.
اطلاعات کاربری
درباره ما
دوستان
خبرنامه
آخرین مطالب
لینکستان
دیگر موارد
آمار وب سایت
 
جزوه درك عمومی معماری كه با فرمت پی دی اف در 130 صفحه آماده شده است جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته معماری ویژه کنکور سال 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی
دسته بندی معماری
بازدید ها 34
فرمت فایل pdf
حجم فایل 9585 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 130
جزوه درك عمومی معماری

فروشنده فایل

کد کاربری 1800
کاربر
 
 

جزوه درك عمومی معماری

فهرست مطالب

فصل اول: نمایش اجسام ................................................................................................................... 7

انواع نمایش جسم: ..............................................................................................................................8

-1 خط راست و موازی با پرده باشد:................................................................................................ ..........9

رسم سه نما ی یک جسم: ....................................................................................................................11

ارتباط تصاو یر در سه صفحه نما ................................................................................................ .............13

رسم احجام با استفاده از تصاو یربالا و جانبی :..............................................................................................14

روش سه سه یبعد شینما جسم ( ویپرسپکت ): .............................................................................................17

الف - یپرسپکت یوها یهندس ( یمواز ):................................................................................................ .......17

-1 تصویرا کیزومتر :.........................................................................................................................18

تست سامانه یها یدیخورش ................................................................................................ ............113

وهیش یها یمعمار یا یران ................................................................................................ .................. 117

مساجد کی یا یوان ........................................................................................................................... 120

آثار یمعمار یش وه خراسان ................................................................................................ ................ 122

فصل اول: نمایش اجسام

انواع نمایش جسم:

نمایش اجسام مختلف در صفحه کاغذ به چند صورت انجام می شود. هدف از ارائه هر گونه نمایش از طرف طراح رساندن

مقصود خود از شکلی است کهمدنظر وی است و این کار 2 روش کلی دارد: روش 2 بعدی و روش های 3 بعدی

الف - روش 2 بعدی (سه نما): در این روش اجسام به صورت سه تصویر از سه قسمت اصلی جسم به نمایش درمی آیند

(جلو، بالا و کنار) که به ترتیب تصویر نما، پلان و نمای جانبی جسم نامیده می شوند.

 

محل قرارگیری سه تصویر در کنار هم نیز به صورت قراردادی مطابق شکل سمت راست بالا می باشد که تصویر جانبی

در سمت راست تصویر روبرو و تصویر بالا نیز در پایین تصویر روبرو قرار می گیرد.

در نگاه اول چنین تصاویری بسیار ساده و گویا می آیند ولی وقتی اجسام پیچیده تر می شوند و خطوط شیبدار و قوس

آنها زیاد می شود کار سخت تر می شود.

انواع سؤالاتی که دراین زمینه طرح می شود به دو صورت است، یا در آنها 2 نما از 3 نمای جسم داده می شود و نمای

سوم را می خواهند و یا 3 نما داده شده و حجم را می خواهند (و بر عکس حجم داده می شود و یکی از نماها را می

خواهند). پاسخ دادن به چنین سؤالاتی اغلب بسیار ساده بوده ولی در عین حال با سهل انگاری در رعایت نکات بسیار

ساده می تواند ما را به بیراهه ببرد. در اینجا چند مورد از اصول تشخیص و رسم خطوط و سه نماها را مرور می کنیم.

 

گردآوردنده های تخت آب چکه

این نوع کلکتور که از صفحات فلزی سیاه رنگ کنگرهای ساخته میشود. در این نوع کلکتورهـا آب از لولـهای در قسـمت

فوقانی، بر روی شیارهای صفحه میی کنگرهای چکد. آب در حین جریان با جذب حرارت از صفحهی سیاه رنگ مـوجدار،

در پاین در یک ناودانی جمع و از طریق لولهای جهت مصرف و با ذخیره خارج میشود.

گردآورندههای تخت هوایی

کلکتورهای تخت هوایی، یکی دیگر از گردآورندههایی هستند که در آنها از هوا با گـاز بـه عنـوان سـیال حامـل حـرارت

استفاده میشود.

نگهداری آسان و یخ نزدن هوا از مزایای این نوع کلکتورها در مقایسه با انواع کلکتورهایی است که با مایع کار میکنند. به

علاوه در این نوع گردآورندهها هوای گرم مستقیماً وارد ساختمان یا محفظه ذخیره میشود.

این کلکتورها معایبی نیز دارند که اهم آنها عبارتند از: مشکل گرم کردن آب مصرفی به وسیلهی هوای گـرم تهیـه شـده،

لزوم ساخت و نصب کانال هایی با سطح مقطع مناسب که معمولاً فضای زیادی از ساختمان را اشغال میکنند و احتیـاج

به هوا رسان با قدرت الکتریکی لازم برای انتقال هوای گرم از کلکتور به محل ذخیره.

گردآورندههای لولهای تخت خلاء

یک نوع از این کلکتورها، از یک سری لولههای شیشهای موازی که صفحه و لوله جذب کننده را در بر گرفته تشکیل شده

و برای این که از تلفات حرارتی بیشتر جلوگیری شود در داخل لولهی شیشهای ایجاد خلاء گردیده است.

گردآورنده های متمرکزکننده

به طور کلی سه نوع گردآورندة متمرکزکننده وجود دارد:

الف - گردآورندة متمرکزکننده با بشقابک سهموی

ب - گردآورندة متمرکزکننده با برج مرکزی و

ج - گردآورندة متمرکزکنندة خط سهموی

معمولاً به دلیل تولید انرپی بسیار زیاد در این روش، این نوع گردآورندهها در نیروگاههای برق خورشیدی و با کـورههـای

خورشیدی مورد استفاده قرار میگیرند.

برای اینکه چنین سامانهای کاملاً مؤثر باشد لازم است که این گردآورنده تمام مدت به طرف خورشید نشانهگیری شـود و

در نتیجه به شیوة ردگیری دو محوری نیاز دارد.

از این سطوح که هپلوستات نامیده میشوند، در صورتی که به شکل کلکتور سهومی کامل ساخته شـوند در تهیـه انـرژی

الکتریکی و حرارتی و مکانیکی در صنعت مورد استفاده قرار میگیرند. ?

متمرکزکنند ههای خطی (سهموی) و برجی (گردآورندههای متمرکز و خطی)

برای تولید گرمای زیاد

در گردآورندهه ای برخی از هلیوستات (خورشید یاب) برای تنظیم آینهها استفاده میشود.

پدیده فتوولتاییک:

به پدیدهای که در اثر تابش نور بدون استفاده از مکانیزمهای محرك مکانیکی الکتریسیته تولید کند، پدیـده فئوولتاییـک

میگفته شود.

- عاملی که این فرآیند را به وجود میآورد، سلول خورشیدی نام دارد.

- سامانه های فئوولتایی انرژی نوری را مستقیماً به انرژی الکتریکی تبدیل میکنند.

عملکرد سلولهای خورشیدی

مکانیسمهای فتوولتایی سلولهای خورشیدی، کریستالهای صافی هستند که از لایههـای نـازك از **** نیمـه هـادی

ساخته شدهاند که خصایص الکترونیکی متفاوت دارند و این امر موجب پیدایش میدان های الکترونیکی قـوی درون آنهـا

میشود.

پانل یا شبکه PV، از اتصال سلول های فتوولتایی به یکدیگر به وجود میآید که به صورت مدول در آورده میشوند. ایـن

مدولها را بر روی یک صفحه نصب میکنند و از زاویه و جهت صحیح برای حداکثر گردآوری فصلی و سالی برخوردارند.

تست سامانه های خورشیدی

.1 کدام مسجد از تغییر مسجد شبستانی به چهار ایوانی تغییر شکل یافته است؟

1) مسجد جامع اردستان 2) مسجد امام اصفهان

3) مسجد جامع زواره 4) مسجد گلپایگان

گزینه « 1» صحیح است.

.2 کدام مسجد از تغییر مسجد شبستانی به چهار ایوانی تغییر شکل یافته است؟

1) مسجد جامع زواره 2) مسجد جامع اردستان

3) مسجد جامع نائین 4) مسجد گلپایگان

نکته: در کل مساجد شیوه رازی به ویژه دوره سلجوقی دارای ویژگی های زیر میباشند:

-1 اغلب مساجد این دوره از نوع چهار ایوانی میباشند.

-2 مساجد شیوه رازی دارای تزئینات گچبری در داخل و تزئینات آجرکاری در فضای بیرونی میباشند.

-3 گنبد مساجد سلجوقی دو پوسته پیوسته، ساده و آجری (فاقد کاشیکاری) و از نوع ترکین میباشند.

-4 در مساجد شیوه رازی اغلب برای احداث گنبد از گوشه سازی پتکانه استفاده شده است.

گزینه « 2» صحیح است.

.3 کدام کاروانسراها از جهت شکل کالبدی به یکدیگر شبیه میباشند؟

1) درون شهری، کوهستانی 2) حاشیه شهری، درون شهری

3) درون شهری، برون شهری 4) حاشیه شهری، بین شهری

گزینه « 4» صحیح است.

.4 عملکرد کدامیک از ابنیه ذیل با دیگران تفاوت دارد؟

1) خان 2) رباط 3) سرا 4 ) گازارگاه

گزینه « 4» صحیح است. ? 114 درك عمومی / قسمت دوم

.5 کدام دوره به عصر طلایی و شکوفایی احداث کاروانسراها معروف است؟

1) قاجاریه 2) زندیه 3) صفویه 4 ) پهلوی

گزینه « 3» صحیح است.

.6 آب مورد نیاز در مجموعه بنای رباط شرف (در نزدیکی شهر سرخس) به کدامیک از شیوه های زیر

تأمین میشده است؟

1) به کمک قنات شرف که از زیر کاروانسرا میگذرد.

2) آب به کمک کارگران و حیوانات اهلی انتقال مییافته است.

)3 بنای کاروانسرا در مجاورت رودخانۀ سرخس قرار دارد.

4) استفاده از بام شیبدار برای جمعآوری آب باران

گزینه « 4» صحیح است.

نوع فایل:Pdf

سایز: 6.78mb

تعداد صفحه:130:: موضوعات مرتبط: دانشگاهی , معاری , ,
:: برچسب‌ها: جزوه درك عمومی معماری ,
:: بازدید از این مطلب : 10
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : محمد
ت : شنبه 23 دی 1396
.
 
جزوه زبان تخصصی هنر معماری كه با فرمت پی دی اف در 196 صفحه آماده شده است جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته معماری ویژه کنکور سال 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی
دسته بندی معماری
بازدید ها 43
فرمت فایل pdf
حجم فایل 3117 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 196
جزوه زبان تخصصی هنر معماری

فروشنده فایل

کد کاربری 1800
کاربر
 
 

جزوه زبان تخصصی هنر معماری

Text 1:

One of the greatest mysteries of the world, far which scientists have so far been unable to

find any satisfactory explanation, is the Bermuda Triangle, sometimes called "The

Graveyard of the Atlantic" This is an area of the Western Atlantic between Bermuda and

Florida, roughly triangular in shape, where since 1945 at least a hundred ships and planes

and over a thousand people have disappeared. No wreckage has found no bodies, lifebelts

or any other evidence of disaster- It is as if these planes, ships and people had never

existed in some cases a routine radio message has been received from aircraft reporting

everything in order a few minutes before all contact was lost, in others a weak SO.S.

Message has been picked up and, in perfect weather, inexplicable references to fog and

toss of bearings. In the extraordinary case of five U.S.

متن 1

یکی از بزرگترین رازهای دنیا که دانشمندان مدتهاست هیچ توضیحی قانعکنندهای بـرای آن نیافتـهانـد، مثلـث برمـودا

است که گاهی گورستان اقیانوس اطلس نامیده میشود. این مثلث، منطقـهای در غـرب اقیـانوس اطلـس بـین برمـودا و

فلوریدا است، که از نظر شکل مثلثی است و از سال 1945 حداقل صد کشتی و هواپیما و بیش از هزار نفر در آنجا ناپدید

شدهاند هیچ لاشه، جسد، کمربند ایمنی یا هر شاهدی در حادثه به دسـت نیامـده اسـت. اگـر چنانچـه ایـن هواپیماهـا،

کشتیها و افراد در چنین حالتی قرار نداشتهاند، یک پیام عادی از هواپیما چند دقیقه قبل از اینکه همهی تماسها قطـع

شود مبنی بر اینکه همه چیز منظم است دریافت شده بود در بقیه این پیغام ضعیف S.O.S به دست آمده و در شـرایط

جوی خوب و منابع غیرواضحی از وجود مه و تلاطم در دست است مورد غیر عادی از ناپدیـد شـدن هواپیماهـای نیـروی

دریایی ایالات متحده در مأموریتهای عادی از فلوریدا، هواپیمای ارسال شده به محـل بـرای بازرسـی نیـز ناپدیـد شـد.

شواهدی از وجود نور سفید عجیب یا مد که ویژگی دریا در این بخش از منطقه اسـت بـه دسـت آمـده اسـت و لازم بـه

توضیح است که نه تنها این نور یا نواری از نور توسط فضانوردان در مسیرشان به فضا مشاهده شده بلکه کلمبـوس بیـان

داشته است که از قرن 5 پیش ارتباط این نور یا ناپدید شدنها نامشخص است. این یکی دیگر از رویـدادهایی اسـت کـه

هنوز مبهم باقی مانده است.

مجموعه تست زبان

Part A:

Directions: In questions 1-l0, each item consists of an incomplete sentence. Below the

one choices, marked (1), (2), (3), and (4). You should find the one choices which best

completes the sentence. Mark your on the answer sheet.

1- The examination was so difficult that ……….…. .

1) few people failed 2) few people passed

3) only a few failed 4) little number of people passed

2- He was working in the office while I ………….... in the library.

1) was 2) am 3) had been 4) have been

3- staying in a hotel costs ……………. renting a room in a dormitory for a week.

1) twice more than 2) twice as much as

3) two times as much 4) two times more than

4. Some people are never content …………. what they have.

1) of 2) for 3) with 4) about

5- Smoking again? you told me you …………... smoking.

1) gave up 2) had on 3) gave back 4) have back

6. It was very ……..…. so I put on my sunglasses.

1) dark 2) late 3) early 4) bright

7- I'd like to ................ that book when you have read it.

1) lend 2) loan 3) hire 4) borrow

8- when I ….......... up the bill, it came to more money than I had with me.

1) added 2) checked 3) counted 4) calculated

بخش A:

دستورالعمل: در سؤالات 1 تا 10 هر آیتم شامل جمله ناکامل است. در زیر هر جمله چهار انتخاب وجـود دارد.

(3) ،(2) ،(1) و (4) آورده شده است. باید یک گزینه را که بهترین کاملکننده جمله اسـت انتخـاب نماییـد و

جواب خود را در پاسخنامه علامتگزاری نمائید.

1. امتحان به قدری سخت بود که ................. .

1) تعداد کمی رد شدند. 2) تعداد کمی قبول شدند.

3) تنها تعداد کمی رد شدند. 4) تعداد کمی از افراد قبول شدند.

2. او در حال کار کردن در شرکت بود هنگامی که من در کتابخانه ............. .

1) بودم 2) هستم 3) بود 4) بودهام

3. هزینه اقامت در هتل .................. اجاره اتاقی در خوابگاه برای یک هفته میشود.

1) دو مرتبه بیشتر از 2) دو برابر 3) دوبار 4) دوبار بیشتر از

4. برخی مردم هیچگاه ................. چیزهایی که دارند راضی نیستند.

1) حرف اضافه 2 of) حرف اضافه for

3) حرف اضافه 4 with) حرف اضافه about

5. دوبار سیگار میکشی؟ به من گفته بودی که سیگار کشیدن را ............... .

1) ترك کرد 2) پوشید 3) پس داد 4) پشت کردن به

6. هوا بسیار ....................... بنابراین من عینک آفتابی زدم.

1) تیره، تاریک 2) دیر، دیروقت

3) به زودی، در ابتدا 4) تابناك، آفتابی روشن

7. من مایلم که آن کتاب ............... وقتی شما آن را خواندید.

1) قرض دادن 2) وام دادن

3) اجاره کردن 4) قرض کردن، قرض گرفتن

8. وقتی صورتحساب را ................. بیشتر از پولی بود که من همراه خود داشتم.

1) اضافه کردن 2) بررسی کردن 3) شمردن 4) حساب کردن

نوع فایل:Pdf

سایز: 3.04mb

 

تعداد صفحه:196:: موضوعات مرتبط: دانشگاهی , معاری , ,
:: برچسب‌ها: جزوه زبان تخصصی هنر معماری ,
:: بازدید از این مطلب : 14
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : محمد
ت : شنبه 23 دی 1396
.تحقیق كلاس بندی بهینه و تاثیر آن در ارتقا و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی به صورت فایل ورد قابل ویرایش

دانلود تحقیق كلاس بندی بهینه    ارتقا و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی تحقیق كلاس بندی بهینه و تاثیر آن در ارتقا و پیشرفت:: برچسب‌ها: تحقیق كلاس بندی بهینه ارتقا و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی تحقیق كلاس بندی بهینه و تاثیر آن در ارتقا و پیشرفت ,
:: بازدید از این مطلب : 6
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : محمد
ت : جمعه 22 دی 1396
.
امروزه پیچیدگی مسائل طراحی، ما را ناگزیر به استفاده از فناوری روز برای حل مشکلات کرده است. همچنین هزینه های بالای طراحی، تحلیل و تست سیستم های گوناگون و تولید محصولات با کیفیت، باعث شده است که پژوهشگران به سراغ نرم افزارهای مختلف بروند. نرم افزار Adams Machinery که توسط کمپانی MSC به صورت تجاری ارتقا یافته و روانه بازارهای جهانی شده است، یک مجموعه استثنائی و تضمین شده است که در صنایع مختلف و محیط های آموزشی جایگاه بالا و کاربرد گسترده ای دارد. ما در این آموزش قصد داریم تا انواع یاتاقان ها با نرم افزار Adams Machinery را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.
دانلود - 3500 تومان
 


:: موضوعات مرتبط: اموزش , ,
:: برچسب‌ها: بررسی انواع یاتاقان ها با نرم افزار Adams Machinery ,
:: بازدید از این مطلب : 8
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : محمد
ت : جمعه 22 دی 1396
.


:: موضوعات مرتبط: اموزش , ,
:: برچسب‌ها: آموزش تنظیم فونت فارسی در برنامه نویسی اندروید (Android) ,
:: بازدید از این مطلب : 9
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : محمد
ت : جمعه 22 دی 1396
.

آموزش ساخت انیمیشن دو بعدی در افتر افکت

فیلم آموزش به زبان ساده و کاملا آسان!!

با ما ناب ترین باشید

تنها با چند کلیک ساده انیمیشن دو بعدی خود را بسازید…

بدون نیاز به داشتن دانش قبلی، در سریع ترین زمان ممکن انیمیشن خود را بسازید!!!

 

در این مجموعه ی بی نظیر، شما قادر خواهید بود، بدون نیاز به داشتن دانش قبلی و تنها با چند کلیک ساده، کاراکتر خود را طراحی کنید – به آن حرکت ببخشید و در محیط دلخواه خود قرار دهید…

توجه: این مجموعه برای افرادی که مایلند در کوتاه ترین زمان ممکن، انیمیشن داستانی، تجاری و … خود را بسازند، توصیه می شود.

ویژگی های این مجموعه:
– ۱ ساعت و ۲۰ دقیقه آموزش روان فارسی
– امکان ساخت بیش از ۲۵ میلیارد کاراکتر تنها با چند کلیک ساده
– وجود بیش از ۵۰ کاراکتر آماده جهت استفاده ی سریع
– امکان ویرایش و تغییر رنگ تمامی کاراکتر ها
– امکان ساخت کاراکتر از روی عکس و حتی نقاشی
– وجود بیش از ۱۴۰ حرکت، جهت ساخت سریع و آسان انیمیشن
– امکان تغییر سرعت انیمیشن ها
– وجود ۲۰ پس زمینه با کیفیت فول اچ دی و همچنین محیط های فارسی
– ساخت حرفه ای ترین انیمیشن ها تنها با چند کلیک ساده
– بدون نیاز به هیچ گونه پلاگین و افزونه ی خاصی


آیا با نرم افزار افتر افکت آشنایی کاملی ندارید ؟
در این مجموعه مباحث آموزشی به گونه ای مورد بررسی قرار گرفته است که شما با هر مقدار دانشی که در این زمینه دارید، خواهید توانست با این آن ارتباط برقرار کنید.

 

انیمیشن سازی آسان است!
در مجموعه ی آزمایشگاه انیمیشن سازی دو بعدی، شما قادر خواهید بود کارکتر های خود را به صورت کارتونی و یا از روی تصاویر خود، تنها با چند کلیک ساده طراحی کنید.
علاوه بر آن بیش از ۵۰ کاراکتر کارتونی آماده نیز، در مجموعه وجود دارد.

 

 

قادر خواهید بود کارکتر خود را با استفاده از بیش از ۱۴۰ پریست از جمله :
– ناراحت شدن
– دویدن
– راه رفتن
– نشتن
– خوابیدن
– خندیدن
– گریه کردن
– غرور
– صحبت کردن
– رقصیدن
– کار کردن با ابزار خاص
– کار کردن با موبایل
– تبلیغ کردن و ده ها مورد دیگر، که هر یک شامل چندین حالت متفاوت می باشد، به حرکت در آورید. همچنین شما می توانید سرعت هر یک از انیمیشن ها را کاهش و یا افزایش دهید.

 

وجود پس زمینه های فارسی با کیفیت فول اچ دی از جمله: بانک – بیمارستان – ایستگاه اتوبوس – شرکت های مختلف – ورزشگاه – پارک – خیابان و … از نکات قابل توجه این مجموعه می باشد. تمامی پس زمینه های یاد شده، قابل ویرایش می باشد، و شما می توانید با توجه نیازتان، آن ها را تغییر دهید.

 

 

نکته: این مجموعه به هیچ پلاگین و یا اسکریپتی نیاز ندارد.
- برنامه: Adobe AfterEfect CC
– سطح آموزش:
از پایه تا پپیشرفته
- زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۲ دقیقه
– محتویات:
آموزش ویدئویی به زبان فارسی + فایل لایه باز و تصاویر مورد نیاز برای تمرین
- حجم فایل: ۱۴۶ مگابایت

 

با ما ناب ترین باشید

 

telegram:@apktak

دانلود - 9000 تومان
 


:: موضوعات مرتبط: اموزش , ,
:: برچسب‌ها: ساخت انیمیشن دوبعدی با افترافکت ,
:: بازدید از این مطلب : 13
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : محمد
ت : جمعه 22 دی 1396
.
 
مبانی نظری ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای پل ها به روش کمی و مبانی نظری آنها
دسته بندی عمران و نقشه کشی
بازدید ها 44
فرمت فایل docx
حجم فایل 470 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 33
مبانی نظری ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای پل ها به روش کمی و مبانی نظری آنها

فروشنده فایل

کد کاربری 1113
کاربر
 
 

مبانی نظری ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای پل ها به روش کمی و مبانی نظری آنها

 

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری

 

خلاصه ای از کار:

ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای پل ها به روش کمی و مبانی نظری آنها

 

- مقدمه

روش های متنوعی برای ارزیابی آسیب پذیری سازه ها پیشنهاد شده اند كه در این فصل به
دسته بندی و بررسی تعدادی از این روش ها پرداخته می شود. همچنین امروزه به علت
هزینه های قابل توجه اجرای سازه ها و به منظور درك عمیق تر رفتار آنها تحت بارهای مختلف و پیچیده نظیر زلزله، مدل سازی سازه ای به صورت تجربی (فیزیكی) یا ریاضی از جایگاه ویژه ای برخوردار است مدل سازی به چند صورت قابل انجام است ساخت مدل آزمایشگاهی با ابعاد كوچكتر از ابعاد واقعی، مدل واقعی و به كار گیری مدل تحلیلی. از این رو مدل سازی تحلیلی به كمك كامپیوتر معمولاً به دو روش نخست ترجیح داده می شود. برخی از حالات طراحی و آسیب پذیری سازه در ادامه ارائه شده است.

............

- حالات حدی طراحی و ارزیابی سازه

به طور كلی حالات حدی مختلفی را می توان در طراحی سازه ها ی جدید یا ارزیابی آسیب پذیری و مقاوم سازی سازه های موجود مبنا قرار داد این حالات را می توان برای اعضا یا برای كل سازه در نظر گرفت در این قسمت به تشریح انواع حالات حدی و توصیف و ویژگی های آنها با تاكید بر ارزیابی لرزه ای پل ها پرداخته شده است [14] و [15] و [29].

......................

- حالات حدی اعضا

...............

- حالات حدی سازه

................

- حالات حدی بهره برداری

.................

-حالات حدی آسیب پذیری

...............

- حالت حدی بقا

.................

- ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای

...............

- روش های ارزیابی آسیب پذیری

...............

- روش های طبقه بندی

................

- روش های بازرسی و امتیازدهی

...............

- روش های تحلیلی ارزیابی آسیب پذیری

..............

- روش های آزمایشگاهی ارزیابی آسیب پذیری

...............

- ارزیابی تحلیلی آسیب پذیری سازه

.............

- ارزیابی تفصیلی آسیب پذیریمطابق با [1]FHWA – 95

..............

- جمع آوری اطلاعات

اولین گام در ارزیابی تفصیلی بدست آوردن جمع آوری اطلاعات پل می باشد اطلاعاتی در خصوص نوع پل، سیستم و رفتار پل، نقشه های اجرایی، وضعیت كنونی پل، گزارش آسیب دیدگی های پل، منطقه قرار گیری و روش تحلیل آن می تواند اطلاعات خوبی در خصوص مقاومت پل مورد نظر به ما بدهد [36].

- بازرسی محلی

قانون فدرال فعلی ایالات متحده مقرر می دارد كه تمامی پل هایی كه طول آنها از 40 فوت (حدود 12 متر) بیشتر است باید به عنوان بخشی از استاندارد های بازبینی پل های آمریكا مورد بررسی قرار گیرند عموماً این بازبینی ها جهت تعیین میزان خرابی های سازه در برابر بار های زنده است و مخصوص ارزیابی لرزه ای پل ها نیست لذا معمولاً لازم است كه یك بازرسی جداگانه جهت ارزیابی كیفی لرزه ای و تعیین شرایط آسیب پذیری لرزه ای انجام گیرد یا اینكه افراد خاصی را جهت بررسی آن شرایط در طی بازرسی های معمول خود آموزش..................

- ارزیابی كمی اجزای پل

...............

- مطالعات كمی آسیب پذیری پل

- دستورالعمل ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای پل:

دستورالعمل مورد استفاده در ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای، بر اساس دستورالعمل بهسازی لرزه ای پل های ایالات متحدهFHWA 1995 می باشد. ضوابط فصل سوم این دستورالعمل تحت عنوان ارزیابی تفصیلی پل های موجود در این نوشتار مد نظر قرار می گیرد. در این فصل از دستورالعمل دو روش متفاوت جهت ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای پل های موجود ارائه می شود، روش اول مبتنی بر نسبت ظرفیت(C) به تقاضا (D) اجزای منفرد پل و روش دوم تعیین ظرفیت باربری جانبی پل به عنوان یك سیستم سازه ای می باشد [36].

................

- روش های ارزیابی آسیب پذیری سازه پل ها مطابق دستورالعملFHWA1995

...............

- روش ارزیابی براساس نسبت ظرفیت به تقاضا C/D:

..............

1 - روش بار یكنواخت

..............

 

2 روش طیفی تك مودی:

................

3 روش طیفی چند مودی:

...............

- تعیین مقدار آسیب پذیری به روش کیفی و کمی

تعیین مقدار آسیب موجود در پل ها به دو روش كیفی و كمی انجام می شود [37]:

1) روش های كیفی

................

2) روش های كمی

...............

- روش ارزیابی براساس مقاومت جانبی سازه پل

...............

- مبانی مدل سازی سازه ای

..............

- مدل واقعی

................

- ساخت مدل آزمایشگاهی با ابعاد كوچكتر از ابعاد واقعی:

...............

- به كار گیری مدل تحلیلی:

...............

- انتخاب روش مدل سازی تحلیلی:

.................

- روش های گوناگون مدلسازی سازه پل

.................

- مدل های با پارامتر متمركز[2]

در این مدل ها ویژگی هایی نظیر جرم سختی و میرایی در نقاطی گسسته[3] متمركز می­گردد این روش از ساده ترین فرمول بندی ریاضی برخوردار است و به مهارت و تجربه زیادی در خصوص شبیه سازی روابط بار - تغییرشكل اجزای ایده آل سازی شده برای بیان رفتار سازه نیاز دارد.

- مدل های اجزای سازه ای[4]

...................

- مدلهای عناصر محدود[5]

................

- رفتارسازهپل

.................

- سازهبارفتارالاستیکخطی

درموردسازه هاییکهدرنظراستتحتتأثیرزلزلهطراحیماهیتاًوعمدتاًدررژیمرفتاری الاستیکباقیبماند،لازم استحاشیه اطمینانوذخیرهمقاومتمکفیدرمقابلشکستتردیاکمانشوسایرصورغیرشکل پذیرخرابیمنظورگردد.

سازهالاستیکبهسازهایاطلاق میگرددکهیاعملاًتحتتأثیرعواملواردهدرسطحایمنی وبهره برداریواردحیطه رفتارغیرالاستیکنمی گردد،یابهدلیلعدمکفایتشکل پذیری،رفتارغیرخطیبروزنخواهدداد.

- سازهباشکلپذیریمحدود

بهاختصار،سازه هاییکهقادرباشندمیزانمحدودیازرفتارغیرخطیرادرحیطهفراالاستیکتجربهنمایند،ولیقابلیت تشکیلمفاصلومکانیسم هایپلاستیکرادارانمی باشند،دراینگروهموردمطالعهقرارمی گیرند.

......................

- روندکلیارزیابیآسیب پذیریوبهسازیلرزه ایپل ها

.....................

مراجع

[1] Kazuhiko, kawashima., (2010)., “Seismic Design Response Modification, and Retrofit of Bridges”, Department of Civil Engineering Tokyo Institute of Technology Meguro, Japan. vol. 59. pp. 5-35.

[2] Mitchell, d., Bruneau, m., Williams, m.; Anderson, d., Saatcioglu, m., and Sexsmith, r., (1995)., “Performance of bridges in the 1994 Northridge earthquake”, Journal, Civil Engineering.vol. 22. pp. 415-427.

[3] Gasemi, h., Cooper, j.d., Imbsen, r., Piskin, h., Inal, f., and Tiras, a., (2000)., “The November 1999 Duzce Earthquake: Post-Earthquake Investigation o

....................

........................

 

 

 

 

 

 

 

 


1 Federal HighWay Administration

1 Lumped Parameter Models (LPM)

Discrete Locations 2

Structural Component Models (SCM)3

Finite Element Models(FEM)1:: موضوعات مرتبط: دانشگاهی , عمران ونقشه کشی , ,
:: برچسب‌ها: عمران،نقشه کشی،معماری،جزوه،مقاله ,
:: بازدید از این مطلب : 5
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : محمد
ت : دو شنبه 2 بهمن 1396
.
 
باسلام دوستان عزیز این مقاله یا بهتر بگویم پایان نامه درباره برسی و مطالعه آزمایشگاه مقاومت مصالح در دانشگاه های دیگر جهان میباشد این مقاله در حدود 85 صفحه و در قالب ورد میباشد
دسته بندی عمران و نقشه کشی
بازدید ها 5
فرمت فایل doc
حجم فایل 4314 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 85
مقاله کمیاب آزمایشگاه مقاومت مصالح در دانشگاه های دیگر جهان

فروشنده فایل

کد کاربری 977
کاربر
 
 

باسلام. دوستان عزیز این مقاله یا بهتر بگویم پایان نامه درباره برسی و مطالعه آزمایشگاه مقاومت مصالح در دانشگاه های دیگر جهان میباشد. این مقاله در حدود 85 صفحه و در قالب ورد میباشد.

در این مقاله توضیحات به صورت لاتین و فارسی می باشد:: موضوعات مرتبط: دانشگاهی , عمران ونقشه کشی , ,
:: برچسب‌ها: عمران،نقشه کشی،معماری،جزوه،مقاله ,
:: بازدید از این مطلب : 3
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : محمد
ت : دو شنبه 2 بهمن 1396
.
موضوعات
صفحات
نویسندگان
آرشیو مطالب
مطالب تصادفی
مطالب پربازدید
چت باکس
تبادل لینک هوشمند
پشتیبانی