صفحه مقید و معین باشد این است که:

الف) تعداد معادلات و مجهولات برابر باشند (فقط سه عکس العمل تکیه گاهی وجود داشته باشد) (3و3)

ب) هر سه عکس العمل با هم موازی یا متقارب نباشند.

*در اجسام صلب نامقید ناقص اگر در شرایط خاص به حالت تعادل برسد عکس العمل های تکیـه گـاهی قابـل نحاسـبه

است ولی در اجسام صلب نا مقید نا مناسب اگر در شرایط خاص هم به حالت تعادل برسند همۀ عکس العمل های تکیـه

گاهی قابل محاسبه نیست.

*اگر تعداد عکس العمل های تکیه گاهی (تعداد مجهولات) کمتر از (تعداد معادلات) باشدنامقید ناقص است و اگر تعـداد

عکس العمل های تکیه گاهی برابر 3 باشددو حالت دارد:

هر سه با هم موازی و متقارب نیستند جسم مقید و معین است.

هر سه با هم موازی و متقارب هستند جسم مقید نا مناسب است.

و اگر تعداد عکس العمل های تکیه گاهی بزرگتر از 3 باشد نیز دو حالت دارد:

 

نوع فایل:Pdf

سایز: 5.39mb

تعداد صفحه:79:: موضوعات مرتبط: دانشگاهی , معاری , ,
:: برچسب‌ها: جزوه ایستایی معماری ,
:: بازدید از این مطلب : 12
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : محمد
ت : شنبه 23 دی 1396
.
 
جزوه درك عمومی معماری كه با فرمت پی دی اف در 130 صفحه آماده شده است جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته معماری ویژه کنکور سال 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی
دسته بندی معماری
بازدید ها 34
فرمت فایل pdf
حجم فایل 9585 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 130
جزوه درك عمومی معماری

فروشنده فایل

کد کاربری 1800
کاربر
 
 

جزوه درك عمومی معماری

فهرست مطالب

فصل اول: نمایش اجسام ................................................................................................................... 7

انواع نمایش جسم: ..............................................................................................................................8

-1 خط راست و موازی با پرده باشد:................................................................................................ ..........9

رسم سه نما ی یک جسم: ....................................................................................................................11

ارتباط تصاو یر در سه صفحه نما ................................................................................................ .............13

رسم احجام با استفاده از تصاو یربالا و جانبی :..............................................................................................14

روش سه سه یبعد شینما جسم ( ویپرسپکت ): .............................................................................................17

الف - یپرسپکت یوها یهندس ( یمواز ):................................................................................................ .......17

-1 تصویرا کیزومتر :.........................................................................................................................18

تست سامانه یها یدیخورش ................................................................................................ ............113

وهیش یها یمعمار یا یران ................................................................................................ .................. 117

مساجد کی یا یوان ........................................................................................................................... 120

آثار یمعمار یش وه خراسان ................................................................................................ ................ 122

فصل اول: نمایش اجسام

انواع نمایش جسم:

نمایش اجسام مختلف در صفحه کاغذ به چند صورت انجام می شود. هدف از ارائه هر گونه نمایش از طرف طراح رساندن

مقصود خود از شکلی است کهمدنظر وی است و این کار 2 روش کلی دارد: روش 2 بعدی و روش های 3 بعدی

الف - روش 2 بعدی (سه نما): در این روش اجسام به صورت سه تصویر از سه قسمت اصلی جسم به نمایش درمی آیند

(جلو، بالا و کنار) که به ترتیب تصویر نما، پلان و نمای جانبی جسم نامیده می شوند.

 

محل قرارگیری سه تصویر در کنار هم نیز به صورت قراردادی مطابق شکل سمت راست بالا می باشد که تصویر جانبی

در سمت راست تصویر روبرو و تصویر بالا نیز در پایین تصویر روبرو قرار می گیرد.

در نگاه اول چنین تصاویری بسیار ساده و گویا می آیند ولی وقتی اجسام پیچیده تر می شوند و خطوط شیبدار و قوس

آنها زیاد می شود کار سخت تر می شود.

انواع سؤالاتی که دراین زمینه طرح می شود به دو صورت است، یا در آنها 2 نما از 3 نمای جسم داده می شود و نمای

سوم را می خواهند و یا 3 نما داده شده و حجم را می خواهند (و بر عکس حجم داده می شود و یکی از نماها را می

خواهند). پاسخ دادن به چنین سؤالاتی اغلب بسیار ساده بوده ولی در عین حال با سهل انگاری در رعایت نکات بسیار

ساده می تواند ما را به بیراهه ببرد. در اینجا چند مورد از اصول تشخیص و رسم خطوط و سه نماها را مرور می کنیم.

 

گردآوردنده های تخت آب چکه

این نوع کلکتور که از صفحات فلزی سیاه رنگ کنگرهای ساخته میشود. در این نوع کلکتورهـا آب از لولـهای در قسـمت

فوقانی، بر روی شیارهای صفحه میی کنگرهای چکد. آب در حین جریان با جذب حرارت از صفحهی سیاه رنگ مـوجدار،

در پاین در یک ناودانی جمع و از طریق لولهای جهت مصرف و با ذخیره خارج میشود.

گردآورندههای تخت هوایی

کلکتورهای تخت هوایی، یکی دیگر از گردآورندههایی هستند که در آنها از هوا با گـاز بـه عنـوان سـیال حامـل حـرارت

استفاده میشود.

نگهداری آسان و یخ نزدن هوا از مزایای این نوع کلکتورها در مقایسه با انواع کلکتورهایی است که با مایع کار میکنند. به

علاوه در این نوع گردآورندهها هوای گرم مستقیماً وارد ساختمان یا محفظه ذخیره میشود.

این کلکتورها معایبی نیز دارند که اهم آنها عبارتند از: مشکل گرم کردن آب مصرفی به وسیلهی هوای گـرم تهیـه شـده،

لزوم ساخت و نصب کانال هایی با سطح مقطع مناسب که معمولاً فضای زیادی از ساختمان را اشغال میکنند و احتیـاج

به هوا رسان با قدرت الکتریکی لازم برای انتقال هوای گرم از کلکتور به محل ذخیره.

گردآورندههای لولهای تخت خلاء

یک نوع از این کلکتورها، از یک سری لولههای شیشهای موازی که صفحه و لوله جذب کننده را در بر گرفته تشکیل شده

و برای این که از تلفات حرارتی بیشتر جلوگیری شود در داخل لولهی شیشهای ایجاد خلاء گردیده است.

گردآورنده های متمرکزکننده

به طور کلی سه نوع گردآورندة متمرکزکننده وجود دارد:

الف - گردآورندة متمرکزکننده با بشقابک سهموی

ب - گردآورندة متمرکزکننده با برج مرکزی و

ج - گردآورندة متمرکزکنندة خط سهموی

معمولاً به دلیل تولید انرپی بسیار زیاد در این روش، این نوع گردآورندهها در نیروگاههای برق خورشیدی و با کـورههـای

خورشیدی مورد استفاده قرار میگیرند.

برای اینکه چنین سامانهای کاملاً مؤثر باشد لازم است که این گردآورنده تمام مدت به طرف خورشید نشانهگیری شـود و

در نتیجه به شیوة ردگیری دو محوری نیاز دارد.

از این سطوح که هپلوستات نامیده میشوند، در صورتی که به شکل کلکتور سهومی کامل ساخته شـوند در تهیـه انـرژی

الکتریکی و حرارتی و مکانیکی در صنعت مورد استفاده قرار میگیرند. ?

متمرکزکنند ههای خطی (سهموی) و برجی (گردآورندههای متمرکز و خطی)

برای تولید گرمای زیاد

در گردآورندهه ای برخی از هلیوستات (خورشید یاب) برای تنظیم آینهها استفاده میشود.

پدیده فتوولتاییک:

به پدیدهای که در اثر تابش نور بدون استفاده از مکانیزمهای محرك مکانیکی الکتریسیته تولید کند، پدیـده فئوولتاییـک

میگفته شود.

- عاملی که این فرآیند را به وجود میآورد، سلول خورشیدی نام دارد.

- سامانه های فئوولتایی انرژی نوری را مستقیماً به انرژی الکتریکی تبدیل میکنند.

عملکرد سلولهای خورشیدی

مکانیسمهای فتوولتایی سلولهای خورشیدی، کریستالهای صافی هستند که از لایههـای نـازك از **** نیمـه هـادی

ساخته شدهاند که خصایص الکترونیکی متفاوت دارند و این امر موجب پیدایش میدان های الکترونیکی قـوی درون آنهـا

میشود.

پانل یا شبکه PV، از اتصال سلول های فتوولتایی به یکدیگر به وجود میآید که به صورت مدول در آورده میشوند. ایـن

مدولها را بر روی یک صفحه نصب میکنند و از زاویه و جهت صحیح برای حداکثر گردآوری فصلی و سالی برخوردارند.

تست سامانه های خورشیدی

.1 کدام مسجد از تغییر مسجد شبستانی به چهار ایوانی تغییر شکل یافته است؟

1) مسجد جامع اردستان 2) مسجد امام اصفهان

3) مسجد جامع زواره 4) مسجد گلپایگان

گزینه « 1» صحیح است.

.2 کدام مسجد از تغییر مسجد شبستانی به چهار ایوانی تغییر شکل یافته است؟

1) مسجد جامع زواره 2) مسجد جامع اردستان

3) مسجد جامع نائین 4) مسجد گلپایگان

نکته: در کل مساجد شیوه رازی به ویژه دوره سلجوقی دارای ویژگی های زیر میباشند:

-1 اغلب مساجد این دوره از نوع چهار ایوانی میباشند.

-2 مساجد شیوه رازی دارای تزئینات گچبری در داخل و تزئینات آجرکاری در فضای بیرونی میباشند.

-3 گنبد مساجد سلجوقی دو پوسته پیوسته، ساده و آجری (فاقد کاشیکاری) و از نوع ترکین میباشند.

-4 در مساجد شیوه رازی اغلب برای احداث گنبد از گوشه سازی پتکانه استفاده شده است.

گزینه « 2» صحیح است.

.3 کدام کاروانسراها از جهت شکل کالبدی به یکدیگر شبیه میباشند؟

1) درون شهری، کوهستانی 2) حاشیه شهری، درون شهری

3) درون شهری، برون شهری 4) حاشیه شهری، بین شهری

گزینه « 4» صحیح است.

.4 عملکرد کدامیک از ابنیه ذیل با دیگران تفاوت دارد؟

1) خان 2) رباط 3) سرا 4 ) گازارگاه

گزینه « 4» صحیح است. ? 114 درك عمومی / قسمت دوم

.5 کدام دوره به عصر طلایی و شکوفایی احداث کاروانسراها معروف است؟

1) قاجاریه 2) زندیه 3) صفویه 4 ) پهلوی

گزینه « 3» صحیح است.

.6 آب مورد نیاز در مجموعه بنای رباط شرف (در نزدیکی شهر سرخس) به کدامیک از شیوه های زیر

تأمین میشده است؟

1) به کمک قنات شرف که از زیر کاروانسرا میگذرد.

2) آب به کمک کارگران و حیوانات اهلی انتقال مییافته است.

)3 بنای کاروانسرا در مجاورت رودخانۀ سرخس قرار دارد.

4) استفاده از بام شیبدار برای جمعآوری آب باران

گزینه « 4» صحیح است.

نوع فایل:Pdf

سایز: 6.78mb

تعداد صفحه:130:: موضوعات مرتبط: دانشگاهی , معاری , ,
:: برچسب‌ها: جزوه درك عمومی معماری ,
:: بازدید از این مطلب : 10
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : محمد
ت : شنبه 23 دی 1396
.
 
جزوه زبان تخصصی هنر معماری كه با فرمت پی دی اف در 196 صفحه آماده شده است جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته معماری ویژه کنکور سال 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی
دسته بندی معماری
بازدید ها 43
فرمت فایل pdf
حجم فایل 3117 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 196
جزوه زبان تخصصی هنر معماری

فروشنده فایل

کد کاربری 1800
کاربر
 
 

جزوه زبان تخصصی هنر معماری

Text 1:

One of the greatest mysteries of the world, far which scientists have so far been unable to

find any satisfactory explanation, is the Bermuda Triangle, sometimes called "The

Graveyard of the Atlantic" This is an area of the Western Atlantic between Bermuda and

Florida, roughly triangular in shape, where since 1945 at least a hundred ships and planes

and over a thousand people have disappeared. No wreckage has found no bodies, lifebelts

or any other evidence of disaster- It is as if these planes, ships and people had never

existed in some cases a routine radio message has been received from aircraft reporting

everything in order a few minutes before all contact was lost, in others a weak SO.S.

Message has been picked up and, in perfect weather, inexplicable references to fog and

toss of bearings. In the extraordinary case of five U.S.

متن 1

یکی از بزرگترین رازهای دنیا که دانشمندان مدتهاست هیچ توضیحی قانعکنندهای بـرای آن نیافتـهانـد، مثلـث برمـودا

است که گاهی گورستان اقیانوس اطلس نامیده میشود. این مثلث، منطقـهای در غـرب اقیـانوس اطلـس بـین برمـودا و

فلوریدا است، که از نظر شکل مثلثی است و از سال 1945 حداقل صد کشتی و هواپیما و بیش از هزار نفر در آنجا ناپدید

شدهاند هیچ لاشه، جسد، کمربند ایمنی یا هر شاهدی در حادثه به دسـت نیامـده اسـت. اگـر چنانچـه ایـن هواپیماهـا،

کشتیها و افراد در چنین حالتی قرار نداشتهاند، یک پیام عادی از هواپیما چند دقیقه قبل از اینکه همهی تماسها قطـع

شود مبنی بر اینکه همه چیز منظم است دریافت شده بود در بقیه این پیغام ضعیف S.O.S به دست آمده و در شـرایط

جوی خوب و منابع غیرواضحی از وجود مه و تلاطم در دست است مورد غیر عادی از ناپدیـد شـدن هواپیماهـای نیـروی

دریایی ایالات متحده در مأموریتهای عادی از فلوریدا، هواپیمای ارسال شده به محـل بـرای بازرسـی نیـز ناپدیـد شـد.

شواهدی از وجود نور سفید عجیب یا مد که ویژگی دریا در این بخش از منطقه اسـت بـه دسـت آمـده اسـت و لازم بـه

توضیح است که نه تنها این نور یا نواری از نور توسط فضانوردان در مسیرشان به فضا مشاهده شده بلکه کلمبـوس بیـان

داشته است که از قرن 5 پیش ارتباط این نور یا ناپدید شدنها نامشخص است. این یکی دیگر از رویـدادهایی اسـت کـه

هنوز مبهم باقی مانده است.

مجموعه تست زبان

Part A:

Directions: In questions 1-l0, each item consists of an incomplete sentence. Below the

one choices, marked (1), (2), (3), and (4). You should find the one choices which best

completes the sentence. Mark your on the answer sheet.

1- The examination was so difficult that ……….…. .

1) few people failed 2) few people passed

3) only a few failed 4) little number of people passed

2- He was working in the office while I ………….... in the library.

1) was 2) am 3) had been 4) have been

3- staying in a hotel costs ……………. renting a room in a dormitory for a week.

1) twice more than 2) twice as much as

3) two times as much 4) two times more than

4. Some people are never content …………. what they have.

1) of 2) for 3) with 4) about

5- Smoking again? you told me you …………... smoking.

1) gave up 2) had on 3) gave back 4) have back

6. It was very ……..…. so I put on my sunglasses.

1) dark 2) late 3) early 4) bright

7- I'd like to ................ that book when you have read it.

1) lend 2) loan 3) hire 4) borrow

8- when I ….......... up the bill, it came to more money than I had with me.

1) added 2) checked 3) counted 4) calculated

بخش A:

دستورالعمل: در سؤالات 1 تا 10 هر آیتم شامل جمله ناکامل است. در زیر هر جمله چهار انتخاب وجـود دارد.

(3) ،(2) ،(1) و (4) آورده شده است. باید یک گزینه را که بهترین کاملکننده جمله اسـت انتخـاب نماییـد و

جواب خود را در پاسخنامه علامتگزاری نمائید.

1. امتحان به قدری سخت بود که ................. .

1) تعداد کمی رد شدند. 2) تعداد کمی قبول شدند.

3) تنها تعداد کمی رد شدند. 4) تعداد کمی از افراد قبول شدند.

2. او در حال کار کردن در شرکت بود هنگامی که من در کتابخانه ............. .

1) بودم 2) هستم 3) بود 4) بودهام

3. هزینه اقامت در هتل .................. اجاره اتاقی در خوابگاه برای یک هفته میشود.

1) دو مرتبه بیشتر از 2) دو برابر 3) دوبار 4) دوبار بیشتر از

4. برخی مردم هیچگاه ................. چیزهایی که دارند راضی نیستند.

1) حرف اضافه 2 of) حرف اضافه for

3) حرف اضافه 4 with) حرف اضافه about

5. دوبار سیگار میکشی؟ به من گفته بودی که سیگار کشیدن را ............... .

1) ترك کرد 2) پوشید 3) پس داد 4) پشت کردن به

6. هوا بسیار ....................... بنابراین من عینک آفتابی زدم.

1) تیره، تاریک 2) دیر، دیروقت

3) به زودی، در ابتدا 4) تابناك، آفتابی روشن

7. من مایلم که آن کتاب ............... وقتی شما آن را خواندید.

1) قرض دادن 2) وام دادن

3) اجاره کردن 4) قرض کردن، قرض گرفتن

8. وقتی صورتحساب را ................. بیشتر از پولی بود که من همراه خود داشتم.

1) اضافه کردن 2) بررسی کردن 3) شمردن 4) حساب کردن

نوع فایل:Pdf

سایز: 3.04mb

 

تعداد صفحه:196:: موضوعات مرتبط: دانشگاهی , معاری , ,
:: برچسب‌ها: جزوه زبان تخصصی هنر معماری ,
:: بازدید از این مطلب : 14
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : محمد
ت : شنبه 23 دی 1396
.
 
مقاله ماشین اسکریپر شامل کارایی ان در راه سازی ، انواع ان و مزای استفاده از ان
دسته بندی معماری
بازدید ها 9
فرمت فایل zip
حجم فایل 13421 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 15
ماشین راهسازی (اسکریپر)

فروشنده فایل

کد کاربری 1937
کاربر
 
 

این فایل شامل یک word - یک pdf و یک پاورپوینت میباشد که شامل توضیحاتی کلی درباره ی ماشین اسکریپر ، از چه قسمت هایی تشکیل شده ، چه کارایی دارد ، چند نوع از ان ماشین ساخته شده است.:: موضوعات مرتبط: دانشگاهی , معاری , ,
:: برچسب‌ها: ماشین راهسازی (اسکریپر) ,
:: بازدید از این مطلب : 10
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : محمد
ت : شنبه 23 دی 1396
.
 
یکی از بزرگترین رازهای دنیا که دانشمندان مدتهاست هیچ توضیحی قانعکنندهای بـرای آن نیافتـه انـد، مثلـث برمـودا است که گاهی گورستان اقیانوس اطلس نامیده میشود
دسته بندی معماری
بازدید ها 34
فرمت فایل pdf
حجم فایل 3119 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 196
زبان تخصصی رشته معماری گرایش شهرسازی

فروشنده فایل

کد کاربری 1800
کاربر
 
 

زبان تخصصی رشته معماری گرایش شهرسازی

کتاب زبان تخصصی رشته معماری گرایش شهرسازی همراه با تست

متن 1

یکی از بزرگترین رازهای دنیا که دانشمندان مدتهاست هیچ توضیحی قانعکنندهای بـرای آن نیافتـهانـد، مثلـث برمـودا است که گاهی گورستان اقیانوس اطلس نامیده میشود. این مثلث، منطقـهای در غـرب اقیـانوس اطلـس بـین برمـودا و فلوریدا است، که از نظر شکل مثلثی است و از سال 1945 حداقل صد کشتی و هواپیما و بیش از هزار نفر در آنجا ناپدید شدهاند هیچ لاشه، جسد، کمربند ایمنی یا هر شاهدی در حادثه به دسـت نیامـده اسـت. اگـر چنانچـه ایـن هواپیماهـا، کشتیها و افراد در چنین حالتی قرار نداشتهاند، یک پیام عادی از هواپیما چند دقیقه قبل از اینکه همهی تماسها قطـع شود مبنی بر اینکه همه چیز منظم است دریافت شده بود در بقیه این پیغام ضعیف S.O.S به دست آمده و در شـرایط جوی خوب و منابع غیرواضحی از وجود مه و تلاطم در دست است مورد غیر عادی از ناپدیـد شـدن هواپیماهـای نیـروی دریایی ایالات متحده در مأموریتهای عادی از فلوریدا، هواپیمای ارسال شده به محـل بـرای بازرسـی نیـز ناپدیـد شـد. شواهدی از وجود نور سفید عجیب یا مد که ویژگی دریا در این بخش از منطقه اسـت بـه دسـت آمـده اسـت و لازم بـه توضیح است که نه تنها این نور یا نواری از نور توسط فضانوردان در مسیرشان به فضا مشاهده شده بلکه کلمبـوس بیـان داشته است که از قرن 5 پیش ارتباط این نور یا ناپدید شدنها نامشخص است. این یکی دیگر از رویـدادهایی اسـت کـه هنوز مبهم باقی مانده است. تئوریهای بسیاری که برخی از آنها جالب است برای تفسیر حوادث مخربی که در منطقه مثلث برمودا رخ میدهد مطرح شدهاند سؤالی که مطرح است این است که آیا ناپدید شدنها توسط فعالیتهای فرازمینی توسط برخی منـابع ناشـناخته انرژی یا برخی ابعاد زمان یا فضا که برای بشر ناشناخته است رخ میدهند هیچ پاسخی وجود نـدارد و همچنانکـه فهـم و اشتیاق ادامه مییابد تفکر و تعمق ادامه مییابد.

مجموعه تست زبان

A: Directions: In questions 1-l0, each item consists of an incomplete sentence. Below the one choices, marked (1), (2), (3), and (4). You should find the one choices which best completes the sentence. Mark your on the answer sheet.

1- The examination was so difficult that ……….…. . 1) few people failed 2) few people passed 3) only a few failed 4) little number of people passed

2- He was working in the office while I ………….... in the library. 1) was 2) am 3) had been 4) have been

3- staying in a hotel costs ……………. renting a room in a dormitory for a week. 1) twice more than 2) twice as much as 3) two times as much 4) two times more than

4. Some people are never content …………. what they have. 1) of 2) for 3) with 4) about

5- Smoking again? you told me you …………... smoking. 1) gave up 2) had on 3) gave back 4) have back

6. It was very ……..…. so I put on my sunglasses. 1) dark 2) late 3) early 4) bright

7 when I ….......... up the bill, it came to more money than I had with me. 1) added 2) checked 3) counted 4) calculated«26

8- I'd like to ................ that book when you have read it. 1) lend 2) loan 3) hire 4) borrow

بخشA:

دستورالعمل: در سؤالات 1 تا 10 هر آیتم شامل جمله ناکامل است. در زیر هر جمله چهار انتخاب وجـود دارد. (3) ،(2) ،(1) و (4) آورده شده است. باید یک گزینه را که بهترین کاملکننده جمله اسـت انتخـاب نماییـد و جواب خود را در پاسخنامه علامتگزاری نمائید.

1. امتحان به قدری سخت بود که ................. . 1) تعداد کمی رد شدند. 2) تعداد کمی قبول شدند. 3) تنها تعداد کمی رد شدند. 4) تعداد کمی از افراد قبول شدند.

2. او در حال کار کردن در شرکت بود هنگامی که من در کتابخانه ............. . 1) بودم 2) هستم 3) بود 4) بودهام

3. هزینه اقامت در هتل .................. اجاره اتاقی در خوابگاه برای یک هفته میشود. 1) دو مرتبه بیشتر از 2) دو برابر 3) دوبار 4) دوبار بیشتر از

4. برخی مردم هیچگاه ................. چیزهایی که دارند راضی نیستند. 1) حرف اضافه 2 of) حرف اضافه for 3) حرف اضافه 4 with) حرف اضافه

about 5. دوبار سیگار میکشی؟ به من گفته بودی که سیگار کشیدن را ............... . 1) ترك کرد 2) پوشید 3) پس داد 4) پشت کردن به

6. هوا بسیار ....................... بنابراین من عینک آفتابی زدم. 1) تیره، تاریک 2) دیر، دیروقت 3) به زودی، در ابتدا 4) تابناك، آفتابی روشن

7. من مایلم که آن کتاب ............... وقتی شما آن را خواندید. 1) قرض دادن 2) وام دادن 3) اجاره کردن 4) قرض کردن، قرض گرفتن «34» زبان تخصصی

8. وقتی صورتحساب را ................. بیشتر از پولی بود که من همراه خود داشتم. 1) اضافه کردن 2) بررسی کردن 3) شمردن 4) حساب کردن -

 

 :: موضوعات مرتبط: دانشگاهی , معاری , ,
:: برچسب‌ها: زبان تخصصی رشته معماری گرایش شهرسازی ,
:: بازدید از این مطلب : 12
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : محمد
ت : شنبه 23 دی 1396
.
 
اختلاف بین المللی را از نظر سنتی به اختلافات حقوقی و اختلاتفات سیاسی تقسیم مینماید چنانچه نتوان ماهیتاً برای اختلافات راه حلی بر اساس قواعد حقوقی یافت، این اختلافات، سیاسی تلقی میشود
دسته بندی معماری
بازدید ها 32
فرمت فایل pdf
حجم فایل 4190 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 288
سازمان های بین المللی رشته معماری گرایش شهرسازی

فروشنده فایل

کد کاربری 1800
کاربر
 
 

سازمان های بین المللی رشته معماری گرایش شهرسازی

کتاب های خلاصه منابع رشته معماری گرایش شهرسازی همراه با مجموعه تست

حل مسالمت آمیز اختلافات بین الملل

◄◄بخش اول – اختلافات بین الملل

اختلاف بین المللی را از نظر سنتی به اختلافات حقوقی و اختلاتفات سیاسی تقسیم مینماید. چنانچه نتوان ماهیتاً برای اختلافات راه حلی بر اساس قواعد حقوقی یافت، این اختلافات، سیاسی تلقی میشود.

◄◄ بخش دوم – روشهای حل اختلافات بین المللی

این روشها بر دو دسته اند: روشها ی غیر حقوقی یا دیپلماتیک و روشهای حقوقی

گفتار اول – روشهای غیر حقوقی یا دیپلماتیک روشهای غیر حقوقی حل اختلافات مشتمل بر روشهای بین الدول و روش سازمانهای بینالمللی است.

بند 1: روشهای بین الدول

الف) آیین مذاکرة دیپلماتیک:

معمولترین، آسانترین، قدیمیترین و اولین روش حل مسالمت آمیز اختلافات بینالمللی " آیین مذاکرة دیپلماتیک " است. مزایای این روش از جمله نرمش، انعطاف پذیری و سری بودن مذاکرات میباشد. لـیکن دایره آن محدود است و تأثیر واقعی آن منوط به تمایل طرفین به تفاهم و برابری نیروهای سیاسی طرفین است.

ب) آیین پایمردی یا مساعی:

در این روش، قدرت ناشی (فردی یا جمعی) که در اختلاف موجود ذینفـع نباشـد، زمینـه تفاهم بین دو کشور در حال اختلاف را فراهم نموده و میکوشـند بـدون مداخلـه مسـتقیم در مـذاکره، بـه طـور محرمانـه پیشنهاد های سازش خود را به طرفین بقبولاند. موارد پایمردی ممکن است بر حسب زمـان وقـوع دارای دو هـدف باشـند: جلوگیری از بروز کشمکش مسلحانه و حل مسالمت آمیز اختلافات بینالمللی و دیگری پایان بخشیدن به جنگی کـه قـبلاً آغاز شده است.

ج) آیین میانجیگری:

در این روش، بر خلاف پایمردی، قدرت میانجی موضوعات مـورد مـذاکره را پیشـنهاد و خـود نیـز مستقیماً در آن شرکت میکند خصوصیت اصلی میانجیگری، اختیاری بودن آن است.

مجموعه تست بخش دوم

1. هدف کدام سازمان تخصصی«کشتی رانی امن تر و اقیانوسهای تمیزتر» است؟ الف) ایلو ب) ایمو ج) ایکائو د) ویپو

2. کدام سازمان اولین سنگ بنای وحدت اروپا بود؟ الف) سازمان اروپایی همکاری اقتصادی ب) کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروپا ج) سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) د) اتحادیه ذغال سنگ وفولاد

3. با همکاری کدام کشورها نخستین گام جهت ایجاد یک جامعه اروپایی گذاشته شد؟ الف) آمریکا، آلمان ب) انگلستان، شوروی ج) آلمان، فرانسه د) فرانسه، انگلستان

4. صلاحیت دیوان دادگستری اروپا چگونه است؟ الف) ترافعی ب) مشورتی ج) ترافعی ومشورتی د) هر سه مورد

5. تصمیم گیری در ناتو چگونه انجام می شود؟ الف) اکثریت آراء ب) اتفاق آراء ج) اکثریت نسبی د) رضایت مشترك

6. بالاترین رکن سازمان کشورهای آمریکایی کدام است؟ الف) کنفرانس دولتهای امریکایی ب) شورای مدیریت ج) دبیرخانه د) کنفرانس مشورتی وزرای امورخارجه

7. سازمان وحدت آفریقایی با تلاش و کوشش چه کسی تشکیل گردید؟ الف) امیرعبدالقادر ب) جمال عبدالناصر ج) هایله سیاسی د) موسی چهبه

8. کدام کشورهای هسته اولیه اکو را تشکیل می دهد؟ الف) ایران ، پاکستان، ترکیه ب) ایران ، افغانستان، تاجیکستان ج) ایران، پاکستان ، عراق د) افغانستان، پاکستان، عراق «190» سازمان های بین المللی

9. سازمان اکو جانشین کدام سازمان شد؟ الف) اوپک ب) آر سی دی ج) آپک د) سنتو

10. کدامیک از موارد زیر از کمیته های اوپک می باشند؟ الف) بودجه و اداری ب) اقتصادی ج) بازرگانی و سرمایه گذاری د) همه موارد

پاسخنامه مجموعه تست بخش دوم

1- گزینه (2) صحیح است.

2- گزینه (1) صحیح است.

3- گزینه (3) صحیح است.

4- گزینه (1) صحیح است. 5- گزینه (4) صحیح است.

6- گزینه (1) صحیح است.

7- گزینه (3) صحیح است.

8- گزینه (1) صحیح است.

9- گزینه (2) صحیح است.

 

10-گزینه (4) صحیح است.:: موضوعات مرتبط: دانشگاهی , معاری , ,
:: برچسب‌ها: سازمان های بین المللی رشته معماری گرایش شهرسازی ,
:: بازدید از این مطلب : 8
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : محمد
ت : شنبه 23 دی 1396
.
اولین سرشماری نفوس توسط مدرسه دارالفنون برای تهران انجام شد 130000 نفر داخل حصار تهران و 17000 نفر خارج از دیوار بودند
دسته بندی معماری
بازدید ها 34
فرمت فایل pdf
حجم فایل 6613 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 385
مطالعات ویژه شهری رشته معماری گرایش شهرسازی

فروشنده فایل

کد کاربری 1800
کاربر
 
 

مطالعات ویژه شهری رشته معماری گرایش شهرسازی

کتاب های خلاصه منابع رشته معماری گرایش شهرسازی

فصل اول: روزشمار و برنامه های عمرانی و توسعه روزشمار

قبل از آغاز اولین برنامه عمرانی

- سال های 1225 – 1165 ه . ش ·

1165ه . ش شروع قاجاریه و انتخاب تهران به عنوان پایتخت توسط شاه طهماسب.

· مکتب اصفهان را بر تهران پیاده کردند و عمده ترین فضای شهری ارگ و سبزه میدان بود. · مساحت تهران : 4 کیلو متر مربع ، جمعیت تهران : 15000 نفر ، تعداد برج ها در تهران : 114 - سال های 1285 – 1225 ه . ش · 1225ه . ش امیر کبیر نخست وزیر ایران · 1233 ه . ش اولین نقشه تهران با نام دارالخلافه تهران که نقشه وضع موجود بود توسط موسیو کرشیش فرانسوی تهیه شد. ·

1248 ه .ش اولین سرشماری نفوس توسط مدرسه دارالفنون برای تهران انجام شد . 130000 نفر داخل حصار تهران و 17000 نفر خارج از دیوار بودند. ·

1256 ه . ش دومین نقشه برای تهران با نام دارالخلافه ناصری که یک طرح پیشنهادی برای تهران بود توسط موسیو بوهلن فرانسوی تهیه شد .

مساحت تهران : 18 کیلومتر مربع ، جمعیت تهران : 150000 نفر ، 13 دروازه همراه با دروازه راهن وجود داشت. · برای اولین بار دولت در مرکز قرار گرفت. · میدان توپخانه با الگو گرفتن از میدان کنکورد پاریس با ابعاد 220 * 110 و فاقد کاربری مذهبی ساخته شد.

· 1270 ه . ش حصار طهماسبی تخریب شد. ·

1285 ه . ش انقلاب مشروطه . · مهمترین هدف مشروطه تثبیت قانون مالکیت خصوصی بود و کم کردن قدرت پادشاه و افزایش قدرت مجلس بود.

- سال های 1299 – 1285 ه . ش · 1286 ه . ش 1) تصویب قانون بلدیه ( معروف به اولین قانون شهرداری ها) که دو وظیفه داشت : نظافت معابر و تامین نان .

2) قانون تشکیل ایالات و ولایات

جمعیت شهری

عوامل اصلی رشد جمعیت شهری

1- رشد طبیعی جمعیت

2- اثر مهاجرت در افزایش جمعیت

3- توسعه محدود شهر و ادغام آبادی های اطراف شهر در آن(جنگجو ، 81).

عدم توزیع متعادل و متناسب جمعیت در کشور:

1- شرایط اقلیمی و جغرافیایی

2- تمرکز سیاسی و اقتصادی و برنامه ریزی های غلط(سلطان زاده ، 67).

تعاریف

1- نسبت جنسی : عبارتست از نسبت تعداد مردان به زنان : 100 * ( تعداد زنان منطقه / تعداد مردان منطقه ) = S.R 2

- میزان عمومی مرگ و میر

عبارتست از : 100* ( جمعیت منطقه / تعداد فوت شدگان در یک سال ) = میزان مرگ و میر عمومی

3- میزان خام مرگ و میر: نسبت کل فوت شدگان یک جامعه در یک سال به کل جمعیت میانه همان سال

4- میزان مرگ و میر اطفال: نسبت اطفال فوت شده ( تا یک سال) در یک سال به کل متولدین همان سال

5- متغیر های دموگرافیک : نرخ تولد، نرخ مرگ و میر و ازدواج و طلاق(رفیعی ، 71).

 

6- میزان باروری عمومی ::: موضوعات مرتبط: دانشگاهی , معاری , ,
:: برچسب‌ها: مطالعات ویژه شهری رشته معماری گرایش شهرسازی ,
:: بازدید از این مطلب : 4
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : محمد
ت : شنبه 23 دی 1396
.
 
این فایل شامل یک پاورپوینت در 48 اسلاید و درباره ی مفهوم گره و انواع ان و کاربرد های ان میباشد
دسته بندی معماری
بازدید ها 4
فرمت فایل zip
حجم فایل 22166 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 48
انواع گره در معماری

فروشنده فایل

کد کاربری 1937
کاربر
 
 

این فایل شامل یک پاورپوینت در 48 اسلاید و درباره ی مفهوم گره ، اسامی گره ، کاربرد های گره مانند گره سازی در معماری - در اجر - در گجبری - در کاشی - در اتصالات - در هنر های تزیینی دیگر مانند قالی بافی و... و نحوه ی ترسیم گره.

انواع گره در معماری:: موضوعات مرتبط: دانشگاهی , اموزش , معاری , ,
:: برچسب‌ها: انواع گره در معماری ,
:: بازدید از این مطلب : 5
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : محمد
ت : شنبه 23 دی 1396
.
 
پروژه حاظر شامل موارد زیر است اندازه گذاری تیرریزی سایت پلان پلان معماری نماها برش آکس بندی فونداسیون و پی کنی شیب بندی ستون گذاری نازک کاری کد ارتفاعی پلان نمایش آکس های مربوطه بزرگنمایی سرویس بهداشتی بزرگنمایی باکس پله
دسته بندی معماری
بازدید ها 1
فرمت فایل zip
حجم فایل 9140 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1
فایل اتوکد پروژه درس طراحی فنی رشته معماری با جزئیات کامل

فروشنده فایل

کد کاربری 1387
کاربر
 
 

دانلود پروژه کامل درس طراحی فنی ساختمان

فایل اتوکد پروژه درس طراحی فنی رشته معماری با جزئیات کامل

دوستان و دانشجویان معماری از فایل اتوکد مربوطه می توانند در دیگر دروس خورد نیز استفاده نمایند.

طراحی این پلان با توجه به ضوابط و استاندادهای نویفرت می باشد.

پروژه حاظرشامل موارد زیر است:

 • اندازه گذاری
 • تیرریزی
 • سایت پلان
 • پلان معماری
 • نماها
 • برش
 • آکس بندی
 • فونداسیون و پی کنی
 • شیب بندی
 • ستون گذاری
 • نازک کاری
 • کد ارتفاعی-پلان
 • نمایش آکس های مربوطه
 • بزرگنمایی سرویس بهداشتی
 • بزرگنمایی باکس پله

و .....

خط اندازه های پلان های پروژه و کدهای ارتفاعی در نما و برش های آن و وجود لایه های تفکیک شده و … موجب کامل شدن این پروژه گردیده است.:: موضوعات مرتبط: دانشگاهی , معاری , ,
:: برچسب‌ها: فایل اتوکد پروژه درس طراحی فنی رشته معماری با جزئیات کامل ,
:: بازدید از این مطلب : 3
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : محمد
ت : شنبه 23 دی 1396
.
 
این فایل شامل پلان ، نما ، مقطع یک مجتمع مسکونی میباشد
دسته بندی معماری
بازدید ها 2
فرمت فایل zip
حجم فایل 4485 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 3
طراحی مجتمع مسکونی (طرح 5)

فروشنده فایل

کد کاربری 1937
کاربر
 
 

این فایل شامل پلان یک خوابه ، دو خوابه و سه خوابه میباشد.که هر کدام دارای پلان معماری - ستون گذاری - اندازه گذاری است. و دارای پلان پارکینگ و لابی نیز هست.

همچنین این فایل دارای مقطع و نما از دو جهت مجتمع نیز میباشد.:: موضوعات مرتبط: دانشگاهی , معاری , ,
:: برچسب‌ها: طراحی مجتمع مسکونی (طرح 5) ,
:: بازدید از این مطلب : 12
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : محمد
ت : شنبه 23 دی 1396
.

دانلود مقاله کارشناسی حسابداری پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی 

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چارت سازمانی ............................................................................................... 6

ادارات کل و مراکز وابسته و معاونتها............................................................ 10

شرح سیستم سازمان جهاد کشاورزی............................................................ 26

وظایف ذیحساب .............................................................................................. 26

مستندات قانونی................................................................................................ 27

تغییر نظام طبقه بندی درآمدها......................................................................... 28

تعاریف............................................................................................................. 29

طبقه بندی اقتصادی اعتبارات هزینه ای ......................................................... 31

طبقه بندی تملک دارائیهای سرمایه بر حسب فصول سرمایه گذاری ............. 32

مبنای نیمه تعهدی............................................................................................. 37

مبنای تعهدی تعدیل شده.................................................................................. 39

حسابداری دولتی تعهدی و نیمه تعهدی .......................................................... 40

مسیر بودجه .................................................................................................... 41

اصلاح بودجه .................................................................................................. 42

درخواست وجه ............................................................................................... 44

سرفصلها و ثبت عملیات حسابداری و حسابهای تملک دارائیهای مالی........... 47

سرفصلها وثبت عملیات حسابداری واگذاری دارائیهای مالی......................... 50

بستن حسابها در پایان سال مالی و افتتاح آن در سال مالی جدید................... 53

ذیحسابی و اداره کل امور مالی ...................................................................... 54

سرفصلها و ثبت عملیات حسابداری اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای .... 57

کاربرد سرفصل حسابهای تملک دارائیهای سرمایه ای ................................. 60

بستن حسابها در پایان سال ............................................................................ 68

سرفصل ها و ثبت عملیات حسابداری سایر منابع ... ...................................... 79

کاربرد سرفصلها و گروه حساب سایر منابع ................................................. 80

سرفصل ها و ثبت عملیات حسابداری اعتبارات هزینه ... .............................. 83

مدیریت حوزه ریاست ..................................................................................... 86

مدیریت امور برنامه و بودجه ......................................................................... 86

معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی .......................................................... 87

گروه نوسازی و تحول اداری ......................................................................... 88

مدیریت امور اداری ........................................................................................ 90

مدیریت امور پشتیبانی و رفاه ......................................................................... 91

کاربرد سرفصل حسابهای اعتبارات هزینه ای ............................................... 94

بستن حسابها در پایان دوره مالی .................................................................. 100

توضیح مطرح شده در خصوص پیمانکاران ................................................... 106

توضیح مطرح شده در خصوص مهندسین مشاور ......................................... 106

دلایل پرداخت علی الحساب به پیمانکار............................................................ 106

مانده وجوه مصرف نشده .............................................................................. 109

انواع تضمین برای معاملات دولتی................................................................... 109

انواع ضمانتنامه های معتبر.............................................................................. 111

قوانین .............................................................................................................. 111

تفاوت حساب مستقل و گروه مربوطه ............................................................ 111

مراحل بودجه .................................................................................................. 112

اعتبار طرح تملک دارائیهای سرمایه ای .......................................................... 113

انواع تنخواه گردان ها از نظر قانون محاسبات عمومی .................................. 114

تاثیر نظرات صندوق بین المللی پول AMF به نظام مالی دولت..................... 116

رئیس اداره آموزش و ترویج و وظایف آن

 1. بررسی و برآورد نیازهای اموزشی تخصصی و کاربری آبزی پروران

 2. نظارت بر اجرای طرح ها و پروژه های اموزش ترویجی

 3. برنامه ریزی به منظور ترویج شیوه های نوین آبزی پروری

مطالعه و بررسی برنامه ها و خط و مشی های زیر بخش شیلات به منظور رعایت آنها در تدین و تهیه و تنظیم طرح ها و پروژه ها و برنامه ها وبودجه مصوب شیلات استان

تهیه و تدوین پروژه ها و طرح های کوتاه مدت و بلند مدت توسعه شیلات استان و دفاع از انها در مرجع زیربط

نکات بر تهیه وتنظیم بودجه های جاری وعمرانی شیلات استان

پیگیری و نظارت بر اخذ تسهیلات بانکی سرمایه گذاران زیر بخش شیلات استان

تهیه و تنظیم امار و اطلاعات و گزراشهای فنی و تخصصی در خصوص کلیه فعالیت های شیلاتی و صنایع وابسته بررسی ومطالعه به منظور به فرهم نمودن جلب سرمایه گذاری و مشارکت و همکاریهای بخشی غیردولتی در زمینه های شیلاتی و ارائه نظرات کارشناسی

- وظایف زیحساب

- مستندات قانونی

- تغییر نظام بندی درآمدها

- حسابداری روشی (تعهدی و نیمه تعهدی )

- مسیر بودجه

- تعارف

- اعتبارات هزینه ای

- اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای

- طبقه بندی بودجه

- درآمد و سایر منابع تامین اعتبار

- کنترل بودجه ای

- تحصض اعتبار

- موافقنامه

- عملیات حسابداری مربوط به ابلاغ و اصلاح بودجه مصوب و تخصیص

- دریافت ها و پرداخت ها مربوط به بودجه عمومی دولت

- ؟؟ بردان وا نواع ان

- عملیات حسابداری مربوط به پرداخت و واریز تنخوان زاران

- پیش پرداخت و عملی الحساب

معاونت ها

 1. معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی

 2. معاونت بهبود تولیدات رامی

 3. معاونت بهبود تولیدات گیاهی

 4. معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی

 

 1. مدیریت امور اداری

 2. مدیریت امور مالی

 3. مدیریت امور رفاه و پشتیبانی

 4. اداره امور حقوقی

 5. اداره امور ایثارگران

 6. گروه نوسازی و تحول اداری

 

 1. مدیریت امور وام

 2. مدیریت امور طیور

 3. مرکز اصلاح نژاد وام شمال شرق

 4. ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند خزه گل

 5. مرکز اصلاح نژاد و پشتیبانی مرغ بومی

 6. آزمایشگاه تخصصی

 

 1. مدیریت امور زراعت

 2. مدیریت امور باغبانی

 3. مدیریت حفظ نباتات

 

 1. مدیریت امور برنامه و بودجه

 2. مدیریت امور سرمایه گذاری

 3. مدیریت صدور پروانه ها و مجوزها

 4. اداره امار من آداری و اطلاعات و تجهیز شبکه

 5. اداره تنظیم بازار

 

 

شرح سیستم سازمان جهاد کشاورزی

وظایف ذیحساب

مطابق قانون محاسبات عمومی کشور اولین وظیفه ای که به عهده ذیحساب یا مسوول امور مالی هر دستگاه گذاشته شده نگهداری و تنظیم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوطه می باشد که از اهمیت خاصی برخوردار است. زیرا انجام تکالیف وزارت امور اقتصادی و دارائی مطابق ماده 103 قانون محاسبات عمومی کشور مبنی بر تهیه صورتحساب عملکرد هر سال مالی طبق تقسیمات و عناوین مندرج در قانون بودجه سال مربوطه و اجرای ماده 104 همین قانون که طبق آن دیوان محاسبات کشور مکلف شده که مطابق قانون اصل 55 قانون اساسی با بررسی حسابها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به تهیه تفریغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم و هر نوع تخلف از مقررات را رسیدگی و به هیات های مستشاری ارجاع نماید بدون تهیه تنظیم صورتحساب عملکرد سالیانه دستگاهها توسط ذیحسابها و مسوولین امور مالی عملاً غیر ممکن می باشد. لذا به همین جهت تنظیم به موقع صورتحساب عملکرد سالیانه به طور کلی جزء وظایف پراهمیت دستگاه می باشد که عدم اقدام به موقع، موجب تبعات منفی برای مدیران هر دستگاه خواهد بود.

ذیحسابها از بین کارمندان رسمی انتخاب گردیده و احکام انها توسط وزارت دارائی تایید می شود. ذیحسابها زیر نظر دستگاه اجرایی و شهرداریها وظایف خود را انجام می دهند، وظایفی از قبیل امور مالی و محاسباتی، نگهداری و تنظیم حسابها، صحت و سلامت حسابها، نظارت بر اسناد و دفاتر مالی بصورت جزء وکل، نگهداری و تحویل و تحول وجوه.

مستندات قانونی

الف: ماده 95 قانون محاسبات عمومی کشور

کلیه ذیحسابان وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند نسخه اول صورتحساب دریافت و پرداخت هر ماه را همراه با اصل اسناد و مدارک مربوط، منتهی تا آخر ماه بعد و حساب نهایی هر سال را حداکثر تا پایان مرداد ماه سال بعد به ترتیبی که در اجرای ماهده 39 قانون دیوان محاسبات کشور مقرر میشود به دیوان مذکور تحویل و نسخه دوم صورتحسابهای مذکور را بدون ضمیمه کردن اسناد و مدارک به نحوی که وزارت امور اقتصادی و دارائی معین می کن به وزرات نامبرده ارسال نمایند.

تبصره 1: صورتحسابهای فوق باید به امضاء بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوطه و یا مقام مجاز از طرف او و ذیحساب و گواهی نماینده دیوان محاسبات کشور رسیده باشد.

 

 

ب: قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب

مطابق مفاد قانون فوق نیز همانند ماده 95 قانون محاسبات عمومی کشور تهیه و تنظیم به موقع صورتحساب ماهیانه وعملکرد سالیانه مودر تاکید قرار گرفته است.

ج: قانون دیوان محاسبات کشور

مطابق ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور یکی از مواردی که هیات های مستشاری اقدام به انشاء رای می نمایند عدم ارائه صورتهای مالی، حساب درآمد هزینه، دفاتر قانونی در موعد مقرر به دیوان محاسبات کشور می باشد که هیات مجاز می باشند در وصرت احراز وقوع تخلف را حسب مورد به مجازات های اداری ذیل محکوم نمایند.

- توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی

- کسر حقوق و مزایا حداکثر یک سوم از یک ماه تا یکسال

- اخراج از محل خدمت

- انفصال دائم از خدمات دولتی

تغییر نظام طبقه بندی درآمدها

در اجرای ماده 128 قانون محاسبات عمومی کشور و با توجه به اصلاح و تغییر نظام طبقه بندی و شفاف سازی درآمدها و هزینه های قانون بودجه سال 81 کل کشور سرفصل حسابها و ثبت عملیات حسابداری درآمدهای عمومی، واگذاربی دارائیهای سرمایه ای، واگذاری دارائیهای مالی و درآمدهای اختصاصی، گروه حسابهای مستقل اعتبارات هزینه، گروه حسابهای تملک دارائیهای سرمایه ای، اعتبارات دارائیهای مالی و حسابهای سنواتی که در مورخه 27/12/80 به تایید دیوان محاسبات کشور دستگاه ها موظف شدند که از ابتدای سال 1381 دفاتر روزنامه، معین و کل را با استفاده از سرفصل حسابهایکل و معین جدید نگاهداری و بر اساس آن صورتحساب دریافت و پرداخت ماهیانه، متمم نهائیو صروت وضعیت مالی سالانه و متمم اعتباراتی تملک دارائیهای سرمایه ای به تفکیک هر طرح و تلفیقی بصورت جداگانه مطابق فرم های ارائه شده به ذیحسابی ها به پیوست یادداشتهای صورتهای مالی و به انضمام رم های عملکرد بودجه در مواعد مقرر به مراجع ذیربط ارائه نمایند.

تعاریف

با توجه به ادبیات جدید بودجه ریزی وتغییر عناوین وتعاریف و کاربرد آنها ضروری به نظر می رسد که در ابتدا به این تعاریف نگاهی اجمالی داشته باشیم.

اعتبارات هزینه ای= اعتبارات جاری + تملک دارئیهای مالی (پرداخت تعهدات داخلی و خارجی)

اعتبارات عمرانی= اعتبارات تلک دارائیهای سرمایه ای

هزینه= منظور داد و ستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را کاهش می دهد.

تعریف هزینه در ماده 23 قانون محاسبات عمومی: عبارتست از پرداختهایی که بطور قطعی به ذینفع در قبال تعهد یا کمک طبق قوانین و مقررات صورت گیرد.

ارزش خالص= منظور ارزش کل دارائی های منهای ارزش کل بدهی های بخش دولتی است.

دارایئی های تولید شده:

منظور دارایی هایی است که در فرایند تولید حاصل گردیده است و به سه گروه:

دارایی های ثابت- موجودی انبار – اقلام گرانبها تقسیم می شوند.

دارایی های ثابت = دارائی هایی است که طی مدت بیش از یک سال بطور مکرر و مستمر در فرایند تولید بکار رفته باشد.

موجود انبار=منظور کالاها و خدماتی است که توسط تولید کنندگان به منظور فروش استفاده درتولید و یا سایر مقاصد در آینده نگه داری می شوند.

اقلام گرانبها= منظور اقلامی با ارزش قابل ملاحظه است که نه به منظور تولید و مصرف، بلکه به دلیل ارزشی که دارند نگهداری می شود(مانند تابلو، کتب خطی، فلزات گرانبها)

دارائی های تولید نشده:

منظور دارایی های مورد نیاز تولید است که خودشان تولید نشده اند (مانند زمین، ذخایر معدنی، جنگلها، مراتع و ... )

فعالیت= منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخص اس که برای تحقق بخشیدن به هدفهای برنامه سالانه طی یک سال اجرا می شود و منابع مورد نیاز آن از محل اعتبارات مربوط به هزینه تامین می گردد.

تعریف فعالیت جاری طبق بند 9 ماده 1 قانون برنامه و بودجه:

منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخصی است که برای تحقق بخشیدن به هدفهای برنامه سالانه طی یک سال اجرا می شود و زمینه ان از محل اعتبارات جاری تامین می گردد.

طرح تملک دارائی های سرمایه ای:

منظور مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی، فنی و اقتصادی و اجتماعی توسط دستگاه اجرایی، طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدفهای برنامه توسعه پنج ساله بصورت سرمایه گذاری ثابت یا مطالعه برای ایجاد دارایی سرمایه ای اجرا می گردد و منابع مورد نیاز اجرای آن از محل اعتبارات مربوط به تملیک دارائیهای سرمایه ای تامین می شود و به دو نوع است. انتفاعی و غیرانتفاعی

طبقه بندی اقتصادی اعتبارات هزینه ای (فصول هزینه )

به جای 4 فصل و 20 ماده طبقه بندی سابق این اعتبارات در هفت فصل به شرح زیر طبقه بندی شده است:

فصل اول- جبران خدمات کارکنا

فصل دوم – استفاده از کالا و خدمات

فصل سوم – هزینه اموال و دارایی

فصل چهارم – یارانه ها

فصل چهارم – کمک های بلاعوض

فصل ششم- رفاه اجتماعی

فصل هفتم – سایر هزینه ها

طبقه بندی تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب فصول سرمایه گذاری

فصل اول ساختمان و مستحدثات:

در این فصل اعتبارات مورد نیاز به ساختمانهای مسکونی و غیرمسکونی تفکیک می شود.

ساختمان های مسکونی: شامل انهایی که فقط برای سکونت مورد استفاده قرار میگیرد. مانند محل پارگینگ اتومبیل در خانه.

ساختمانهای غیرمسکونی شامل: ساختمانهایی است که برای منظور غیرسکونت از آنها استفاده میشود مانند: دفاتر اداری، مدارس و بیمارستانها

سایر مستحدثات: شامل خیابانها، کانالهای فاضلاب، راه آهن، فرودگاه، بندر، سد خصوص انتقال نیرو، استادیوم ورزشی و نظایر آن

سرمایه گذاری در ساختمانها و مستحدثات جدید، شمل محوطه سازی و آماده سای نیز می گردد. مصرف لوله کشی و تاسیسات برق و سایر تجهیزات این ساختمانها نیز جزء لاینفک ساختمانها و مستحدثات می باشد.

فصل دوم ماشین آلات و تجهیزات

شامل: تجهیزات حمل و نقل و سایر ماشین آلات و تجهیزات می گردد تجهیزات حمل ونقل شامل تجهیزات مربوط به اتقال بار و مسافر( وسائط نقلیه موتوری، دوچرخه موتور سیکلت، کشتی ، بکوموتیو راه آهن و هواپیما) و سایر ماشین آلات و تجهیزات شامل همه ماشین آلات و تجهیزات به اسنثنای موارد فوق می باشد رایانه، ماشین آلات برقی، رادیو، تلویزیون، تجهیزات مخابراتی و پزشکی

فصل سوم- سایر دارائیهای ثابت

شامل: درختان میوه- تاکستان- هزینه های اکتشاف معادن و نرم افزارهای رایانه ای می گردد.

اکتشافات معدنی شامل: هزینه های حفاری وگمانه زنی می باشد.

نرم افزار رایانه ای شامل: توضیح برنامه ها، اسناد پیشتیبانی کاربردی که بیش از یک سال مورد استفاده قرار بگیرد.

فصل چهارم- افزایش موجودی انبار

کالاها و خدمات نگهدرای شده توسط تولید کنندگان برای فروش، استفاده در تولید یا سایر مصارف در اینده می باشد. اقلام موجودی شامل موارد، ملزومات، کالاهای تمام شده کالاهای برای فروش مجدد، کارهای نیمه تمام و موجودیهای استراتژیکی می گردد.

موجودی های استراتژیک شامل: کالاهای است که برای مقاصد اضطراری یا تنظیم بازار نگهداری می شوند ویا شامل کالاهایی می گردد که از نظر کشور از اهمیت خاصی برخوردار می باشند مانند غلات و نفت.

فصل پنجم اقلام گرانبها

دارائیهای تولید شده ای هستند که برای تولید و مصرف نبوده بلکه به دلیل ارزشی که دارند نگهداری می شوند، با انتظار این که در اینده قیمت آنها افزایش یابد و یا حداقل کاهش نیابد.

شامل: تابلوهای نقاشی، تندیس ها و سایر کارهای هنری، اقلام آنتیک و سنگهای گرانبها و فلزات قیمتی به (استثنای طلا)

فصل ششم زمین

ساختمانها، سایر مستحدثات و باغها معمولات همراه با خود زمین خرید و فروش می شوند، در صورت امکان، ارزشیابی زمین و متعلقات فوق الذکر باید بصورت جداگانه انجام گیرد در غیر اینصورت داد و ستد مزبور باید در گروهی که ارزش بیشتری داشته باشد تقویم گردد.

فصل هفتم- سایر داراییهای تولید نشده

مانند: دارایی های زیر زمینی، منابع زیستی کنترل نشده و منابع آب – حق امیتاز- قراردادهای قابل انتقال- سرقفلی می باشد.

دارائی های زیرزمینی شامل: ذخایر زغال سنگ- نفت – گاز طبیعی – مواد معدنی فلزی و غیرفلزی از زیر سطح زمین و یا زیردریا استخراج می شود. جنگلها، مراتع، منابع آبزیان در این فصل درج می گردد.

تعریف مبنای حسابداری:

مبنای حسابداری یعنی اینکه درآمدها هزینه ها را در چه زمانی شناسائی و در دفاتر حسابداری ثبت نماییم بطور خلاصه انتخاب زمان شناسی و ثبت درامدها و هزینه ها در دفاتر حسابداری است و یا به بیانی ساده تر استفاده از یکی از روش های زیر برای شناسایی و ثبت درآمدها و هزینه ها در دفاتر حسابداری.

الف- روش شناسایی و ثبت درآمد و هزینه در زمان وصول درآمد و یا پرداخت وجه هزینه

ب – روش شناسایی و ثبت درآمد و هزینه در زمان تحقق و یا ایجاد هزینه و یا تحقق یا تحصیل درامد صرف نظر از زمان پرداخت وجه هزینه و یا دریافت وجه درآمد

ج – روش شناسایی و ثبت درآمد در هنگام وصول وجه بدون توجه به زمان تحصیل یا تحقق درآمد و شناسایی و ثبت هزینه در موقع هزینه و یا ایجاد هزینه بدون توجه به زمان پرداخت وجه هزینه ر کدام نوعی مبنای حسابداری است.

حسابداری نقدی:

یک سیستم حسابداری که اساس ان بر دریافت و یا پرداخت وجه نقد استوار است در سیستم حسابداری نقد هر ونه تغییر در وضعیت مالی موسسه مستلزم مبادله وجه نقد است در این سیستم درآمدها زمانی شناسایی و در دفاتر ثبت می شود که وجه نقد آنها دریافت شود و هزینه ها زمان شناسایی و در دفاتر ثبت می شود که وجه آن بصورت نقد پرداخت گردد. مثال دریافت درآمد سال 68 در سال 69 توسط وزارت دارایی بعنوان درآمد سال 69 محاسبه می شود.

مبنای تعهدی:

الف- شناسایی و ثبت درآمد ها ب- شناسایی و ثبت هزینه ها

الف- در این مبنا درآمدها در زمانی که تحصیل می شوند و یا تحقق می یابند مورد شناسایی قرار گرفته و در دفاتر حسابداری منعکس می شوند.

در این مبنا زمان تحصیل و یا تحقق درآمد هنگامی که درآمد بصورت قطعی تشخیص داده می شود و یا بر اثر ارائه خدمات حاصل می گردد.

لذا زمان وصول وجه در این روش مورد توجه قرار نمی گیرد. بلکه زمان تحصیل یا تحقق درآمد در شناسایی درامد اهمیت دارد.

مثال: در 10/3/69 دارایی تشخیص داد که مبلغ 4000 ریال مالیات موجودی باید بدهد و به ایشان ابلاغ شد.

10/4/69 : مالیات دریافتی 4000 بانک 4000

مالیات دریافتنی 4000

 

درآمد عمومی 4000

ب- شناسایی و ثبت هزینه ها در حسابداری تعهدی مبنای شناسایی و ثبت هزینه ها زمان ایجاد و یا تحقق هزینه است. به بیانی دیگر زمان که کالایی تحویل می گردد و یا خدمتی انجام می شود. برای موسسه معادل بهای تمام شده کالای تحویلی و یا خدمت انجام یافته بدهی قابل پرداخت ایجاد می شود. در حسابداری تعهدی برای ثبت این واقعه مالی بایستی بهای تمام شده کالا یا خدمت را از یک طرف به بدهکار حساب هزینه و از طرف دیگر همان مبلغ را به بستانکار حاسب اسناد هزینه پرداختی که یک حساب بدهی است منظور نمود.

خرید کاغذ

هزینه *** 31/4/70 : اسناد هزینه پرداختی ***

بانک ***

اسناد هزینه پرداختی *** پرداخت بدهی ناشی از خرید کاغذ

مبنای نیمه تعهدی:

به یک سیستم حسابداری می گویند که در آن سیستم هزینه ها بر مبنای تعهدی و درآمدها با مبنای نقدی شناسایی و در دفاتر ثبت می شود در واقع نمیه تعهدی ترکیبی از دو مبنای تعهدی و نقدی است مبنای نیمه تعهدی به لحاظ انکه برای اکثر کشورها قابلیت اجرا دارد مورد پذیرش و تاکید کمیته ها و انجمن های حسابداری دولتی بین المللی قرار گرفته است چون در ثبت و شناسایی هزینه امکان استفاده از مبنای تعهدی وجود دارد بنابراین هزینه به محض اینکه تحقق پیدا می کند و یا ایجاد میشود بدون توجه به زمان پرداخت وجه آنان در دفاتر ثبت میشود و یکی از محاسبن مبنای تعهدی که همانا انعکاس واقعی هزینه های یک دوره مالی است در این سیستم مورد ساتفاده قرار می گیرد امکان استفاده از مبنای تعهدی برای ثبت کلیه درآمدهای یک سازمان دولتی و یا به طور کلی یک دولت امکان پذیر نیست. چون بعضی از درآمدها بنا به ماهیتی که دارند قبل از وصول قابل اندازه گیری و شناسایی نمی باشند بنابراین نمی توان در ثبت این قبیل درآمدها از مبنای تعهدی استفاده نماییم اگر بخواهیم در ثبت و درآمدها از مبنای تعهدی استفاده کنیم و درآمدها را به محض تحصیل یا تحقق در دفاتر ثبت نماییم به اندازه گیری دقیق میزان درآمد در مقطع زمانی ثبت ان نیازمندیم حالا اگر از درآمدها ویژگی هایی داشته باشیند که میزان دقق آن ها فقط درزمانی که وجه آنها وصول می شود مشخص می گردد در ثبت این قبیل درآمدها فقط از مبنای نقدی استفاده کنیم- به عبارت ساده تر ثبت و شناسایی درامد درزمان تحصیل و تحقق آن ها در حسابداری دولتی کار ساده ای نیست و در برخی موارد اصولا امکان پذیر نمی باشد علت دشوار استفاده از مبنای تعهدی در ثبت درآمدها عمدتا ناشی از دوئ عامل زیر است.

1- عدم امکان اندازه گیری میزان درآمد

2- عدم اطمینان از وصول درآمد در کوتاه مدت

مشخص شدن مالیات شرکت یا مغازه عدم پرداخت در موعد مقرر بلکه طی سالهای دور قابل پرداخت است.

 

مبنای تعهدی تعدیل شده:

نوعی روش حسابداری است که در آن هزینه ها در هنگام ایجاد یا تحمل شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند به همان ترتیبی که در مبنای تعهدی کامل و مبنای نیمه تعهدی عمل می شود لکن درآمدها در این مبنا بر حسب طبع و ماهیت انها به دو دسته تقسیم می شوند.

یک دسته درآمدهایی هستند که قابل اندازه گیری بوده ودر عین حال در دسترس می باشند لذا در زمان کوتاهی پس از تشخیص قابل وصول خاهد بود این قبیل درآمدها با استفاده از حسابداری تعدی شناسایی و در دفاتر ثبت می شود. دسته ای دیگر از درآمدها فاقد ویژگی های فوق بوده لذا اندازه گیری و تشخیص آنها مشکل و عملا غیرممکن می باشد و یا وصول آنها در مدت کوتاهی پس از تشخیص امکان پذیر نمی باشد اینگونه درآمدها با استفاده از حسابداری نقدی شناسایی و در دفاتر ثبت می گردند به بیان ساده تر در حسابداری تعهدی تعدیل شده که منسب ترین مبنای حسابدرای در سازمانهای غیرانتفاعی است هزینه های منحصرا در مبنای تعهدی (زمان ایجاد یا تحمل) شناسایی و در دفاتر منعکس می شود در حالیکه برخی از درآمدها با استفاده از مبنای تعهدی هنگام تحصیل و تحقق درآمد شناسایی و ثبت می گردند و برخی از درآمدهای با مبنیا نقدی (هنگام وصول وجه درآمد) شناسایی و ثبت می شوند.

هزینه فقط درزمان ایجاد یا تحقق (مبنای تعهدی)

درآمد قابل اندازه گیری و قابل وصول در کوتاه مدت در زمان تحصیل یا تحقق یعنی در مبنای تعهدی

1- درآمد

درآمد غیرقابل اندازه گیری و غیرقابل وصول در کوتاه مدت در زمان وصول وجه یعنی در مبنای نقدی

حسابداری دولتی (تعهدی و نیمه تعهدی)

حسابداری دولتی تغییر یافته است از (نقدی به نیمه تعهدی) به این معنا که کوچکترین اتفاق را باید ثبت نمود. این تغییر از سال 81 بر اساس دستورالعملهای جدید صادره اعمال گردیده است، در روش نقدی پس از اینکه موافقتنامه ابلاغ می گردد هیچ گونه ثبتی انجام نمی وشد. ولی اکنون آرتیکلهایی را باید ثبت نمود، که درآینده متذکر خواهم شد موارد و سرفصلهایی را که در آینده به آنها اشاره خواهیم نمود بدین قرار است «دیحسابی، تنظیم حسابها، صورتهای مالی، رویدادهای مالی، ضمائم صورتهای مالی »

مسیر بودجه:

پیش بینی بودجه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام می گردد و دوالی سه ماه مانده به اخر هر سال به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد. پیش نویس بودجه توسط شورای اقتصاد بررسی گردیده، به سازمان مدیریت برنامه ریزی و سپس به دستگاه اجرایی ارجاع می شود. کارشناسهای بودجه کنترل ملی و محلی نموده پس از آن هیئت دولت بررسی های لازمه را انجام داده و اقدام به تصویب نهایی بودجه می نمایند سپس، به مجلس تقدیم می گردد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی لایحه را به وسیله رئیس جمهور به مجلس ارائه می نمایند. مجلس آن رابه کمیسیون ماده 136 جهت رسیدگی ارجاع می نماید. آن کمیسیون بررسی می کند پس از آن در صحن علنی مجلس مطرح می گردد. چانه زنی می شود سپس تصویب می شود و به دستگاه مربوط تحت عنوان بودجه سال جاری اعلام می شود، معمولا پیش بینی ها صد در صد صحیح نیست لذا تبصره ها و متمم های آن ایجاد می گردد و از دهمین ماه هر سال این موارد به دستگاهها سرازیر می شود قانون بودجه و پیوست های قانون بودجه که 2 الی 3 مورد پیوست دارد.

نظارت حین خرج توسط دارایی صورت می پذیرد.

موافقتنامه ها در ابتدای سال (فروردین تا خرداد) در دسترس دستگاه های اجرایی قرار نمی گیرد، لذا دستاهها مبالغی را به میزان یک دوازدهم (12/1) تحت عنوان تنخواه حسابداری از خزانه دریافت می دارند.

معمولا ماه چهارم تیرماه موافقتنامه ها به دستگاه ابلاغ می گردد و پشت سر آن تخصیص سه ماهه اول، و سه ماهه دوم (شش ماهه اول) ، ماه اول را تسویه نمی کنند چون باید از مبلغ تخصیص نگه دارند.

هر دیحساب موظف است گزارشات ماهیانه مالی خود را به صورت ماهیانه در دو نسخه تهیه، نسخه اول را به دیوان محاسبات ونسخه دوم را به خزانه معین استان (حداکثر تا پایان ماه بعد) ارائه نماید.

کنترل در حین خرج توسط ذیحساب ها انجام می گیرد و حسابرسی بعد از آن درخصوص اعمال قوانین در دستورالعملها برقراری توازن اعم از ابلاغی، سایر منابع، اختصاصی، درآمدها (تکلیفی ، بازنشستگی، تضمینات، مانده های بانک) توسط اداره تمرکز و تلفیق حسابها انجام می پذیرید.

صورت حسابهای نهایی در اداره تمرکز جمع بندی می گردد و سپس به تهران ارسال می گردد دیوان محاسبات در تمام دستگاههای اجرایی دفاتری مستقل دارند این دویان موظف است تفریغ بودجه کلی و نهایی راتهیه نموده و به قوه مقننه یا مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

اصلاح بودجه :

در قانون بودجه هر سال به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود که تحت شرایط معینی نقل و انتقالاتی در داخل برنامه ها و فصول هزینه صورت گیرد مشروط بر اینکه در جمع کل اعتبارات دستگاهها تغییر حاصل نشود این نقل و انتقالات بودجه را که بر اساس اصل انعطاف پذیری بودجه صورت می گیرد، اصطلاحاً اصلاح بودجه می گویند.

موافقتنامه:

طبق ماده 19 قانون برنامه و بودجه، دستگاه اجرائی مکلف است بر اساس شرح فعالیتها و طرح ها که بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دستگاه موارد توافق واقع شده است، در حدود اعتبارات مصوب عمل نمایند. این توافق نامه، موافقتنامه نامیده شده است.

گردش عملیات ابلاغ تخصیص اعتبارات هزینه ای

دستگاههای مرکزی

تخصیص

اعتبارات هزینه ای

دستگاههای – وزارت – دفتر برنامه و بودجه – استانها

اجرایی محلی دارایی

کد طبقه بندی موافقتنامه :

کد موافقتنامه یک شماره 8 رقمی است که شماره اول از سمت چپ معرف امور مربوطه دو شماره پس از آن نشان دهنده برنامه سه شماره آخر در بودجه جاری تعیین کننده فعالیت و در بودجه عمرانی عنوان طرح می باشد.

درخواست وجه:

در ماده 22 قانون آمده درخواست وجه سندی است که ذیحساب برای پرداخت حواله های صادره در وجه حساب بانکی دستگاه اجرایی و بعهده خزانه صادر می نماید.

برای هر ماه یک درخواست وجه صادر می شود و همچنین در آخر سال برای (اعتبارات ردیف – متمم) اعتبار می آید که باید برای هر کدام بصورت جدا درخواست وجه صارد نمود، درخواست وجه به میزان 12/1 کل اعتبار مربوطه می باشد، و خزانه حق ندارد کمتر از میزان وجه دریافتی از تهران به هر یک از دستگاه اجرایی پرداخت نماید.

در ابتدای سال چون هنوز موافقتنامه های مربوطه ارائه نگردیده باید مبالغ را در سر فصل تنخواه گردان حسابداری نگهداری ثبت و ضبط نمود.

معمولا وقتی خزانه بنا به دلایلی فاقد اعتبار لازم و تخصیص است و یا بقولی پول ندارد اول اعتبارات تملک دارائیها را حذف می کند چون حقوق و مزایای کارکنان دستگاه ها برای خزانه در اولویت اول است.

 

ثبت آرتیکل های حسابداری بر اساس آخرین دستورالعمل های صادره

اعتبار مصوب ***

دستگاه اجرایی ***

هنگام ابلاغ بودجه سالانه، اعتبار مصوب، به تفکیک پروژه و ردیف متفرقه بر حسب فصول هزینه و زیرمجموعه های هر فصل

در حسابداری نقدی این ثبت صادر نمی شود)

معین اعتبار مصوب بر حسب فصول هزینه

(1)

تخصیص اعتبار ***

اعتبار مصوب ***

پس از ابلاغ تخصیص اعتبار در هر نوبت و پیوست نمودن اعلامیه تخصیص اعتبار

دستگاه اجرایی= اعتبار مصوب + تخصیص

100 = 75 + 25

 

(2)

درخواست وجه ***

تنخاه گردان حسابداری ***

هنگام صدور درخواست وجه برای دریافت تنخواه گردان حسابداری از خزانه

این ثبت به ازاء هر بار دریافت انجام می شود.

(3)

بانک پرداخت اعتبارات هزینه ***

درخواست وجه ***

پس از دریافت اعلام واریز وجه به حساب بانک پرداخت

 

(4)

تامین اعتبار ***

ذخیره تامین اعتبار***

هنگام اعتبار در مورد پرداختهای قطعی وغیرقطعی جهت کنترل اعتبارات در قبال هر گونه پرداخت و ایجاد تعهد

(5)

هزینه ***

تنخواه گردان پرداخت ***

پیش پرداخت سال جاری ***

علی الحساب سال جاری ***

بانک پرداخت ***

به هنگام پرداخت قطعی و غیرقطعی به اشخاص ذینفع و عاملین ذیحساب

ذخیر تامین اعتبار ***

تامین اعتبار ***

به میزان پرداخت قطعی (هزینه )

(6)

تملک دارائیهای مالی (همان هزینه است) ***

بانک پردخت اعتبارات هزینه های ***

(7)

تنخواه گردان حسابدرای ***

دانلود - 5000 تومان
 


:: موضوعات مرتبط: دانشگاهی , ,
:: برچسب‌ها: مقاله کارشناسی حسابداری پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ,
:: بازدید از این مطلب : 10
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : محمد
ت : جمعه 22 دی 1396
.

علم مطالعه آبهاي داخلي اعم از آبهاي شيرين و شور.ريشه لغوي آنLimnosو Logy است. Limnos به معني گودال و چاله و Logy به معني شناختن است.

اولين فردي كه اين كلمه را ارائه كرد يك دانشمند سوئيسي به نام Forelاست كه مطالعاتي را بر روي درياچه‌هاي كشور سوئيس انجام داد. اين فرد براي نامگذاري مجموعه مطالعات خود بر روي درياچههااصطلاح ليمنولوژي را بكار برد. به همين دليل در برگردان فارسي اين كلمه اصطلاح ليمنولوژي را به عنوان علم درياچه شناسي معرفي كرده اند كه يك اصطلاح درستي نيست.

گاهي اوقات يك ريشه ديگر بنام Limnea (كه يك حلزون آب شيرين است) ارائه شد. بهمين دليل در تعريف ليمنولوژي مجموع مطالعات آبهاي شيرين معرفي شده كه اين تعريف نيز جامع و کامل نمي باشد. بنابراين در تعريفي جامعتر و در سطحيكلان ليمنولوژي "مطالعه مجموعه آبهاي موجود در بخشخشكي‌هاي كره زمين را شامل مي شود كه اصطلاحا به آنها آبهاي داخلي (Inland waters) مي‌گويند".

هر گونه آبي داراي هر گونه ماهيتي باشد يعني چه ساكن باشد، چه جاري، شور يا شيرين يا لب شور، سطحي باشد يا زيرزميني و بطور كلي به هر شكلي باشد ولي در بخش خشكي واقع شده باشد يا بعبارتي بهتر توسط خشكيمحصور شده باشد درغالب علم ليمنولوژي مي گنجد.به عنوان مثال آبهاي درياچه، بركه ها، رودخانه ها و نهرها، و آبي كه بشت سدها محصور است (مخازن پشت سدReserviors)، آبهاي مناطق مصبي (Estuaries)، مناطق تالابي Wetlands)) (مثل تالاب انزلي).پس در غالب مطالعات ليمنولوژي زيستگاههاي كوچكي (Microhabitate) مثل غارها، جشمه ها و مناطق آبي يا آبهاي بازمانده قديمي نيز در محدوده مطالعات ليمنولوژي قرار دارند. هر يك ازاكوسيستمهاي آبهاي شيرين و يا شور داراي يك ساختار مشخصي از نظر تبادل مواد و انرژي ميباشد.

دانلود - 7900 تومان
 


:: موضوعات مرتبط: دانشگاهی , ,
:: برچسب‌ها: جزوه لیمنولوژی ,
:: بازدید از این مطلب : 67
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : محمد
ت : جمعه 22 دی 1396
.


:: موضوعات مرتبط: دانشگاهی , ,
:: برچسب‌ها: پاورپوینت فاکتورهای فیزیکی آب ,
:: بازدید از این مطلب : 13
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : محمد
ت : جمعه 22 دی 1396
.


:: موضوعات مرتبط: دانشگاهی , ,
:: برچسب‌ها: گزارش کار کامل آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 2 ,
:: بازدید از این مطلب : 7
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : محمد
ت : جمعه 22 دی 1396
.
کتابی برای یادگیری کامل sql
دانلود - 5500 تومان
 


:: موضوعات مرتبط: دانشگاهی , ,
:: برچسب‌ها: آموزش sql بصورت کامل ,
:: بازدید از این مطلب : 20
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : محمد
ت : جمعه 22 دی 1396
.
گونه ميگوي بزرگ آب شيرين با توجه به رشد سريع، قابليت تکثير در مراکز تکثير مصنوعی، قابليت پرورش در سيستم هاي مختلف پرورشی، بازارپسندي مطلوب و سازگاري در شرايط مختلف محيطی به عنوان يک گونه کلاسيک در تکثير و پرورش آبزيان مطرح شده است؛ بطوريکه امروزه در بيشتر مناطق استوايی و نيمه استوايی جهان تکثير و پرورش آن توسعه يافته يا رو به توسعه است. ميگوي بزرگ آب شيرين داراي مزايايی است که باعث شده است به عنوان يک گونه اقتصادي و سودمند از ديدگاه آبزي پروري توسعة زيادي در سطح جهانی داشته باشد .
1- توليد مثل آسان در تمام ايام سال به شرط مهيا بودن دما و غذاي مناسب.
2- بلوغ و رسيدگی جنسی در محيط اسارت.
3 - رژيم غذايی همهچيزخواري بطوري که میتوان رژيم غذايی 100 % گياهی تا رژيم 100 % جانوري را اعمال کرد، به شرط آنکه اسيدهاي آمينه ضروري در رژيم غذايی گياهی تأمين شوند.
4-  قابليت پرورش در آبهاي شيرين و لب شور.
5- قابليت پرورش بصورت توأم با ماهيان گرمابی و شاليزارهاي برنج.
6-مقاومت به بيشتر بيماريهاي آبزيان.
7- ارزش غذايی و اقتصادي بالا.
دانلود - 5000 تومان
 


:: موضوعات مرتبط: دانشگاهی , ,
:: برچسب‌ها: پرورش میگوی دراز آۤب شیرین ,
:: بازدید از این مطلب : 20
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : محمد
ت : جمعه 22 دی 1396
.
دانلود کتاب فارسی گروه مولفان(پیام نور) +نمونه سوال
دانلود - 2800 تومان
 


:: موضوعات مرتبط: دانشگاهی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود کتاب فارسی گروه مولفان(پیام نور) +نمونه سوال ,
:: بازدید از این مطلب : 24
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : محمد
ت : جمعه 22 دی 1396
.


نانو تكنولوژي فناوري جديدي است كه تمام دنيا را فراگرفته است و به تعبير دقيقتر "نانو تكنولوژي بخشي از آينده نيست بلكه همه آينده است ".در اين مقاله بعد از تعريف نانو به بيان دلايل كاربرد ها و ضرورتهاي توجه به اين فناوري اشاره شده است .......

در ادامه با ما همراه باشید تا با پرداخت مبلغی اندک به کلیه اطلاعات ارزشمند این فایل دسترسی پیدا کنید و حمایتی باشد از ما تا بتوانیم محصولات درخور و شایسته ی دیگری به شما عزیزان ارائه بدهیم.

دانلود - 6000 تومان
 


:: موضوعات مرتبط: دانشگاهی , ,
:: برچسب‌ها: نقش فناوری نانو در صنایع غذایی ,
:: بازدید از این مطلب : 16
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : محمد
ت : جمعه 22 دی 1396
.
سیستماتیک (Systematic) به معنای بررسی ارتباط تکاملی بین موجودات زنده است و مترادف با تاکسونومی (Taxonomy) می باشد، زیرا همه روش های طبقه بندی بر اساس ارتباط تکاملی هستند. ماهیان نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
دانلود - 10000 تومان
 


:: موضوعات مرتبط: دانشگاهی , ,
:: برچسب‌ها: سیستماتیک دکتر ستاری ,
:: بازدید از این مطلب : 12
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : محمد
ت : جمعه 22 دی 1396
.

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 6 صفحه بعد

موضوعات
صفحات
نویسندگان
آرشیو مطالب
مطالب تصادفی
مطالب پربازدید
چت باکس
تبادل لینک هوشمند
پشتیبانی